Browsing by Author Григоров/Grigorov, Е./E.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06Анализ на образованието и пола на генералните мениджъри на водещите фармацевтични компании в БългарияПапазян/Papazyan, Е./E.; Григоров/Grigorov, Е./E.; Белчева/Belcheva, В./V.; Лебанова/Lebanova, Хр./Hr.; Гетов/Getov, И./I.
2013-12Ваксините в България – проучване на възможностите за приложението им в различни възрастиГригоров/Grigorov, Е./E.; Костов/Kostov, Е./E.; Лебанова/Lebanova, Хр./Hr.; Белчева/Belcheva, В./V.
2015-12Галантамин – ефективен избор за симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция тип АлцхаймерХанджиева-Дърленска/Handjieva-Darlenska, Т./T.; Белчева/Belcheva, В./V.; Григоров/Grigorov, Е./E.
2015-12Историческо развитие на концепцията за нарушено кръвообращение на сърцето като причина за ИБС (част 1)Белчева/Belcheva, В./V.; Кафеджийски/Kafedjiiski, К./K.; Григоров/Grigorov, Е./E.
2014-08История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, Гърция и Римската империяБелчева/Belcheva, В./V.; Григоров/Grigorov, Е./E.
2013-05Клинична фармация – същност, развитие и предизвикателства за практикатаГетов/Getov, И./I.; Костов/Kostov, Е./E.; Лебанова/Lebanova, Хр./Hr.; Григоров/Grigorov, Е./E.
2012-11Пилотно проучване за измерване на общ холестерол сред пациенти с ИБС в аптеки в СофияГригоров/Grigorov, Е./E.; Лебанова/Lebanova, Хр./Chr.; Насева/Naseva, Е./E.; Гетов/Getov, И./I.
2014-09Преглед на употребата на ниски дози ацетилсалицилова киселина като антитромботична терапияБалкански/Balkansky, Ст./St.; Пейкова/Peikova, Л./L.; Григоров/Grigorov, Е./E.; Гетов/Getov, И./I.
2014-02Проучване на болничните аптеки в България и информация в интернет за тяхната дейностГригоров/Grigorov, Е./E.; Костов/Kostov, Е./E.; Лебанова/Lebanova, Хр./Chr.
2013-05Проучване на готовността за заплащане за допълнителни услуги в аптеката (измерване нивото на общия холестерол)Григоров/Grigorov, Е./E.; Киряков/Kiryakov, Б./B.; Лебанова/Lebanova, Хр./Hr.; Насева/Naseva, Е./E.; Георгиев/Georgiev, Ст./St.
2012-08Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане сред посетителите в аптеки в СофияГригоров/Grigorov, Е./E.; Лебанова/Lebanova, Хр./Hr.; Насева/Naseva, Е./E.; Гетов/Getov, И./I.
2015-05Разработване на фармацевтичен състав с приятни органолептични характеристики, съдържащ acetylcysteineКафеджийски/Kafedzhiyski, Кр./Kr.; Григоров/Grigorov, Е./E.; Веков/Vekov, Т./T.
2011-07Ретроспективно проучване и анализ на лекарствената терапия при исхемична болест на сърцето в амбулаторната практикаЖивков/Zhivkov, И./I.; Григоров/Grigorov, Е./E.; Гетов/Getov, И./I.
2012-06Сравнително фармакоикономическо изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в БългарияГригоров/Grigorov, Е./E.; Гетов/Getov, И./I.; Лебанова/Lebanova, Х./H.; Насева/Naseva, Е./E.
2014-02Сравнително фармакоикономическо проучване на лекарството Asenapine за лечение на болни с биполярно афективно разстройство тип 1 в БългарияГригоров/Grigorov, Е./E.
2012-11Тройните фиксирани антихипертензивни комбинации – удобство за пациентите и ефективност за лекарите.Григоров/Grigorov, Е./E.; Лебанова/Lebanova, Хр./H.; Гетов/Getov, И./I.