Browsing by Author Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-01Болест на Гоше – методически указания за диагноза, проследяване и лечениеХаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Търнев/Tarnev, И./I.; Тинчева/Tincheva, Р./R.; Крупев/Krupev, М./M.; Темелкова/Temelkova, Н./N; Гергелчева/Gergelcheva, В./V.
2012-01Болест на Гоше – методически указания за диагноза, проследяване и лечениеХаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Търнев/Tarnev, И./I.; Тинчева/Tincheva, Р./R.; Крупев/Krupev, М./M.; Темелкова/Temelkova, Н./N; Гергелчева/Gergelcheva, В./V.
2016-03Клиничен случай на пациентка с миелоидна левкемия и шизофренияИванова-Генова/Ivanova-Genova, Е./E.; Стоянова/Stoyanova, В./V.; Миланова/Milanova, В./V.; Цветкова/Tsvetkova, Г./G.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.
2012-08Молекулярно-цитогенетични промени в еволюцията на хроничната миелогенна левкемияВелизарова/Velizarova, М./M.; Митев/Mitev, Л./L.; Бонева/Boneva, Т./T.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.
2015-08Мултиплен миелом с клиничен дебют бъбречна недостатъчностНиколова/Nikolova, М./M.; Илиев/Iliev, А./A.; Миленова/Milenova, Вл./Vl.; Цочева/Tsocheva, Т./T.; Христова/Hristova, Ж./Zh.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Хубанов/Houbanov, Н./N.; Кочев/Kochev, Д./D.; Петрова/Petrova, Ю./Yu.; Кръстева/Krasteva, Р./R.; Крупев/Krupev, М./M.; Богов/Bogov, Б./B.
2015-08Програма за оценка на отношението към заболяването хронична миелогенна левкемия от страна на пациенти, лекувани с тирозинкиназни инхибитори. Начални резултатиВандова/Vandova, Г./G.; Сурчева/Surcheva, Ж./Zh.; Цветкова/Tsvetkova, Г./G.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.
2015-10Роля на хепсидина в развитието на анемия при мултиплен миеломВелизарова/Velizarova, М./M.; Манолов/Manolov, В./V.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Христова-Димитрова/Hristova-Dimitrova, Ж./J.; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Цветкова/Tcvetkova, Г./G.
2013-01Рядък случай на първичен тънкочревен анапластичен едроклетъчен лимфомКоцев/Kotsev, А./A.; Петрова/Petrova, Д./D.; Александрова/Aleksandrova, К./K.; Славова/Slavova, М./M.; Шемелкова/Shemelkova, Л./L.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Йонков/Yonkov, А./A.; Милев/Milev, Б./B.; Христова/Hristova, С./S.