Начална страница Новини и събития Връзки с други страници МУ София Английска версия на уеб-страницата
Links

Страници за студенти

Организации на студенти в здравеопазването
Асоциация на студентите медици в България (АСМБ)
http://amsbulgaria.net/

International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)
http://ifmsa.org/

students MU Sofia

European Medical Students' Association - a non-governmental non-profit organisation for medical students focusing on medical education
http://emsa-europe.eu/

International Association of Dental Students
http://www.iads-web.org/

European Dental Students Association
http://www.edsaweb.org/

International Pharmaceutical Students’ Federation
http://www.ipsf.org/

 

Други адреси: наука, любопитни факти
Web - базирано обучение по фармакология: Лекции, тестове, упражнения, лекарствена информация, МКБ, основна литература.
http://www.medpharm-sofia.eu/

Портал за химия, фармация, биотехнологии
Порталът цели информационно обслужване на всички свързани с химията, фармацията, биологията и медицината. Идеята е да създава многостранна връзка между образование, наука, бизнес и държава.
http://chem-bg.com/

ДЕМОКРИТ: Информационен център за новини и ресурси в българската наука
http://democrit.com/

Българска Наука - списание (възможност за свободно сваляне на материали)
http://nauka.bg/index.php

thinking

Знам.bg -Българският портал на знанието
http://www.znam.bg/com/action/goToHomePage

ETHICSWEB - Inter-connected European information and documentation system for ethics and science: European Ethics Documentation Centre
http://www.ethicsweb.eu/node/1

Българския център по биоетика - защита на правата на пациента и интересите на хора и животни, обект на медицински и фарма-цевтични изследвания, повишаване на качеството и етичността на здравеопазването, дискусии по въпроси на биоетиката, синхрони-зиране на националното законодателство с най-високите между-народни етични норми и стандарти.
http://www.bio-ethics.net/

Родово наследство - портал за българска история, археология, етнография, език и много други интересни неща.
http://bgrod.org/

MILES MULTIMEDIA’S USER GUIDES - Complete set of Library User Guides
http://www.libraryuserguides.com/patrons/hiwb.php?sid=CXSLZLNXGP

Surgical-tutor.org.uk - A free on-line surgical educational resource. Clinical tutorials, a journal club, multiple choice questions, revision notes, slide library, discussion group and more...
http://www.surgical-tutor.org.uk/default-home.htm

Medical Malpractice Help - A site about medical malpractice, including sub-standard care, negligence, and patient abandonment
http://medicalmalpracticehelp.com/

Элементы - популярной сайт о фундаментальной науке. Новости науки. календар конференций. (На руски език)
http://elementy.ru/index.html

BBC News Science/Nature
http://www.bbc.com/news/science_and_environment

Science.gov - searches over 60 databases and over 2200 selected websites from 15 federal agencies, offering 200 million pages of authoritative U.S. government science information including research and development results. Science.gov is governed by the interagency Science.gov Alliance
http://www.science.gov/

Science Portal - Australia - Science.gov.au - Delivering science information and services to industry, investors and the research and education communities.
http://www.science.gov.au/

Folden.info Science Portals - Portals, Academies, Economy, History, Mythology, Fauna Flora, Biotech, Chemistry, Geo, Space, Computing, Mathematics.
http://www.folden.info/scienceportals.shtml

Natural Disasters - How to prepare for natural disasters with a full guide and printable safety checklist.
http://yourlocalsecurity.com/natural-disaster-safety

 

 

 

 

Възможности за специализация и финансиране

IEFA - International Financial Aid and College Scholarship Search
http://www.iefa.org/

E-ContinuingEducation.com
http://www.continuingeducation.com/

CORDIS: European Union Community Research and Development Information Service
http://cordis.europa.eu/home_en.html

European Science Foundation - The European Science Foundation promotes high quality science at a European level. It acts as a catalyst for the development of science by bringing together leading scientists and funding agencies to debate, plan and implement pan-European initiatives.
http://www.esf.org/

students MU Sofia 1

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)  German Academic Exchange Service - promotes cooperative international academic and  scientific exchange for students and faculty. Provides information, grants and fellowships for  research and study in Germany
https://www.daad.de/en/

Institute of International Education - IIE, an independent non-profit organization founded in 1919, is a world leader in the exchange of people and ideas.
http://www.iie.org/


 

Да защитим природата!

WWF - Световен фонд за дива природа в България
WWF Дунавско-Карпатска програма - България
http://www.wwf.bg/about_wwf/wwf_in_bulgaria2/

panda

Коалиция "За да остане природа в България"
http://forthenature.org/

Сдружение "На Ти с Природата" - доброволческа организация за защита и хуманно отношение към животните
http://www.iwns.org

International Fund for Animal Welfare - A better World for Animal and People! IFAW's mission is to improve the welfare of wild and domestic animals throughout the world by reducing commercial exploitation, protecting wildlife habitats.
http://www.ifaw.org/

 

natura2
 

Care2.com - the global network of organizations and people who care 2 make difference. Green living, health, human rights and more...
http://www.care2.com/

Nationalgeographic.com - Environment&natural-disasters : Lots of amazing pictures of every natural phenomenon
http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация: 10.06.2016

 

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia