Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/178
Title: Класификация на основните лекарства
Authors: Ламбев/Lambev, Иван/Ivan
Keywords: класификация на лекарствени препарати
drugs classification
Issue Date: 16-Oct-2014
Abstract: В около 95% от случаите диагностиката, профилактиката и терапията на заболяванията, а също планираната репродукция са свързани с използване на лекарства. Ето защо за медицинската теория и практика е изключително важно лавинообразно нарастващите научни факти в областта на фармакологията, която е основа на фармакотерапията, да бъдат периодично актуализирани, анализирани и систематизирани. Настоящата класификация изпълнява тъкмо тази задача. Класификацията се състои от 20 раздела, съдържащи 180 глави. Тя отразява главно регистрирани у нас лекарствени продукти, a също лекарства, регистрирани от ЕМА и някои от FDA. В нея са подбрани още редица фитопрепарати, хранителни добавки (ХД) и хомеопатични продукти (ХПП). Общият брой на препаратите надхвърля 5500. Не е отчитана променящата се пазарна конюнктура. Акценирано е върху лекарства за лечение на социално значими заболявания. Класификацията и списъкът на лекарствените продукти са предназначени за лекари, фармацевти, зъболекари и представители на фармацевтични компании, а също за студенти и колежани от горните курсове на медицинските университети у нас. Подробности за отделните лекарства могат да се намерят в изброените по-горе книги, както и в директорията „Сайтове за лекарствени продукти и МКБ” на Web-сайта www.medpharm-sofiа.eu. Означените със звездичка (*) препарати не са регистрирани у нас или са прекратени разрешенията им за употреба. За по-голяма яснота на някои места са направени отделни повторения и препратки (особено ако дадено лекарството има повече от един механизъм на действие и/или показание). Съкращението ЕД означава еднократна доза.  Настоящата класификация както и цялата информация в сайта www.medpharm-sofia.eu са безплатни и бързо достъпни. Те обаче трябва да се използват безкористно и без плагиатстване. Да не забравяме, че тъкмо за плагиатство през 2012 г. президентът на Германия и един от министрите (а по-късно и в Унгария) напуснаха заеманите високи държавни постове. Приемам всякакви добронамерени и конструктивни критики. Доц. д-р Ив. Т. Ламбев, дм: itlambev@mail.bg
Description: © Доц. д-р Иван Ламбев www.medpharm-sofia.eu *********Класификацията се разработва и развива в следните учебници и справочници: Съвременни лекарства в клиничната практика (2000), Джобен лекарствен наръчник (2000), Selecta medicamentorum (2005), Лекарствени препарати (2003, 2008), Принципи на медицинската фармакология (2006, 2010), Медицинска фармакология (2003), Фармакология (2009, 2010), Фармакотерапевтичен справочник (1983, 1989, 1993, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2010) и др. Съобразена е с рационалните принципи на изграждане на АТС класификацията на лекарствата на СЗО, но определно излиза вън от нейните понякога закостенели рамки.
URI: http://hdl.handle.net/10861/178
Appears in Collections:Материали в помощ на обучението в МУ-София / Educational materials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drug classification_24-03-2026.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.