Web Site Creator

Централна медицинска библиотека, МУ-София

Научна и учебна документация 

Фотодокументално студио   

Ако имате нужда от онагледяване на учебния процес, ако искате да представите резултатите си при защита на научен труд или при участие в различни научни прояви, то обърнете се към сектор "Научна и учебна документация" при ЦМБ.Той предлага:

  •     Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали;
  •     Документиране на случаи от учебната и лечебна работа в МУ София;
  •     Документирне на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ - София;
  •     Сканиране и компютърна обработка на тонови и полутонови оригинали, рентгенови снимки и диапозитиви, микро-и макрообекти.

Разполагаме с фотоархив на известни медицински деятели и събития от историята на МУ София. 

Контакти можете да осъществите на тел. 02/91-72- 710; 712 - отдел  "Научна и учебна документация"

Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!