Вашето мнение е важно за нас!
Happy PC
Студенти и преподаватели, които желаят да ползват медицински бази данни извън сградата на ЦМБ, да се обадят на Иван Александров в библиотеката или на тел. 9542914.

1.Препоръчайте сайтове с полезна медицинска информация!!!
Вижте препоръчаните сайтове.

2. Тук може да представите себе си, да потърсите контакти и да изразите Вашето мнение по всякакъв медицински или библиотечен въпрос. Прочетете мненията на другите.
3. Вашият глас за ЦМБ:
Вижте  грaфиката на резултата.