МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
 
line decor
ЗА НАС
line decor
           
   
ЗА СПИСАНИЕТО
"МП – Сестринско дело” е специализирано научно медицинско издание, третиращо проблемите на сестринството. От тази година форматът на списанието е А4 и съответно обемът му е удвоен. Списанието включва оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, и реферати на чуждестранни материали. Списанието е със строго научен характер. Изискванията към авторите са стандартните за медицинската периодика на ЦМБ. Тематичният обхват на списанието включва материали в областта на качеството и организацията на здравните грижи, квалификацията на медицинските специалисти и др. Всеки материал, постъпил за публикуване, се рецензира. Изискването към авторите всяка статия и обзор да са придружени от резюме и ключови думии на английски език, прави възможно евентуалното бъдещо включване на списанието в чуждестранни информационни системиза рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.).
 

АКЦЕНТИ

Рискови фактори и поведение на жените при профилактика на рак на маточната шийка

Профилактичните програми за хронични неинфекциозни заболявания – участие и роля на медицинската сестра в извънболничната помощ

Образни методи и рак на млечната жлеза

 
©2008-2011