mobirise.com

Централна медицинска библиотека, МУ-София

Работно време За всички отдели на ЦМБ
Понеделник - петък 8.00 - 16.30.


Читални:
За периода 01 октомври - 30 юни: понеделник - петък 8.00 - 18.45
За периода 01 юли - 30 септември: понеделник - петък 8.00 - 16.15
Работното време подлежи на промяна съгласно Правилата за ползване на ЦМБ. 

Регистрация:
Понеделник - петък: 08:00 - 16.00
Обедна почивка: 12:00 - 12:30.  

Копирни услуги:
Понеделник - петък: 10:00 - 12.00.  
Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!