Начална страница Новини и събития Връзки с други страници МУ София Английска версия на уеб-страницата
 
Links
Адреси на медицински и други висши учебни заведения
 
Bисши медицински учебни заведения в България
Медицински университет - Варна
Варна 9002, ул. “Марин Дринов” № 55
http://www.mu-varna.bg/BG

Медицински Университет - Плевен
Плевен 5800, ул. “Св. Климент Охридски” №1
http://www.mu-pleven.bg/index.php?lang=bg

Медицински Университет - Пловдив
Пловдив 4000, ул. “В. Априлов” № 15А
http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/

Медицински университет -София
София 1431 Бул. „Акад. Иван Гешов" №15
http://mu-sofia.bg/index.php?p=1

Софийски университет - Медицински факултет

Софийски университет - Факултет по химия и фармация

Медицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора 6000, ул. “Армейска” № 11
http://uni-sz.bg/truni3/

Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет ”Проф. д-р А. Златаров” - Бургас.
http://www.btu.bg/index.php/bg/fakultetim/fozzg

Факултет "Обществено здрове и здравни грижи" към Русенски университет "Ангел Кънчев" (бивш Медицински колеж към МУ Плевен)
http://www.uni-ruse.bg/Faculties/FOZ/Pages/default.aspx

 

Медицински колежи в България

Медицински колеж - Хасково - в структурата на Тракийски университет
6300 Хасково, бул. "Съединение" 48
http://www.uni-sz.bg/node/79

Медицински колеж - Стара Загора - в структурата на Тракийски университет
6000 Стара Загора, ул. "Армейска" 11
http://uni-sz.bg/truni9/

Медицински колеж - София - в структурата на Медицински университет - София
1660 София, ул. "Йорданка Филаретова" 3
http://mu-sofia.bg/index.php?p=111&mbs=0,0,5,0&f=5

Медицински колеж - Враца (филиал Враца) - в структурана на Медицински университет - София
3000 Враца, Ученически комплекс 1
http://mu-sofia.bg/node/31

Медицински колеж - Варна - в структурата на Медицински университет - Варна
9000 Варна, бул. "Цар Освободител" 76
http://mu-varna.bg/BG/Structure/MedicalCollege

Медицински колеж - Пловдив - в структурата на Медицински университет - Пловдив
4004 Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" 120
http://medcollege-plovdiv.org/

Медицински колеж - Плевен - в структурата на Висш медицински институт - Плевен
Плевен 5800, ул. „Климент Охриски” 1
Ректорат 2, ет. 4

Медицински колеж към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
8000 Бургас бул. “Ст.Стамболов” 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hats

hats
hats

 

Bисши медицински учебни заведения по света

Medical Schools World Wide
http://www.a2zcolleges.com/medical/

Medical Schools - Worldwide medical schools directory.
http://www.aboutmedicalschools.com

Dental Schools in Europe
http://eoseurope.org/Links/links/DentalSchools/index.phpl

Nurses.info - Nursing Education in Europe
http://www.nurses.info/education_europe_map.htm

Guide To Healthcare Schools& Degrees (USA)
http://www.collegesanddegrees.com/healthcare-schools

NursingEducation.net - Online Nursing Education Programs
http://nursingeducation.net/

 

Други висши учебни заведения в България

Helpos.com -  Университети в България
http://www.helpos.com/links/university.php

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
https://www.uni-sofia.bg/

Университет за национално и световно стопанство
http://www.unwe.acad.bg/

Технически Университет - София
http://www.tu-sofia.bg/index.html

Нов Български Университет
http://www.nbu.bg/bg

Лесотехнически университет - София
http://www.ltu.bg/

ХимикоТехнологичният и Металургичен Университет - София
http://www.uctm.edu/

Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски"- София
http://www.mgu.bg/

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
http://uacg.bg/

Национална Художествена Академия
http://nha.bg/

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
http://www.uni-vt.bg/1/

Икономически Университет - Варна
http://www.ue-varna.bg/bg/index.php

Технически Университет-Варна
http://new.tu-varna.bg/index.php/bg/

Технически Университет - Габрово
http://www.tugab.bg

Университет по хранителни технологии - Пловдив
http://uft-plovdiv.bg/

Аграрен Университет - Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg

Стопанска Академия "Димитър Ценов" - Свищов http://www.uni-svishtov.bg

Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград
http://www.swu.bg/

Русенски Университет "Ангел Кънчев"
http://www.uni-ruse.bg/

Тракийски Университет - Стара Загора
http://www.uni-sz.bg

Шуменски Университет "Еп. К. Преславски"
http://shu-bg.net/

Национален Военен Университет "В.Левски"
http://www.nvu.bg

Военна Академия "Г. С. Раковски"
http://rdsc.md.rum33code.net/

Висше Военоморско Училище "Н. Й. Вапцаров" http://www.naval-acad.bg

 

 


Последно обновяване: 08.06.2016 г.

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia