Browsing by Author Цачев/Tzatchev, К./K.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-07Asymmetric dimethylarginine – рисков фактор и маркер за атеросклерозаПетрова/Petrova, Ю./Yu; Манолов/Manolov, В./V.; Ангов/Angov, Г./G.; Петрова/Petrova, И./I.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2012-06Анализ на диагностично значими еритроцитни цитограми, получени с хематологичен анализатор ADVIA 2120Велизарова/Velizarova, М./M.; Ячева/Yacheva, Т./T.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2015-05Анемия при ревматоиден артритМанолов/Manolov, В./V.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Паскалева-Пейчева/Paskaleva-Peycheva, В./V.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2015-01Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване – нови възможности за диференциална диагнозаМанолов/Manolov, В./V.; Паскалева-Пейчева/Paskaleva-Peycheva, В./V.; Богов/Bogov, Б./B.; Йонова/Yonova, Д./D.; Възелов/Vazelov, Е./E.; Хаджиев/Hadjiev, Е./E.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Атанасова/ Atanasova, В./B.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2013-03Изследване на хепсидин в биологични течностиМанолов/Manolov, В./V; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2017-04Клинично значение на серумния хепсидин при възпалителни и туморни заболявания на черватаМанолов/Manolov, В./V.; Георгиев/Georgiev, О./O.; Стефанова-Петрова/Stefanova-Petrova, Д./D.; Василев/Vasilev, В./V.; Црънчева/Tsrancheva, Р./R.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Митев/ Mitev, В./V.
2015-08Клинично значение на хепсидин за терапия с железни препарати по време на бременностМаринов/Marinov, Б./B.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2014-08Корелация на хепсидин с някои показатели на железния статус при пациенти на хронична хемодиализаМанолов/Manolov, В./V.; Йонова/Yonova, Д./D.; Възелов/Vazelov, Е./E.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2014-04Мед: физиологично и клинично значениеИванова/Ivanova, И./I.; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2012-03Оценка на аналитичната надеждност на хематологичен анализатор ADVIA 2120: верификация и сравнение с COULTER LH 750Велизарова/Velizarova, М./M.; Ячева/Yacheva, Т./T.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2017-06Оценка на серумни нива на хепсидин и VEGF при пациенти с исхемичен инсултПетрова/Petrova, Ю./J.; Манолов/Manolov, В./V.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Петрова/Petrova, М./M.; Трайков/Traykov, Л./L.; Маринов/Marinov, Б./B.; Богов/Bogov, И./I.; Генчев/Gentchev, Г./G.; Емилова/Emilova, Р./R.
2017-06Роля на хепсидина в патогенезата на атеросклерозатаМанолов/Manolov, В./V.; Петрова/Petrova, Ю./Y.; Василев/Vasilev, В./V.; Петрова/Petrova, М./M.; Кунчев/Kunchev, Т./T.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Желев/ Jelev, Я./Y.; Желязков/Jeliazkov, П./P.; Трайков/Traykov, Л./L.
2015-10Роля на хепсидина в развитието на анемия при мултиплен миеломВелизарова/Velizarova, М./M.; Манолов/Manolov, В./V.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Христова-Димитрова/Hristova-Dimitrova, Ж./J.; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Цветкова/Tcvetkova, Г./G.
2017-03Серумен хепсидин и оксидативен стрес при невродегенеративни заболяванияМанолов/Manolov, В./V.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Петрова/Petrova, Ю./Yu.; Петрова/Petrova, М./M.; Василев/Vasilev, В./V.; Трайков/Traykov, Л./L.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2014-01Хепсидин -- диагностични възможности при анемия на хронично бъбречно заболяванеМанолов/Manolov, В./V.; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Василев/Vasilev, В./V.; Йонова/Yonova, Д./D.; Възелов/Vazelov, Е./E.; Богов/Bogov, Б./B.; Цачев/Tzatchev, К./K.