Website Builder

Централна медицинска библиотека, МУ-София

Информационно осигуряване и консултиране

Информационни и библиографски услуги  

 • Библиографски списък от литература в интересуващата Ви научна област; 
 • Търсене в електронни ресурси;
 • Тематична справка – изготвя се по предварително зададени от потребителя данни в интересуващата го област.
 • Цитатна справка – изготвя се по заявка на потребителя, за областта в която работи и изданията , в които е публикувал. 
 • Информационно осигуряване за фармацевтични и други фирми.
 • Консултиране за работа с патенти посредством създадения IP Point - "мини" информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост. 


 За информация: отдел "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/:

02/952-62-60; 02/92301 в.534 


Допълнителни услуги

 - Копиране;
 - Принтиране;
 - Сканиране;
 - Запис на CD


Консултации и обучение 

Индивидуално или групово обучение на потребителите:

 • Курс "Основи на информационната грамотност. Биомедицинска информация - потребителски стратегии за издирване, обработка и използване" Курсът се организира от ЦМБ всяка учебна година и е насочен към студенти, специализанти и докторанти от МУ, както и за здравни специалисти от различни профили.  Вижте по-подробно ....
 • Консултации – за потребителите, които за първи път влизат в библиотеката или срещат трудности при търсене на желаната литература;
 •  Консултации при подготовка и оформяне на дисертации,проекти, курсови работи и др.
 • Ползване на справочния апарат на ЦМБ;
 • Работа с електронни продукти;
 • Търсене в електронни ресурси.

За информация: : отдел "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/:

02/952-05-16; 02/9230 в.534 и Обслужване: 02/9230250


Списания с ИМПАКТ-ФАКТОР, издавани в България

Български списания с импакт-фактор за 2016 г.

Какво представлява импакт-факторът на едно списание вижте тук: 


Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!