borderborderborderborderborder  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от други академични библиотеки в България!

bottom350

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar140  
  Фондове и каталози; информационни бюлетини

bar555
arrows-menue Фондове
 

Фондовете на библиотеката се състоят от:

 • Книги;
 • периодични и продължаващи издания;
 • дисертации;
 • атласи;
 • справочници;
 • електронни документи
 • фотоархив
arrows-smal
Към фотоархива

bar555

arrows-menue Каталози на книгите
 
Автоматизиран: книги, публикувани след 1990 г. (каталог АБ)
Търсене ...........


Фишови: книги, постъпили до 1994 г.
 • азбучен
 • систематичен
 • дисертации
 • атласи
 • конгреси и конференции

bar555

arrows-menue Каталози на периодичните издания
 

Автоматизиран на:

 • списания, публикувани след 1972 г. - каталогът се ползва в библиотеката
 • статии от български медицински списания (от 1994 г. до сега )

Търсене ….............

Фишови на периодични издания

 • азбучен на списания, издавани до 1994 г.
 • систематичен на списания, издавани до 1994 г.
 • Статии от български медицински списания, издавани до 1994 г. (Българска медицинска литература)

 

bar555

arrows-menue Своден каталог

на периодичните издания и базите данни по медицина и медико-
биологични науки, получавани в медицинските библиотеки в страната.
 

 

2001

2003

2005

2007 2009 2011 2013 2015 2017
2002

2004

2006

2008 2010 2012 2014 2016 2018

 

bar555

arrows-menue Новополучена литература в ЦМБ
  Новополучени книги
arrows-smal
Към списъка с книги

Новополучени дисертации
arrows-smal
Към списъка

bar555
arrows-menue Връзки към автоматизирани каталози в други библиотеки
 
Национална библиотека "Свети Свети Кирил и Методий"
Библиотека на Българската Академия на Науките
Централна научно-техническа библиотека към НАЦИД (Национален Център за Информация и Документация)
Софийски Университет "Св. Климент Охридски" - Университетска библиотека
Библиотека на Университета по Национално и Световно Стопанство
Библиотека на Икономическия Университет - гр. Варна
Библиотека на Нов Български Университет - гр. София
Библиотека на Аграрния Университет - гр. Пловдив

bar555

 

 

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

Последно обновяване: 02.03.2017 г. 
  borderborderborderborderborder
bottom line