borderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar25bar25bar25фьи10bar25  
  Информационно осигуряване и консултиране

bar555


arrows-menue

Информационни и библиографски услуги
 
  • Библиографски списък от литература в интересуващата ви научна област;
  • Търсене в електронни ресурси;
  • Тематична справка – изготвя се по предварително зададени от потребителя данни в интересуващата го област.
  • Цитатна справка – изготвя се по заявка на потребителя, за областта в която работи и изданията , в които е публикувал.
  • Консултиране за работа с патенти посредством създадения IP Point - "мини" информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост

 За информация: отдел "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/:
02/952-62-60;
02/92301 в.534


bar555

arrows-menue
Допълнителни услуги
 
  • Копиране;
  • Принтиране;
  • Сканиране;
  • Запис на CD

bar555

arrows-menue
Консултации и обучение
 

Индивидуално или групово обучение на потребителите за:

За информация: : отдел "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/:
02/952-05-16;
02/92301 в.534 и Обслужване: 02/9230250

bar555

arrows-menue
Списания с ИМПАКТ-ФАКТОР, издавани в България
 

Български списания с импакт-фактор за 2015 г.
Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:

Последно обновяване:03.02.2017 г.

 

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia 
  borderborderborder
bottom line