Browsing by Author Ангелова/Angelova, С./S.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-04Епидемиологичен надзор на HIV/СПИН при мъже, правещи секс с мъже, и при употребяващи интравенозни наркотици в Европа и в БългарияДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Минчева/Mincheva, Ц./Тs.
2017-09Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в БългарияАнгелова/Angelova, С./S.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E.
2016-04Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от чревни инфекции в България.Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Чумак-Цанева/Chumak –Tsaneva, Н./N.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
2016-04Епидемиологична характеристика на вътреболничните взривове от въздушно-капкови инфекции в БългарияАнгелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Петрова/Petrova, Е./E.
2012-12Епидемиологични особености на бактериални менингити и менингоенцефалити в България (2002-2011 г.)Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Ангелова/Angelova, С./S.
2015-06Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит А в Европа и в България 2008-2013 г.Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Донков/Donkov, Ж./J.
2014-09Епидемиологични характеристики на някои природноогнищни зоонозни инфекции в България за периода 2000-2013 г.Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Петрова/Petrova, Е./E.; Ангелова/Angelova, С./S.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.
2017-09Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г.Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Ангелова/Angelova, С./S.; Воденичаров/Vodenicharov, В./V.
2014-04Клинична и етиологична структура на нозокомиалните инфекции в България за периода 2011-2013 г.Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Dojcheva, В./V.; Ангелова/Angelova, С./S.
2015-04Мястото на иглотерапията в лечението на никотиновата зависимостАнгелова/Angelova, С./S.
2017-10Парвовирус В19 инфекция, асоциирана с анемичен синдром, при пациентки с рискова бременностВолева/Voleva, С./S.; Иванова/Ivanova, С./S.; Манолов/ Manolov, В./V.; Маринов/Marinov, Б./B.; Ангелова/Angelova, С./S.; Василев/Vasilev, В./V.; Шишков/Shishkov, С./S.
2013-09Проучване върху динамиката на епидемичния процес при нозокомиалните инфекции в област Плевен за периода 2007-2012 г.Ангелова/Angelova, С./S.; Минчева/Mincheva, Ц./Ts.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Единакова/Edinakova, Е./E.
2014-04Проучване върху динамиката на разпространение и основните епидемиологични показатели при инфекциите на външните покривки – антракс, тетанус, бясМинчева/Mintcheva, Ц./Ts.; Вълчева/Valcheva, М./M.; Дойчева/Doycheva, В./V; Митова/Mitova, Й./Y; Ангелова/Angelova, С./S.; Единакова/Edinakova, Е./E.
2015-05Проучване на етиологичната структура на епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в България за периода 2005-2012 г.Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.
2017-04Разпространение и епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 гДойчева/ Doycheva, В./V.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Донков/Donkov, Ж./J.
2014-11Разпространение на колиентеритите в България за период 1990-2013 гЧумак-Цанева/Chumak-Tcaneva, Н./N.; Ангелова/Angelova, С./S.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Митова-Минева/Mitova-Mineva, Й./Y.
2013-09Разпространение на ку-треската в България (1961-2012 г.)Единакова/Edinakova, Е./E.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.; Филипова/Filipova, Р./R.; Ангелова/Angelova, С./S.
2017-04Съвременно разпространение и епидемиологични характеристики на xолерата в светаДойчева/Doycheva, В./V.; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Чумак/Chumak, Н./N.
2014-04Тенденции в разпространението на HIV/СПИН инфекцията в Европа и в България за периода 1986-2011 г.Дойчева/Doycheva, В./V; Митова/Mitova, Й./Y.; Ангелова/Angelova, С./S.; Минчева/Mincheva, Ц./Тs.
2015-05Характеристика на епидемичния процес при епидемичните взривове от вътреболнични инфекции в българия за периода 2005-2012 г.Ангелова/Angelova, С./S.; Митова/Mitova, Й./Y.; Дойчева/Doycheva, В./V.