vIRTUAL lIBRARY

Дигитална колекция в помощ на обучението

 

На тази страница ще откриете връзки към пълнотекстови публикации, полезни за обучението в МУ София. Тези материали са препоръчани от преподаватели в университета и мнозинството от тях са включени в изданията на ЦМБ. Ценни сведения можете да намерите и в секция "Материали в помощ на обучението в МУ-София" от РЕПОЗИТОРИУМА на ЦМБ


line
За обучението по ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
book Книги
Боянов, Михаил Клинична рентгенова дензитометрия и количествен ултразвук на костите / Михаил Боянов . - София : Централна медицинска библиотека, 2006 г. - 239 с. Пълен текст на книгата в PDF-формат- адрес 1 ****** Пълен текст на книгата в PDF-формат- адрес 2
Публикации от списания
Медицински насоки за клиничната практика при диагнозата и лечението на постменопаузната остеопороза на Американската асоциация на клиничните ендокринолози - Ендокринни заболявания, 40, 2011, № 1, с. 3-48. Референт: д-р М. Николова - PDF
Нови ограничения, контраиндикации и препоръки относно максималната терапевтична доза на медикамента Zocor (Simvastatin) във връзка с повишения риск от поражения на мускулите - Ендокринни заболявания,40, 2011, № 2, с. 3-7. Референт: д-р М. Ванкова PDF
Съгласуване на критериите за поставяне на диагнозата метаболитен синдром – временна официална формулировка от водещи световни организации - Ендокринни заболявания,40, 2011, № 2, с. 7-11. Референт: д-р М. Ванкова
Американска асоциация на клиничните ендокринолози – препоръки за разработване на пълноценен план за лечение на пациенти със захарен диабет в клиничната практика - Ендокринни заболявания,40, 2011, № 2, с. 12-20. Референт: д-р М. Ванкова PDF
Хипертиреоидизъм и други причини за тиреотоксикоза – препоръки на Американската тиреоидна асоциация и Американската асоциация на клиничните ендокринолози - Ендокринни заболявания,40, 2011, № 2, с. 21-42. Референт: д-р М. Ванкова PDF - По темата вижте и Редакционен коментар
Редакционен коментар към Препоръките на Американската тиреоидна асоциация и Американската асоциация на клиничните ендокринолози относно хипертиреоидизма и другите причина за тиреотоксикоза - Ендокринни заболявания,40, 2011, № 2, с. 43-46. PDF
Хипертиреоидизъм и бременност – препоръки на Американската тиреоидна асоциация и Американската асоциация на клиничните ендокринолози. - Ендокринни заболявания,40, 2011, № 2, с. 47-52. Референт: д-р М. Ванкова PDF
За достъп до повече подобни материали посетете уебстраницата на списание "Ендокринни заболявания" и Репозиториума на ЦМБ-МУ София.
line
Haus Ламбев, Иван Т. Медицинска фармакология и селектирана лекарствена информация - Ресурси

line

Балканска, Полина - За емпатията в медицинската практика - Към текста

line

За обучението по РЕВМАТОЛОГИЯ

Препоръки на EULAR за лечение на ревматоиден артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични средства (Превод) - Към текста

За достъп до повече подобни материали посетете страницата на списание "Ревматология"в Репозиториума на ЦМБ-МУ София.
line

Обратно към началната страница

Последно обновяване:29.02.2016 г.