Mobirise Web Site Builder

Централна медицинска библиотека, МУ-София    


Бази данни


Автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература” - БМЛ

  В ЦМБ от 1993 г. се изгражда и функционира автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература”. Тя съдържа библиографска информация за оригинални научни статии от всички налични в библиотеката многопрофилни или тясноспециализирани български научни медицински списания и сборници. Базата данни се актуализира текущо и постоянно се обогатява. Включени са статии и обзори от български и чужди автори от авторитетни български списания на ниво университетска медицина, както и мемория (персоналии), статии за Александровска болница и МУ-София.  Повече за базата данни.... 


 Ползване на медицински бази данни извън ЦМБ
За ползване на медицински бази данни от преподаватели и студенти извън сградата на ЦМБ изпратете е-мейл на адрес: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg или се обадете на Иван Александров в библиотеката на тел. 02 9542914. 

OVID MEDLINE и пълни текстове 

Он-лайн достъп до MEDLINE и до пълни текстове на около 60 списания в OVID  IP-достъп на:

ЕBM reviews-Cochrane database of Sistematic Reviews;
Journals@Ovid Full Text; Books @ Ovid

EbscoHost 
Aбонамент за MEDLINE Complete
https://search.ebscohost.com/login.asp  


Научно-изследователски бази данни, лицензирани от Министерството на образованието и науката

  Министерството на образованието и науката е осигурило национален лиценз за ползване на следните бази данни:

1. Web of Science - http://www.webofknowledge.com/(Thomson Reuters)
2. SciVerse®Science Direct ®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier)
3. SciVerse®Scopus® - http://www.scopus.com/(Elsevier)
Всички горепосочени бази данни са достъпни от компютри от мрежата на МУ-София, както и от компютри свързани с мрежата на МУ-София. 

IP Point - "мини" информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост
Патентна и друга информация в сферата на индустриалната собственост.

Консултатнт: Стефка Иванова.
Достъп до: 
ESPACE - база данни за патенти в Централна и Източна Европа.
TRACES - база данни за регистрирани търговски марки в Централна и Източна Европа.


Своден каталог 

на периодичните издания и базите данни по медицина и медико-биологични науки, получавани в медицинските библиотеки в страната.


2001     2002      2003    2004 
2005     2006      2007     2008    
2009     2010      2011    2012
2013     2014      2015    2016 
2017     2018


Новополучена литература в ЦМБ

     Новополучени книги 

     Новополучени дисертации


Национална академична библиотечно-информационна система  (НАБИС)
Сводният каталог НАБИС е националният каталог на библиотеките в България. Той дава възможност на всички потребители: 

 -   Едновременно и от едно място да търсят в интегрираните каталози, дигиталните колекции и списания на свободен достъп до библиографските данни на над 3,500,000 книги, периодични издания, карти, графики, дигитални копия, включени в Своден каталог НАБИС.

 -   С едно търсене да научават в кои от библиотеките се намира интересуващата ги книга.

  -  Да имат свободен достъп до дигиталните копия на българската възрожденска книжнина от фондовете на библиотеките на БАН и на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“.

     Своден каталог НАБИС 


Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!