Mobirise Website Builder

Централна медицинска библиотека


Абонаментен списък 2019

Заглавие / Периодичност / Цена 


 • Acta Medica Bulgarica (англ. език) - 3 бр. / 30 лв. 

 • Акупунктура - 2 бр. /14 лв.

 • Български медицински журнал - 3 бр. / 30 лв.

 • Детски и инфекциозни болeсти - 2 бр. /20 лв. 

 • Ендокринни заболявания - 3 бр./ 21 лв. 

 • Медицински мениджмънт и здравна политика - 4бр./ 28 лв. 

 • Медицински преглед - 6 бр./ 60 лв. 

 • Неврология и психиатрия - 2 бр./ 14 лв. 

 • Обща медицина - 6 бр. / 60 лв. 

 • Сестринско дело - 3 бр. / 30 лв. 

 • Сърдечно-съдови заболявания - 3 бр./ 30 лв.


По-подробна информация за отделните издания


За контакти:
Д. Андреева, Сн. Стоянова, Й. Везирова
ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ (сградата пред Администрацията на Александровска болница)
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
ул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София
02 952-59-20, 
02 952-05-15, 
02 952-16-45, 
02 952-23-93 

Стойността на абонамента може да се преведе и с пощенски запис, или 
по сметка ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01, ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, 
BIC код: BPBIBGSF, ЕИК 8313857370087.

    

Библиотеката осъществява дейността си в съответствие с:


Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!