Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 1850 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-03Придружаваща медикаментозна терапия при възрастни хора със сърдечно-съдови заболявания на лечение с калциеви антагонистиБолярова/Bolyarova, Т./T.
2008-03Наша модификация на метода на Karapandzic при реконструкция на пострезекционни дефекти на долната устнаТончев/Tonchev, Ц./Ts.
2008-03Случай на декомпресия на кистозна формация в областта на тялото и клона на долната челюстФаких/Fakih, Х./Kh.; Алексиев/Aleksiev, Е./E.; Бобева/Bobeva, А./A.; Зия/Ziya, Д./D.
2008-03Саркоидоза и сърцеГацов/Gatsov, /Пл./Pl.
2008-03Kлиничен случай, показващ проаритмичните ефекти на блокерите на натриевите каналиГудев/Goudev, А./A.; Марков/Markov, Д./D.; Златарева/Zlatareva, Н./N.
2008-03Артериална хипертония и дебелина на каротидната интима-медия. Част I. Методологични съображенияРаев/Raev, Д./D.; Станева/Staneva, А./A.
2008-04Множествени и редки локализации и клинични прояви при паротитната инфекцияДиков/Dikov, И./I.; Попов/Popov, Г./G.; Апостолова/Apostolova, А./A.; Димитрова/Dimitrova, Д./D.; Стойнова/Stoynova, Д./D.; Плочев/Plochev, К./K.; Ковальова/Коvaliova, B./V.; Стоянова/Stoyanovа, С./S.; Михайлова/Мihailova, Р./R.
2008-04За феномена “неразпознато основно заболяване” – някои аналитични бележкиДоков/ Dokov, В./V.; Доков/ Dokov, Вил./Wil.
2008-04Патобиохимия на апоптозатаМихов/Michov, Б./B.
2008-04Антиоксидантна активност на Mif-1 и Tyr-Mif-1 при три модела на стресБочева/Bocheva, A./A.; Джамбазова/Dzhambazova, Е./E.
2008-04Удовлетвореност на пациентите от качеството на сестринските грижи в болницатаЧанева/Chaneva, Г./G.
2008-04Времето на разпространение на пулсовата вълна – метод за изследване на функционалния статус на сърдечно-съдовата системаНиколова/Nikolova, Р./R.
2008-04Информативна стойност на туберкулиновата чувствителност в детска възрастВичева/Vicheva, А./A.; Алексиева/Aleksieva, М./M.
2008-04Епидемиология и екология на туларемията в БългарияДойчева/Doycheva, В./V.
2008-04Ендокринна система и стареенеКаменова/Kamenova, В./V.; Иванов/Ivanov, В./V.
2008-04Лапароскопска трансперитонеална ексцизия на бъбречна киста – първи пет случая в нашата практикаГенадиев/Genadiev, Цв./Tsv.; Гайдаров/Gaydarov, Д./D.; Велева/Veleva, В./V.; Петров/Petrov, П./P.
2008-04CaMKII делта стимулира пролиферацията на нормални човешки епидермални кератиноцити чрез стимулиране на ERK1/2 и c-Myc активносттаИванова/Ivanova, П./P.; Тенчева/Tencheva, Ц./Z.; Митев/Mitev, В./V.
2008-06Laparoscopic radical prostatectomy: report of initial 22 cases Bulgarian urological practiceGenadiev, Ts.
2008-06Historical development of toxicologyRadenkova–Saeva, J.
2008-06Социален проблем или заболяване е незадържането на урината?Казалъкова/Kazalakova, К./K.