Browsing by Author Велизарова/Velizarova, М./M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-06Анализ на диагностично значими еритроцитни цитограми, получени с хематологичен анализатор ADVIA 2120Велизарова/Velizarova, М./M.; Ячева/Yacheva, Т./T.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2015-05Анемия при ревматоиден артритМанолов/Manolov, В./V.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Паскалева-Пейчева/Paskaleva-Peycheva, В./V.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2015-01Желязодефицитна анемия и анемия при хронично заболяване – нови възможности за диференциална диагнозаМанолов/Manolov, В./V.; Паскалева-Пейчева/Paskaleva-Peycheva, В./V.; Богов/Bogov, Б./B.; Йонова/Yonova, Д./D.; Възелов/Vazelov, Е./E.; Хаджиев/Hadjiev, Е./E.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Атанасова/ Atanasova, В./B.; Хаджидекова/Hadjidekova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2015-10Значение на серумните биомаркери за оценка на тежестта на придобита в обществото пневмония при хоспитализирани децаЦочева/Tzotcheva, И./I.; Исаев/Issaev, В./V.; Парина/Parina, С./S.; Райчева/Raycheva, Л./L.; Переновска/Perenovska, П./P.; Цакова/Tzakova, А./A.; Велизарова/Velizarova, М./M.
2013-03Изследване на хепсидин в биологични течностиМанолов/Manolov, В./V; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2014-08Корелация на хепсидин с някои показатели на железния статус при пациенти на хронична хемодиализаМанолов/Manolov, В./V.; Йонова/Yonova, Д./D.; Възелов/Vazelov, Е./E.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Василев/Vasilev, В./V.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2012-08Молекулярно-цитогенетични промени в еволюцията на хроничната миелогенна левкемияВелизарова/Velizarova, М./M.; Митев/Mitev, Л./L.; Бонева/Boneva, Т./T.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.
2012-03Оценка на аналитичната надеждност на хематологичен анализатор ADVIA 2120: верификация и сравнение с COULTER LH 750Велизарова/Velizarova, М./M.; Ячева/Yacheva, Т./T.; Цачев/Tzatchev, К./K.
2015-10Роля на хепсидина в развитието на анемия при мултиплен миеломВелизарова/Velizarova, М./M.; Манолов/Manolov, В./V.; Хаджиев/Hadzhiev, Е./E.; Цачев/Tzatchev, К./K.; Христова-Димитрова/Hristova-Dimitrova, Ж./J.; Атанасова/Atanasova, Б./B.; Цветкова/Tcvetkova, Г./G.
2013-01Случай с атипична хронична лимфоцитна левкемия и тризомия на хромозома 12Велизарова/Velizarova, М./M.; Митев/Mitev, Л./L.; Попова/Popova, Д./D.; Узунова/Uzunova, В./V.; Станчев/Stanchev, Р./R.; Гигов/Gigov, И./I.; Райнов/ Rainov, Ю. /Ju.; Цачев/Tzachev, К./K.
2013-05Цитогенетична и хематологична характеристика на 8 случая с онкохематологични заболявания и структурни нарушения на хромозома 1.Митев/Mitev, Л./L.; Велизарова/Velizarova, М./M.; Узунова/Uzunova, В./V.; Райнов/Rainov, Ю./Y.; Гигов/Gigov, И./I.; Станчев/Stanchev, Р./R.