borderborderbar vertical 150bar vertical 150bar vertical 150  
top298
  arrows Търсене в електронния каталог
  arrows е-Библиотека (вътрешни потребители)
    Упътване за вход в е-Библиотеката
bottom298
top298
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ,
МУ София
bottom298
top298
 
Search Търсачка в сайта:
bottom298
top298
 
За да не потънеш в море от безполезна информация, попитай библиотекаря!
Отговорът идва до 24 часа!
bottom298
top298
 
Counter
Тази страница е посетена 253423 пъти от 113357 различни места, считано от 08.06.2007 г.
bottom298
 
top337
Logo CML smal
         Кои сме ние
bar323
Централна медицинска библиотека (ЦМБ) е основана през 1918 г. Главна нейна мисия е  библиотечно-информационното осигуряване на учебния, преподавателския и научноизследователския процес и предоставяне на възможности за публикацинна активност на медицинските специалисти от МУ - София.. Повече...
bottom337
top337

books

Новополучени книги . Повече...
bottom337
top337

journals

 Издания на ЦМБ

 

 

 

Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково. .

- Към изданията
- Изтегли "Абонаментен списък -2019"

bottom337
top337

articles

Дигитална колекция в помощ на обучението (на български език)
вижте материалите тук:
bottom337
top337
Search Временно достъпни уебресурси ... Повече.......

Свободни ресурси в уеб-пространството – списания, книги, дисертации
bottom337
top337
GDRP Политика за защита на личните данни
Вижте тук:
bottom337top337
 
Questions
Вашето мнение е важно за нас!!!

 

 
bottom337

 

ЦМБ във Фейсбук ЦМБ в Twitter
   
Последно обновяване: 30.11.2018 г.

 

 

 


 

 

top298
News
Новини и събития
   
ФЬИВъзможност на онлайн - ползване на някои учебници! Желаещите трябва да изпратят е-мейл от ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АДРЕС до i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg с трите имена, месторабота или курс (за студентите), желани username и password След регистрация на сървъра на ЦМБ се осигурява онлайн-достъп до учебниците. Заявка може да се направи и в сградата на библиотеката с валидна читателска карта при Иван Александров.
ФЬИОТ 15.10.2018 г. РАБОТНОТО ВРЕМЕ Е: Понеделник – Петък   ОТ 8.00 ч. ДО 19 ч. Събота и неделя: неработни дни.
ФЬИМобилна версия на сайта на ЦМБ (най-десен бутон на главното меню отгоре

ФЬИНови книги, издадени от ЦМБ Прочетете повече...

ФЬИОформяне на научни публикации за наши издания - правила Повече....
ФЬИПравила за ползване на ЦМБ, МУ - София" Запознайте се!
ФЬИБългарски списания с импакт-фактор - за 2016 г. ....Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук:
ФЬИПредложете Вашето списание за представяне в PubMed Вижте тук:
ФЬИПолзване на медицински бази данни извън сградата на ЦМБ Повече ...
bottom298top298
Databases
Достъпни в ЦМБ реферативни и пълнотекстови бази данни:
bar 293


- OVID
:
MEDLINE и пълнотекстов достъп до около 60 списания. .. Повече......

- EbscoHost: MEDLINE Complete Повече......

- Национален лиценз за ползване на бази данни, осигурен от МОН: Web of Science; SciVerse®Science Direct ®; SciVerse®Scopus® ..Повече.......

bottom298

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia

 

 

  borderborder400bar vertical 150bar vertical 150bar vertical 150
bottom line
 
bar vertical 150