Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1884  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Майчината смъртност в България през 1964-1990 г.Големанов/Golemanov, Николай/Nikolay
1992Смъртността на населението в България - социален и политически проблемГолеманов/Golemanov, Николай/Nikolay
1994Стандартизация по възраст – избор на метод и на стандартГолеманов/Golemanov, Николай/Nikolay
1999Ethical Legal and Professional Prerequisites and directions for the autonomous regulation of the dental professionКатрова/Katrova, Лидия/Lydia
1999-09-04Social and professional identification of dentists in Bulgaria by the late 90th.Катрова/Katrova, Лидия/Lydia
2000Възпроизводство на населението и репродуктивно поведение на жените в България за периода 1977/ 1996 г. Медикостатистически анализ.Катрова/Katrova, Лидия/Lydia
2003Политически, икономически и социален контекст на здравните реформи в страните на Централна и Източна ЕвропаКатрова/Katrova, Лидия/Lydia; Coulter, Ian; Maida, Carl; Marcus, Marvin; Катрова/Katrova, Цветелина/Tsvetelina
2003Здравната реформа в България и промяната в социално–професионалния статус на стоматолозитеКатрова/Katrova, Лидия/Lydia; Катрова/Katrova, Цветелина/Tsvetelina
2003Трудовата мотивация – обзор върху някои теоретични постановки. Исторически бележки, съдържателни теории за трудовата мотивация, личностен подход и подход, свързан с емоционалната диспозиция. Обзор - I-ва частСурчева/Surcheva, Женя/Zhenya
2004Трудовата мотивация – обзор върху някои теоретични постановки. Процесуални теории за трудовата мотивация. Обзор - IIра част.Сурчева/Surcheva, Женя/Zhenya
2004Регионални аспекти на детската смъртност в България (1992-2001).Големанов/Golemanov, Николай/Nikolay; Додунекова/Dodunekova, Ваня/Vanya
2006Клинична рентгенова дензитометрия и количествен ултразвук на коститеБоянов/Boyanov, Михаил А./Michail A.
2008Принципи и практики в здравното и пенсионно осигуряванеСалчев/Salchev, Петко/Petko; Георгиева/Georgieva, Лидия/Lydia
2008Здравноосигурителните резерви на дружествата за доброволно здравно осигуряване – логика, нормативна уредба и практикаПопов/Popov, Николай/Nikolay
2008Методи за оценка на риска от понижена костна плътност на лумбалните прешлени и проксималния фемур (Автореферат на дисертация)Боянов (Boyanov), Михаил Ангелов (Michail Angelov)
2008-03Връзка между ангиографската коронарна морфология и резултатите от динамичната стрес-ехокардиографияМануков/Manukov, И./I.; Тонев/Tonev, Г./G.; Касабов/Kasabov, Р./R.; Буков/Bukov, К./К.; Карагеоргиев/Karageorgiev, Д./D.; Дееничина/Deenichina, И./I.; Цветковски/Tsvetkovski, Ц./Ts.; Китова/Kitova, Л./L.
2008-03Тютюнопушенето сред населението на възраст 25-64 години в зоните на програма СИНДИЦолова/Tsolova, Г./G.; Василевски/Vasilevski, Н./N.; Гудев/Gudev, А./A.
2008-03Използване на трансезофагеалната електрокардиостимулация в диагностиката на исхемичната болест на сърцетоБойчев/Boychev, Б./B.; Рахими/Rahimi, С./S.; Буков/Bukov, Н./N.
2008-03Причини за късното диагностициране на рака на устната кухина и челюстните костиСтойкова/Stoikova, М./М.
2008-03Сменната нощна работа – вероятен рисков фактор за развитие на рак на гърдатаВангелова/Vangelova, К./K.