Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1828
Title: 3 Тесла магнитнорезонансна диагностика при мултиплена склероза
Authors: Филева, Невена Филева
Keywords: образна диагностика; ядрено-магнитен резонанс; мултиплена склероза - диагностика; нервна система - болести
Issue Date: 2020
Publisher: МУ-София
Abstract: Цели и задачи. Целта на настоящата дисертация е проучване възможностите на 3Т-магнитно-резонансната диагностика на мултиплена склероза. За постигане на целта си поставяме следните задачи: 1. Да определим характеристиките на зоните на демиелинизация от магнитно-резонансните изследвания при пациентите с мултиплена склероза. 2. Да определим характеристиките на общомозъчната и локална атрофия от магнитно-резонансните изследвания при пациентите с мултиплена склероза. 3. Да оптимизираме протокола за 3Т магнитно-резонансното изследване при пациенти с мултиплена склероза. 4. Да проучим методики на изкуствения интелект при магнитно-резонансната диагностика на мултиплена склероза. 5. Да установим клинико-образните корелации при пациенти с мултиплена склероза. 6. Да проучим корелациите на магнитно-резонансната находка при заболяването с резултатите от когнитивните тестове при изследваните пациенти.
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1828
Appears in Collections:Дисертации / Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nevena_Fileva-dis.pdf7.28 MBAdobe PDFView/Open
Nevena_Fileva-ref.pdf3.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.