Mobirise Site Generator

Централна медицинска библиотека - МУ София  

Други Е-ресурси    

Временен достъп до уеб-страници, предоставящи он-лайн ресурси 
Ovid Insights - a free article recomendation for busy physician 
Ovid Insights is a valuable tool and easy to use!  Help the busy healthcare professionals stay up to date on the latest available research at no cost to them or the institution, and help drive journal usage with direct linking options to your institution’s Ovid full-text journal entitlements (where available).  Join Ovid Insights! 

Ovid Health Всеки месец OVID - WOLTERS KLUVER HEALTH дава свободен достъп до някои от своите он-лайн ресурси : списания или пълнотекстови книги. Проверете ресурсите за този месец тук: 
OVID - WOLTERS KLUVER HEALTH Journals of the Month
OVID - WOLTERS KLUVER HEALTH Resource of the Month 


Български списания с импакт-фактор  за 2016 г.
Разгледайте тук:


Важно за потребителите!


  Оформяне на научни публикации за издания на ЦМБ - нови правила
Научният продукт представлява създадено или адаптирано ново знание. Научният текст трябва да е резултат от внимателно обмисляне и преценка на всеки детайл от изложението. Представянето на научна информация предполага строга логичност и последователност, стегнат и точен изказ, обективно констатиране на фактите; убедителна аргументация. Яснотата на израза е приоритет. Научното изложение се характеризира със специфични изисквания за структурно-композиционно оформяне на различните жанрови форми (статия, обзор, описание на случай, резюме). ....
Изтегляне на пълния текст във формат PDF


Предложете Вашето списание за представяне в PubMed
Вижте тук: 


Абониране за наши издания
Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково 
Разгледайте каталога: 

Научете повече за отделните списания, издавани от нас!

Контакти с главния редактор:    
Централна медицинска библиотека; ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София; 
тел. 02 952-23-93Публикации на автори от МУ - София, издадени в предишни броеве на наши списания (с над 2-годишна давност), можете да видите в пълен текст в РЕПОЗИТОРИУМА НА ЦМБ. Проверете тук:

Нови книги, издадени от ЦМБ 
Към страницата с нови книги  


Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!