Browsing by Author Иванова/Ivanova, М./M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-04Асоциативно проучване на функционален полиморфизъм в гена за трансформиращия растежен фактор beta1при системен лупус еритематодес в българската популацияМанолова/Manolova, И./I.; Иванова/Ivanova, М./M.; Александрова/Aleksandrova, Е./E.; Митева/Miteva, Л./L.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Рашков/Rashkov, Р./R.; Станилова/Stanilova, С./S.; Гълъбова/Gulubova, М./M.
2008-06Възможност за оптимизиране на достъпа до скъпоструващо лечение на пациенти с онкологични заболяванияМаркова/Markova, Д./D.; Караславова/Karaslavova, Е./E.; Дякова/Dyakova, М./M.; Иванова/Ivanova, М./M.
2012-08Пилотно проучване на асоциацията на промоторен полиморфизъм в гена за интерлевкин (IL)-12р40 и серумното ниво на IL-12p40 при анкилозиращ спондилитМанолова/Manolova, И./I.; Иванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Станилова/Stanilova, С./S.
2011-06Пилотно проучване на серумните нива на TNF-α във връзка с клиничните и лабораторните параметри на болестната активност при българска популация от болни с анкилозиращ спондилитИванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Р./R.; Платиканова/Platikanova, М./M.; Манолова/Manolova, И./I.
2011-12Разходите за лечението на ревматоидния артрит, анкилозиращия спондилит и псориатичния артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през 2010 г. в Р. БългарияСтоилов/Stoilov, Р./R.; Иванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Н./N.; Маринчева/Marincheva, С./S.
2012-08Роля на трансформиращия растежен фактор Beta-1 в имунната регулация и автоимунитетаМанолова/Manolova, И./I.; Александрова/Alexandrova, Е./E.; Иванова/Ivanova, М./M.; Стоилов/Stoilov, Р./R.
2013-07Туберкулоза на лимфните възли в лицево-челюстната област (2000-2005)Станимиров/Stanimirov, П./P.; Бобева/Bobeva, А./A.; Иванова/Ivanova, М./M.; Никифорова/Nikiforovа, Х./H.