За преподавателите от МФ - МУ-София!!!

По повод нареждане на Декана на МФ - МУ проф. М. Маринов за представяне от преподавателите на:

Сътрудниците на Информационния отдел при ЦМБ ще оказват съдействие на самостоятелната работа с достъпните в МУ София 

бази данни Scopus и Web of Knowledge  в дните вторник и четвъртък

от 13.30 до 15 ч. в Копмютърната зала
на ЦМБ.

Авторите предварително трябва да подготвят списък с публикациите си.