Списание "Ревматология" / Journal "Rheumatology" - Sofia Collection home page

Списанието отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности. Включено е и се обработва в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase. То е издание на Научното дружество по ревматология и представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални български статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги. ***** Годишнина – ХVVІ/2013 ***** ISSN 1310-0505 ***** Редакционна колегия: Главен редактор: доц. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, тел. 858-50-86. ***** Организационен секретар: Веселка Цъклева

Copyright text: Научно дружество по ревматология

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11Ефикасност и безопасност на инжекционния колаген GUNA MD при лечение на остеоартроза на колянна ставаРешкова/Reshkova, В./V.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Несторова/Nestorova, Р./R.; Калинова/Kalinova, Д./D.
2012-11Изследване в сравнителен план на автоантитела, насочени срещу цитрулинирани пептиди (anti-CCP2 и anti-MCV антитела)Иванова-Тодорова/Ivanova-Todorova, Е./E.; Кюркчиев/Kyurkchiev, Д./D.; Маринчева/ Marincheva, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Алтънкова/Altankova, И./I.
2012-11Тромбоцитна активност и ревматични заболяванияПейчева/Peycheva, В./V.
2012-11Клетъчна и молекулна структура на костта. Лабораторни показатели за изследванеИкономова/Ikonomova, К./K.; Тончева/Toncheva, А./A.
2012-11Oпиоидни аналгетици срещу нестероидни противовъзпалителни средства. Приложението им при лечение на болката при ревматичните заболяванияБояджиева/Boyadzhieva, В./V.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl.
2012-11Афламил – нестероидно противовъзпалително средство с добър профил на безопасност и ефикасностМаринчева/Marincheva, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R.
2012-08Физиотерапевтично и рехабилитационно лечение при синдром на СьогренТроев/Troev, Т./T.; Миланова/Milanova, Х./H.; Георгиева/Georgieva, М./M.
2012-08Паранеопластичен дерматомиозит, асоцииран с белодробен карцином – описание на два клинични случая от практикатаКалинова/Kalinova, Д./D.; Маринова/Marinova, Д./D.; Славова/Slavova, Я./Ya.; Рашков/Rashkov, Р./R.
2012-08Пилотно проучване на асоциацията на промоторен полиморфизъм в гена за интерлевкин (IL)-12р40 и серумното ниво на IL-12p40 при анкилозиращ спондилитМанолова/Manolova, И./I.; Иванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Станилова/Stanilova, С./S.
2014-08Сравнение на класификационните критерии на Bohan&Peter и Troyanov при група болни с миозит в българската популацияКалинова/Kalinova, Д./D.; Иванова-Тодорова/Ivanova-Todorova, Е./E.; Кюркчиев/Kurkchiev, Д./D.; Алтънкова/Altankova, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.
2012-08Остеопороза и качество на костта – достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблемиКоларов/Kolarov, Зл./Zl.; Несторова/Nestorova, Р./R.
2012-08Роля на трансформиращия растежен фактор Beta-1 в имунната регулация и автоимунитетаМанолова/Manolova, И./I.; Александрова/Alexandrova, Е./E.; Иванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Р./R.
2012-04Асоциативно проучване на функционален полиморфизъм в гена за трансформиращия растежен фактор beta1при системен лупус еритематодес в българската популацияМанолова/Manolova, И./I.; Иванова/Ivanova, М./M.; Александрова/Aleksandrova, Е./E.; Митева/Miteva, Л./L.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Станилова/Stanilova, С./S.; Гълъбова/Gulubova, М./M.
2012-04Място на термографията в ревматологичната практикаКалинова/Kalinova, Д./D.; Рашков/Rashkov, Р./R.
2012-04Генетика в ревматологиятаШумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl.
2011-12Разходите за лечението на ревматоидния артрит, анкилозиращия спондилит и псориатичния артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през 2010 г. в Р. БългарияСтоилов/Stoilov, Р./R.; Иванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Н./N.; Маринчева/Marincheva, С./S.
2011-12Cimzia – нова надеждна алтернатива за лечение на ревматоидния артритШейтанов/Sheytanov, И./I.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Петранова/Petranova, Цв./Tsv.
2011-12Golimumab (Simponi) при пациенти с анкилозиращ спондилитМонов/Monov, С./S.; Рашков/Rashkov, Р./R.
2011-12Антифосфолипиден синдром – исторически данни, етиология и патогенезаСтоилов/Stoilov, Н./N.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Стоилов/Stoilov, Р./R.
2011-12Епигенетика в ревматологията.Шумналиева/Shumnalieva, Р./R.; Коларов/Kolarov, Зл./Zl.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33