Website Generator

Централна медицинска библиотека - МУ София

Контакти с нас

Адрес

Централна медицинска библиотека
1431, София, ул.”Св. Г. Софийски” №1
e-mail:  library@cml.mu-sofia.bg

Директор

        тел.: 02/952 31 71,  02/9230 498; 
        факс: 02/ 851-82-65 
        e-mail: l.tacheva@cml.mu-sofia.bg


Отдел “Библиотечно-информационен”
Ръководител: 
        тел.: 02/952 31 71, 02/9230 498; 
        e-mail: p.slavova@cml.mu-sofia.bg


     Комплектуване и каталогизация 
      тел.: 02/9230 431


     Обслужване на читатели 
       тел.: 02/9230 250 - научна читалня 
       тел.: 02/9230 228 - студентска заемна 
       тел.: 02/9230 498 - междубиблиотечно заемане 

      Периодика и книгообмен 
      тел.: 02/9230 530 
      e-mail:  g.palazova@cml.mu-sofia.bg 


     Информационно осигуряване 
      тел.: 02/952-62-60, 02/9230 534 
       e-mail: n.papokchieva@cml.mu-sofia.bg


       Регистрация и гардероб
 
        тел.02/9230 431


Отдел "Научна медицинска информация" - редакционно-издателски отдел 

Главен редактор: 
        тел.: 02/952 23 93 
          e-mail:  i_miteva@cml.mu-sofia.bg 

 Редактори
         тел. 02/952 05 09   
          тел. 02/952 23 42 


Отдел "Научна и учебна документация"

      тел. 02/91 72  710; 712 
      e-mail: a_avramova@cml.mu-sofia.bg 


Отдел "Автоматизация"

Системен администратор:          
      тел. 02/954 29 14, 02/9231 431  
      e-mail: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg        


Отдел "Финансово-счетоводен"

Главен счетоводител: 
        тел. 02/952 59 20, 02/92 30 500 
        GSM:+ 359 889788320 
        e-mail:  simona_m@cml.mu-sofia.bg  


Дизайн и поддръжка на уеб страницата 
        тел. 02/92 05 15 
        e-mail: cml_web@cml.mu-sofia.bg
        e-mail:  surcheva_j@cml.mu-sofia.bg Как да ни намерите:

Сградата на Централна Медицинска Библиотека се намира в двора на Александровска болница, вдясно от главния вход на ул. "Св. Г. Софийски", след сградата на Вътрешната клиника. Сградата на Редакционния отдел е разположена пред сградата на Администрацията на Александровска болница. Отдел "Научна и учебна документация" се намира в приземния етаж на сградата на НБИ с вход откъм ул. "Здраве"


До нас можете да стигнете по следните начини:

    - От бул. Прага: с тролеи №№ 2, 8 и 9;

    - От Националния Дворец на Културата: с автобуси №№ 72, 76, 204 и 604;

    - От бул. България: с трамвай № 7.

    - Удобна е връзката и с трамваи №№ 4 и 5, с които се слиза на спирката до ЦСМП "Пирогов", а след това по ул. "К. Иречек" се достига до централния вход на Александровска болница.

   

Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!

SHARE THIS PAGE!