Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/207
Title: Лаймската болест - важен здравен проблем
Other Titles: Lyme disease – important medical prolem
Authors: Дойчева/Doycheva, В./V.
Димитрова/Dimitrova, Т./T.
Одисеев/Odiseev, Хр./Hr.
Keywords: лаймска болериоза, кърлежи, B. burgdorferi, епидемични огнища, превенция *****
Lyme borreliosis, Borrelia burgdorferi, ticks, endemic areas, prevention.
Issue Date: Jul-2009
Publisher: Централна медицинска библиотека, МУ София / Central Medical Library, MU − Sofia
Citation: Дойчева, В., Лаймската болест - важен здравен проблем - Обща медицина, 11, 2009, N 2, с. 28-30.
Abstract: Резюме. Лаймската болест е комплексно заболяване на кожата, ставите, нервната система и други органи и системи. Заразяването става след инфектиране на индивида със спирохетата Borrelia burgdorferi. Детето и възрастният развиват инфекцията след ухапване от кърлеж от вида Ixodes. Всяка проява на болестта може да бъде установена като самостоятелно проявяващ се проблем, без да влиза в комбинация с други клинични симптоми на болестта. Превенцията се осъществява в ендемичните огнища чрез системен надзор и изтребване на кърлежовата популация. Засега не се използва ефективна ваксина срещу заболяването. ***** Lyme disease is a complex disorder affecting the skin, joints, nervous and other organic systems. The child or adult develops the infection caused by the spirochete Borrelia burgdorferi after biting by a tick of the Ixodes genus. Each clinical sign may be observed as an isolated manifestation, not necessarily combined with the other clinical symp-toms of the disease. In endemic areas, prevention is possible through systematic control and removal of the tick popula-tion. No efficient vaccine is yet available.
Description: Адрес за кореспонденция: Д-р Виктория Дойчева, дм Катедра "Епидемиология" СБАЛАГ "Майчин дом" Медицински университет ул. "Здраве" № 2, ет. 6, ст. 670 1341 София tel. +359 29523844 e-mail:v.doycheva@mail.bg
URI: http://hdl.handle.net/10861/207
ISSN: 1311-1817 УДК 611
Appears in Collections:Обща медицина /General Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doycheva-V_et-al_obshta-2-09.pdf222.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.