borderborderborderborderborderborderborderborderborderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NABIS
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от други академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25фьи25bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10  
  Новини и събития
bar555
arrows-menue Възможност на онлайн - ползване на някои учебници!
Желаещите трябва да изпратят е-мейл от ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АДРЕС до i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg с трите имена, месторабота, или курс (за студентите), желани username и password. След регистрация на сървъра на ЦМБ се осигурява онлайн-достъп до учебниците. Заявка може да се направи и в сградата на ЦМБ с валидна читателска карта при Иван Александров.
arrows-menue Абониране за нашите издания: научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. Изтегли "Абонаментен списък 2019 г."
bar555
arrows-menue ОТ 15.10.2018 г. БИБЛИОТЕКАТА  Е  С РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник – Петък   ОТ 8.00 ч. ДО 19 ч. Събота и неделя: неработни дни.
bar555
arrows-menue Възстановен е достъпът до БД SCOPUS. Отново можете да проверите както наличието на различни публикации, така и къде и кога Ваш труд е била цитиран. Вижте ТУК
bar555
arrows-menue Ползвайте мобилната версия на сайта на ЦМБ (началната страница, най-десен бутон на главното меню отгоре). Пробвайте и оттук! http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_Sofia_Mobile/index_mobi.html
bar555
arrows-menue Оформяне на научни публикации за издания на ЦМБ - правила Повече....
bar555
arrows-menue РазгледайтеПравила за ползване на Централна медицинска библиотека при Медицински университет - София" ТУК
bar555
arrows-menue Български списания с импакт-фактор - за 2016 г. ....Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:

bar555

arrows-menue EbscoHost MEDLINE Complete   Ebsco-host
 

Абонамент на MEDLINE Complete през платформата EbscoHost.

https://search.ebscohost.com/login.asp

arrows-menue OVID
  IP достъп до MEDLINE и до пълни текстове през платформата OVID.
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
bar555
arrows-menue Линк, позволяващ да стартирате процес за представяне на Вашето списание в PubMed
http://www.scielo.org/php/level.php?lang=en&component=42&item=30
bar555
  ВАЖНО!
bar555
arrows-menue
Дигитална библиотека на ЦМБ 

• По проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-София”, договор BG 161РО 001/1.1-07/2009/012 и  съгласно „Схема за безвъзмездна финансова помощ” по Оперативна програма “Регионално развитие” - 2007-2013 г.,  ЦМБ е ремонтирана и оборудвана с нова техника.
• Освен наличните 20 компютъризирани работни места в компютърната зала, в Студентската читалня са създадени 10 нови допълнителни.
• Осигурени са 2 работни места за дигитализация, всяко от което включва специализиран скенер на фирма Quidenius Technologies и две компютърни конфигурации с инсталиран софтуер за четене и разпознаване на сканираните материали във формат 450 dpi.
• Съхранението им се извършва на сървър, използващ софтуер  DocuWare.
• По същия проект са закупени машини, които формират т.нар. „Прес-център” – модерни копирни машини: монохромна производствена машина DEVELOP ineo 950 и цветно А3 многофункционално устройство DEVELOP ineo+ 654. За една минута машината може да отпечати 95 страници във формат А4 и да сканира 75 оригинала. Многофункционалното устройство DEVELOP ineo+ 654 може да сканира със скорост от 180 оригинала за минута в черно-бяло или в цвят.
•С помощта на тези устройства  част от издаваните в ЦМБ списания са самостоятелно предпечатно оформени и са тиражирани. С това издателската ни работа става по-гъвкава, списанията излизат в срок, а на Медицински университет – София се спестяват средства от обществени поръчки за избор на печатници.

Дигитализирани колекции
Започнахме с най-старите масиви, с цел опазването им:
• Правилници, годишници
• Статистически данни
• Български периодични издания и книги

• До момента са сканирани известни български медицински списанията в пълната им периодичност от 1923 г. със заглавия като: “Медицински преглед”; “Детско здраве”; “Фелдшер”; “Зъболекарска мисъл”; “Архив на главната дирекция на Народното здраве” Сканирани са и много книги, както и новоиздадени учебници и ръководства .

Можете да прегледате дигитализираните източници чрез вътрешната мрежа на е-Библиотеката (от МУ София) .


bar555
arrows-menue
Покана към преподавателите и изследователите от МУ - София

Във връзка с изграждане на Eлектронен репозиториум на ЦМБ приканваме преподавателите от МУ-София да предоставят в библиотеката екземпляр от своите монографии, учебници, учебни помагала, дисертации и автореферати. Повече информация - в отдел Научна медицинска информация и на сайта ни. Разгледайте събраното до момента


bar555
arrows-menue
Използване на базата данни Scopus за библиометричен анализ

С въвеждането си през м. ноември 2004 г., Scopus бързо се превръща в инструмент от първостепенна необходимост за иформационните специалисти и изследователите, които издирват и проследяват академичната, техническа, медицинска и социално-научна литература. Scopus обхваща над 15 000 издания на над 4 000 издатели от целия свят, позволявайки издирването на цитации в мащаб, невъзможен за самостоятелна реализация от друга база данни. Повече....

bar555
arrows-menue
Български пълнотекстови уеб-ресурси на страницата на ЦМБ

Продължава изграждането на Eлектронен репозиториум на ЦМБ. До края на 2017 в него влизат над 1200 документа.

bar 337
През страницата на ЦМБ е осигурен достъп и до подбрани материали за обучавящите се в МУ - София. Дигитална колекция в помощ на обучението (на български език)

bar555

arrows-menue
Ползване на медицински бази данни извън сградата на ЦМБ

За ползване на медицински бази данни от преподаватели и студенти извън сградата на ЦМБ можете да се свържете с г-н Иван Александров в библиотеката или на тел. 2 9542914


bar555
arrows-menue
Новополучени издания

Нови книги
arrows-smal
Към списъка с книги
Книгите са изложени във витрината за нови книги пред научна читалня

bar555

Нови издания на СЗО
arrows-smal
Към списъка

bar555


Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

Последно обновяване: 19.12.2018 г. 
  borderborderborderborderborderborderborderborderborderborderborder
bottom line