borderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar25  
  Фотодокументално студио

bar555

arrows-menue
Ако имате нужда от онагледяване на учебния процес, ако искате да представите резултатите си при защита на научен труд или при участие в различни научни прояви, то обърнете се към сектор "Научна и учебна документация" при ЦМБ.
 


Той предлага:

  • Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали;
  • Документиране на случаи от учебната и лечебна работа в МУ София;
  • Документирне на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ София;
  • Сканиране и компютърна обработка на тонови и полутонови оригинали, рентгенови снимки и диапозитиви, микро-и макрообекти.

Разполагаме с фотоархив на известни медицински деятели и събития от историята на МУ София.

Последно обновяване:01.02.2013 г.

bar555

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia 
  borderborder
bottom line