borderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar25  
 
Фотодокументални услуги

bar555

arrows-menue Услуги по онагледяване на учебния и научен процес
 
  • Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали;
  • Документиране на случаи от учебната и лечебна работа в МУ София;
  • Документиране на събития, свързани с дейността и историята на МУ София;
  • Сканиране и компютърна обработка на тонови и полутонови оригинали, рентгенови снимки и диапозитиви, микро-и макрообекти.

Разполагаме с фотоархив на известни медицински деятели и събития от историята на МУ София. .....към фотоархива

bar555

За информация: : Сектор "Научна учебна документация"
тел. 02/  9172 710, 712.

 

Последно обновяване: 01.02.2013

bar555

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia

  
  borderborder
bottom line