CML Homepage News and Events Link to other web-pages MU Sofia Web-page Bulgarian Version of CML Web-page
Links

Projects

 
top_left_36
Current projects

arrow-blue

Project BG051PO001 – 6.2.18 -0001  
„Нови възможности за лекарите в България”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

MEDLINE and full-text access to more than 60 OVID-journals for members of MU-Sofia

EU Evropeiski  socialen fond

IP-access
http://ovidsp.ovid.com/autologin.htmlarrow-blue

Проект за финансиране на научни изследвания по тема: "Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални пълнотекстови масиви от информация по медицина и здравеопазване" - етап втори.

 

 

 

 

Arka MU

Medical University - Sofia

CML - View

Central Medical Library


 
Already completed projects
top_right_36
arrow-blue
Проект за финансиране на научни изследвания по тема: "Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални пълнотекстови масиви от информация по медицина и здравеопазване"
- първи етап

 

arrow-blue

Проект на Министерството на културата: "Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални пълнотекстови масиви от информация по медицина и здравеопазване"

Към списъка с книги, закупени по проекта

 

arrow-blue

2011 - Central Medical Library is taking part at the project

ETHICSWEB

Inter-connected European information and documentation system for ethics and science: European Ethics Documentation Centre

 

arrow-blue

The  Medical University - Sofia and the Central Medical Library were taking part at the European Information Network - Ethics in Medicine and Biotechnology: Eureth.net
In the framework of the project, the EUROETHICS network has created a European bibliographic database on ethics in medicine.

 
Bulgarian page of the project
 

 

Last update: 12.05.2015

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia