Browsing by Author Минчева/Mincheva, Ц./Ts.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-04Антраксът като средство за биологична война и биотероризъмМинчева/Mincheva, Ц./Ts.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.; Дойчинова/Doychinova, Ц./Ts.
2017-04Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от групата на „индикаторни вътреболнични инфекции“ в БългарияАнгелова/, С./S.; Митова/, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Чумак-Цанева/Chumak-Tsaneva, Н./N.
2017-09Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в БългарияАнгелова/Angelova, С./S.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E.
2016-04Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от чревни инфекции в България.Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Чумак-Цанева/Chumak –Tsaneva, Н./N.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
2016-04Епидемиологична характеристика на вътреболничните взривове от въздушно-капкови инфекции в БългарияАнгелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E.
2017-11Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа ................. 19Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J.
2014-09Епидемиологични характеристики на някои природноогнищни зоонозни инфекции в България за периода 2000-2013 г.Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Петрова/Petrova, Е./E.; Ангелова/Angelova, С./S.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
2017-12Епидемиология на HIV инфекцията и СПИН в Европа и България през 2016 годинаДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Донков/Donkov, Ж./J.
2016-04Лабораторни индикатори като елементи на епидемиологичното проучване при антраксДойчинова/Doychinova, Ц./Ts.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Терзиева/Terzieva, К./K.; Георгиева/Georgieva, Д./D.; Попиванов/Popivanov, И./I.; Шаламанов/Shalamanov, Д./D.
2013-09Проучване върху динамиката на епидемичния процес при нозокомиалните инфекции в област Плевен за периода 2007-2012 г.Ангелова/Angelova, С./S.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Единакова/Edinakova, Е./E.
2017-11Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в светаДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Донков/Donkov, Ж./J.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.