borderborderborderborderborderborderborder200  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350
top298
 
За да не потънеш в море от безполезна информация,
попитай библиотекаря!

Information Overflow
Отговорът идва до 24 часа!
bottom298
top298
 
Search Търсачка в сайта:
bottom298

 

 

 

 

bar-verticalbar140bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar140bar140bar140bar140bar140bar140bar140bar140bar-verticalrazdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10razdelitel10  
  Контакти и полезна информация

bar555

arrows-menue 
Работно време
 

Зимно работно време – 30 септември - 1 юли

Читални и компютърна зала

Понеделник-петък
Събота

8-19 часа
8-16 часа

Заемна служба-студенти

Понеделник-петък

8-16 часа

Вътрешни отдели

Понеделник-петък

8-16.30 часа

Регистрация
Копирни услуги

Понеделник-петък
Понеделник-петък

8-16 часа
10-14часа


Лятно работно време – 1 юли – 30 септември

Читални и компютърна зала

Понеделник-петък
Събота

8-16.30 часа
8-16 часа

Заемна служба-студенти

Понеделник-петък
м. септември

11-16 часа
9-15.30 часа

Вътрешни отдели

Понеделник-петък

8-16.30 часа

Регистрация
Копирни услуги

Понеделник-петък
Понеделник-петък

8-16 часа
10-14часа

*Читалня и заемна служба-студенти

м.август

не работи


bar555
arrows-menue
Контакти с нас
 

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека
1431, София
ул.”Св.Г.Софийски” №1

e-mail: library@mu-sofia.bg
и cml.mu.sofia@gmail.com

Директор

       
тел.: 02/952-31-71, факс:02/ 851-82-65
        02/9230/в.498; GSM:0888/443348
        e-mail: lydia.tacheva@gmail.com

Ръководител отдел “Библиотечно-информационен”

        тел.: 02/952-31-71
        02/9230/в.498;
       
e-mail: pepaslavova@gmail.com

Комплектуване и каталогизация
тел.: 92301/в.431

Обслужване на читатели
          тел.: 02/9230250 - научна читалня
          тел.: 02/9230/в.228 - студентска заемна
          тел.: 02/9230/в.498 - междубиблиотечно заемане

Периодика и книгообмен
          тел.: 02/92301/в.530

Копирни услуги
          тел.: 02/9230/в.228

Регистрация и гардероб
          тел.02/9230/в.431

Информационно осигуряване

       тел.: 02/952-62-60,  02/9230/в.534
         

Научна и учебна документация
 
           тел. 02/91-72- 710; 712

Отдел "Автоматизация"
          тел. 02/954-29-14, 9231/ в.431          

Отдел "Научна медицинска информация"  (Редакционно- издателски отдел)

          тел.: 02/952 23 93
          GSM:0888/161770
          e-mail: iveta_miteva@abv.bg

Редактори
тел. 02/952-05-09
тел. 02/952-23-42

Дизайн и поддръжка на уеб страницата

тел. 02/92 05 15
e-mail: cml_ web@abv.bg

Системен администратор

тел. 02/9542914
e-mail: ivanale@gmail.com

Отдел "Финансово-счетоводен"
Главен счетоводител:

        
  тел. 02/952-59-20, 02/92-301/в. 500
          GSM:+ 359 889788320
           e-mail: simona.melamed@gmail.com

bar555

arrows-menue
Как да стигнете до нас
 

Сградата на Централна Медицинска Библиотека се намира в двора на Александровска болница, в дясно от главния вход на ул. "Св. Г. Софийски", след сградата на Вътрешната клиника.

До нас можете да стигнете по следните начини:

  • От бул. Прага: с  тролеи №№ 2, 8 и 9;
  • От Националния Дворец на Културата: с автобуси №№ 72, 76, 204 и 604;
  • От бул. България: с трамвай № 7.
  • Удобна е връзката и с трамваи №№ 5 и 19, с които се слиза на спирката  до ЦСМП "Пирогов", а след това по ул. "К. Иречек" се достига до централния вход на Александровска болница..

bar555

arrows-menue
 
На вниманието на преподаватели и специалисти:
 

Абониране за нашите издания: научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. Изтегли "Абонаментен списък 2019 г."

  Оформяне на научни публикации за издания на ЦМБ - правила Повече....
  Български списания с импакт-фактор - за 2016 г. ....Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:
  Свободен достъп до чуждестранни електронни книги, дисертации, справочници и други пълнотекстови издания повече....

bar340
arrows-menue
 
На вниманието на студентите:
 

Възможност на онлайн - ползване на някои учебници!
Желаещите трябва да изпратят е-мейл от ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АДРЕС до i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg с трите имена, месторабота, или курс (за студентите), желани username и password. След регистрация на сървъра на ЦМБ се осигурява онлайн-достъп до учебниците. Заявка може да се направи и в сградата на ЦМБ с валидна читателска карта при Иван Александров.

  Свободен достъп до чуждестранни електронни книги, дисертации, справочници и други пълнотекстови издания повече....

bar340

bar555

arrows-menue Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

bar555

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia

 

Последно обновяване: 11.01.2019 г

  borderborderborderborderborderborderborder200
bottom line