https://mobirise.com/

Централна медицинска библиотека - МУ София
 
Административни услуги в ЦМБ    


В Централна медицинска библиотека - МУ София  се предоставят следните административни услуги:


Издаване на читателска карта за ЦМБ

Читателската карта е безплатна и се издава на място в библиотеката .


Служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ

Такава служебна бележка се издава за удостоверяване, че лицето не дължи библиотечни документи. Служебната бележка е безплатна и се издава на място в библиотеката . Всички предоставяни от ЦМБ услуги

Политика за защита на на личните данни

АДРЕС:
Централна медицинска библиотека;
 ул. “Св. Г. Софийски” № 1, 
1431 София 

КОНТАКТИ:
Email:  library@cml.mu-sofia.bg
Email: cml.mu.sofia@gmail.com             
Телефон: +359 2 952 23 93; 
                    +3592  92 30 498
       Факс: +3592 851 82 65

Thanks for filling out form!