Please use this identifier to cite or link to this item: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1743
Title: Aurea mediocritas
Other Titles: Двукнижие
Authors: Мутафов, Христо
Keywords: Информационна наука
Issue Date: 2018
Publisher: За буквите - О писменехь
Abstract: Изданието включва: – разгърната академична беседа с лидера в областта на научната медицинска информация в България проф. Христо Мутафов, водена от когнитолога – библиограф проф. Александра Куманова, която е автор и на бележките към текста, и на неговата справочно-енциклопедична атрибутивност (Кн. 1: с. 9-108); – пълна вторично-документална персоналия на проф. Христо Мутафов, базирана на предоставен от него първичен библиографски списък, преструктуриран и оптимизиран от интервюера за целите на подетото когнитологично портретиране (Кн. 2: с. 111-179).
Description: Книга 1. Когнитологичен портрет в стила на интервюто: За усилията за приобщаване на България към световната научно-информационна практика Книга 2. Систематично-хронологично-азбучна биобиблиография
URI: http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/handle/10861/1743
ISBN: 978-619-185-336-6
Appears in Collections:Електронни книги / Electronic books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ИНТЕРВЮТО.pdfБеседа с библиография.2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.