borderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350
top298
 
За да не потънеш в море от безполезна информация,
попитай библиотекаря!

Information Overflow
Отговорът идва до 24 часа!
bottom298

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи 25фьи 25фьи 25фьи 25razdelitel 10razdelitel-5  
  За нас

bar555

arrows-menue Поглед към историята
 

Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е с 90-годишна история. Основана е през 1918 г., а от 1968 г. е и депозитна библиотека по медицина.
ЦМБ разполага с книжен фонд от над 300 000 тома, както и с дигитален архив на стари медицински издания. Читателите имат възможност за самостоятелно ползване на всички информационни източници целодневно и безплатно. Оборудвани са научна читалня с 35 места, студентска с 40 и компютърна зала с 16 места. Осигурен е съвременен софтуер за цялостна автоматизация на библиотечната дейност.
От създаването си ЦМБ обезпечава с библиотечно-информационно обслужване учебния, преподавателския и научноизследователския процес в Медицинския университет – София.
Библиотеката поддържа международни книгообменни връзки и сътрудничество с академични библиотеки и информационни центрове в страната и чужбина. Асоцииран член е на Фондация “Национална академична библиотечно-информационна система” (Фондация НАБИС).
В библиотеката работят квалифицирани библиотечни и информационни специалисти, както и лекари с научноинформационна квалификация.
В ЦМБ се подготвят и печатат периодични издания на Медицинския университет. Това са многопрофилни и тясноспециализирани научни медицински списания, познати на няколко поколения български лекари.
Като академична библиотека ЦМБ се стреми да предоставя актуална, организирана и достъпна информация на преподавателите и студентите, да модернизира предлаганите услуги, внедрявайки нови информационни технологии и стандарти, както и да бъде желано място за срещи на студенти и специалисти за дискусии по общи теми и проблеми.

bar555

arrows-menue Основни дейности
 
  • Комплектува, каталогизира, обработва аналитично, индексира и предоставя литература по медицина, дентална медицина и фармация с цел осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност на МУ - София
  • Осъществява сътрудничество и обмен с научни институции и организации в страната и чужбина
  • Извършва тематични, библиографски и фактографски справки
  • Издирва и доставя първични документи от електронни бази данни
  • Участва в междубиблиотечното заемане и електронна доставка на документи
  • Провежда обучение на потребители за работа с електронни продукти и информационни ресурси
  • Осъществява издателска и редакционна дейност;
  • Изгражда институционален репозиториум на публикувани научни трудове;
  • Създава дигитален архив на стари медицински издания;
  • Изработва филми, снимки, диапозитиви и постери за онагледяване на учебната и научна работа на МУ - София.

bar555

arrows-menue Правила
 

Библиотеката осъществява дейността си в съответствие с:

bar555

arrows-menue Обща информация и структура на библиотеката
 

Структура на ЦМБ

Адреси и телефони за контакти

Виртуална разходка из библиотеката
Публикации за нас
Участия в различни научни прояви

bar555

 

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

Последна редакция: 22.03.2016 г 

  borderborderborder
bottom line