Начална страница Новини и събития Връзки с други страници МУ София Английска версия на уеб-страницата
Links
Проекти
 
top_left_36
Текущи проекти

arrow-blue

Проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001  „Нови възможности за лекарите в България” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!
Достъп до MEDLINE и до пълните текстове на около 60 списания в OVID през университетската мрежа

EU Evropeiski  socialen fond

IP-достъп на
http://ovidsp.ovid.com/autologin.htmlarrow-blue

Проект за финансиране на научни изследвания по тема: "Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални пълнотекстови масиви от информация по медицина и здравеопазване" - етап втори.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arka MU

Medical University - Sofia

CML - View

Central Medical Library

 
Минали проекти
top_right_36
arrow-blue
Проект за финансиране на научни изследвания по тема: "Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални пълнотекстови масиви от информация по медицина и здравеопазване"
- първи етап

 

arrow-blue

Проект на Министерството на културата: "Изграждане на виртуална среда за достъп и обмен на дигитални пълнотекстови масиви от информация по медицина и здравеопазване"

Към списъка с книги, акупени по проекта

 

arrow-blue

2011 - Central Medical Library is taking part at the project

ETHICSWEB

Inter-connected European information and documentation system for ethics and science: European Ethics Documentation Centre

 

arrow-blue

The  Medical University - Sofia and the Central Medical Library were taking part at the European Information Network - Ethics in Medicine and Biotechnology: Eureth.net. In the framework of the project, the EUROETHICS network has created a European bibliographic database on ethics in medicine.

 
Към българската страница на проекта
 

Последно обновяване: 12.05.2015 г.