Начална страница Новини и събития Връзки с други страници МУ София Английска версия на уеб-страницата
Links
 
Адреси на някои големи библиотеки
 

Адреси на библиотеки в България

Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - най- голямата библиотека в страната и най - старият културен институт в следосвобожденска България. Библиотеката събира, обработва библиографски, съхранява и предоставя за ползване на български и чуждестранни граждани печатните и аудиовизуалните документи, създадени в България.
http://www.nationallibrary.bg/

Централна  библиотека на Българската Академия на Науките - Създава и участвува  в специализирани информационни, компютърни и други мрежи и системи, обработва и предоставя информация за науката в България, извършва научноизследова-телска, научно-приложна, издателска и внедрителска дейности в областта на библиотекознанието, специалната библиография, библиотечната социология, библиотечно-информационните технологии
http://cl.bas.bg/

Централната научно-техническа библиотека (ЦНТБ) към Националния център за информация и документация (НАЦИД). ЦНТБ е единствената библиотека в страната, оторизирана да извършва депозиране на непубликувани научни ръкописи.
http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=12

Централна университетска библиотека при СУ "Св. Климент Охридски"
http://www.libsu.uni-sofia.bg/news.php?[bg]

Централна столична библиотека - Общински културен институт на Столична община с регионални функции за библиотеките в Софийска област. Тя е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване.
http://www.libsofia.bg/modules/news/

chitatel2-smal

Библиотеките в България: мрежа, нормативни документи, развитие
http://bibliotekibg.primasoft.bg/

Онлайн каталози на български библиотеки (национални, университетски, ведомствени, читалищни и др.)
http://bibliotekibg.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=78

Слово - българската виртуална библиотека  - произведения на българската литература чрез Интернет
http://slovo.bg/

 

Онлайн достъп до MEDLINE

Home PubMed - NCBI - PubMed comprises more than 23 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Medlineplus - Health Information from the National Library of Medicine - Health and drug information for patients, family and friends
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

Dentalgate.com -  Търсене в Internet и Medline по стоматологични проблеми.
http://www.dentalgate.com/dent/

NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databaseshttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

 

 

 

 

 

Адреси на големи библиотеки по света

The National Library of Medicine - US - NLM , on the campus
of the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland,
is the world's largest medical library. The Library collects
materials and provides information and research services
in all areas of biomedicine and health care.
https://www.nlm.nih.gov/

Libraries On The Web - Search for location, library type,
name or other information.
http://www.lib-web.org

Libraries
Internet Public Library
http://www.ipl.org/

Infomine - Scholarвy Internet Ressource Collections- INFOMINE
is a virtual library of Internet resources relevant to faculty, students, and research staff at the university level. It contains useful Internet resources such as databases, electronic journals, electronic books, bulletin boards, mailing lists, online library card catalogs, articles, directories of researchers, and many other types of information.
http://infomine.ucr.edu/

Deutsche Zentralbibliothek für Medizin - Koeln - Die ZB MED ist die zentrale Fachbibliothek für Medizin, Gesundheitswesen, Ernährung, Umwelt und Agrarwissenschaften für die Bundesrepublik Deutschland. Die ZB MED ist heute die größte medizinische Bibliothek Europas. Ihre Aufgabe ist die Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung wissenschaftlicher Information.
http://mobil.zbmed.de/

The Health Library and Information Services Directory
(HLISD) - UK - Browse A to Z Library

http://www.hlisd.org/AtoZBrowse.aspx?browsetype=library

Répertoire des bibliothèques médicales francophones
Listes des bibliothèques et centres de documentation dans
le domaine de la santé par pays et ville.
http://www.chu-rouen.fr/documed/bib.html

Государственная Центральная Научная Медицинская Библиотека- ГЦНМБ (Россия) - Центральная научная медицинская библиотека, являющаяся головной отраслевой медицинской библиотекой, предназначенная для обслуживания научных и практических работников здравоохранения. Фонд библиотеки насчитывает 3 миллиона экземпляров (более 1,5 миллионов наименований) отечественной и зарубежной медицинской литературы (в т.ч. научных трудов, переводов, диссертаций, авторефератов, депонированных рукописей и т.д.).
http://www.scsml.rssi.ru/

Medical Library Association - USA
http://www.mlanet.org/

Zentral- und Landesbibliothek - Berlin
http://www.zlb.de/

Последно обновяване: 08.06.2016 г.