Начална страница Новини и събития Връзки с други страници МУ София Английска версия на уеб-страницата
 
Виртуална библиотека

 
ОНЛАЙН РЕСУРСИ

 

Търсене в електронния каталог на ЦМБ

е-Библиотека (вътрешни потребители)

е-Библиотека (външни потребители)

Бази данни в Централна медицинска библиотека

Нови книги в Централна медицинска библиотека

Списания, издавани от Централна медицинска библиотека

Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София - Участник в DOAR.

Включва статии, книги, дисертации, лекции и др. публикации от български автори
в електронен вид, свободно достъпни в уеб-пространството.)

Висши учебни заведения в България и по света

Големи библиотеки

Български здравни страници

Медицински портали

Пълнотекстови списания на свободен достъп

Медицински книги на свободен достъп

Страници за студенти и специализанти

Страници, специализирани по различни медицински проблеми

Научни прояви

Речници

 

search-in-dictionary Consultation1 dictionaries

 

Последно обновяване: 17.04.2013 г.Webmaster:
Central Medical Library, MU Sofia