НОВИ КНИГИ

Общ раздел

- 1 -

III 25132 

Nikolova, Vassilka

   Latin for medicine : Latin grammar and specialized terminology for students of medicine / Vassilka Nikolova . - Sofia : Mnemosyne Publ., 2020 . - 168 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-053-7 

  

Сист. No: 21808

- 2 -

III 25116 

Oprova, Yavora et al.

   Medical latin : Textbook for students of medicine, dental medicine and pharmacy / Yavora Oprova, Dimitar Mirchev . - Plovdiv : University Press Paisii Hilendarski, 2020 . - 251 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-619-202596-0 

  

Сист. No: 21663

- 3 -

36392 

Амуджиева, Надежда

   Терминографски стратегии в обучението по клинична терминология : На студентите от медицинските специалности (по дисертационен труд) / Надежда Амуджиева . - Варна : Стено, 2020 . - 231 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-127-5 

  

Сист. No: 22319

- 4 -

36305 

Веселинова, Нели

   Медицинска география / Нели Веселинова . - София : Парадигма, 2021 . - 246 с. ; 23 см

   Дар от автора

   ISBN 987-954-326-446-9 

  

Сист. No: 21449

- 5 -

36351 

Традиционни и иновативни практики в медицинската козметика  : Учебник / Данелина Вачева, Хрета Аспарухова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 359 с.

   

   ISBN 978-954-756-2020-8 

  

Сист. No: 21816

Информация

Философия

Психология

- 6 -

36312 

Анзова, Елена Иванова

   Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата / Елена Иванова Анзова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 202 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-221-309-1 

  

Сист. No: 21585

- 7 -

36389 

Бояджиев, Валентин

   Класически психоанализ / Валентин Бояджиев . - Варна : Самиздат, 2020 . - 160 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-91686-0-8 

  

Сист. No: 22265

- 8 -

36390 

Бояджиев, Валентин

   Его психология / Валентин Бояджиев . - Варна : Самиздат, 2021 . - 132 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-91686-1-5 

  

Сист. No: 22266

- 9 -

36310 

Куков, Калоян

   Експертна оценка на психологическата травма / Калоян Куков . - Пловдив : Астарта, 2020 . - 371 с.

   

   ISBN 978-954-350-292-9 

  

Сист. No: 21564

- 10 -

36374 

Международен конгрес по психология, ІХ  : Сборник резюмета . - София : Дружество на психолозите в България, 2-20 . - 247 с. ; 24см

   

   ISBN 978-619-90786-2-4 

  

Сист. No: 21959

- 11 -

36304 

Русева, Десислава

   Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт / Десислава Русева . - Варна : Сити Център, 2020 . - 194 см ; 18 см

   

   ISBN 978-619-7503-15-9 

  

Сист. No: 21397

- 12 -

36306 

Савова, Захарина и др.

   Медицинска психология / Захарина Савова, Евгени Иванов . - Габрово : Екс-Прес, 2020 . - 190 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-490-691-7 

  

Сист. No: 21508

Обществени науки

Възпитание. Образование. Педагогика

- 13 -

36369 

Георгиева, Анастасия и др.

   Адаптационният процес в условията на самостоятелната детска ясла (теоретични и практико-приложни аспекти) : Ръководство за екипите, работещи в самостоятелни детски ясли, здравни специалисти и студенти / Анастасия Георгиева, Маринела Грудева . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 113 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-329-9 

  

Сист. No: 21928

Естествени науки

Химия

- 14 -

36364 

Stoyanova, Angelina

   Introduction to organic chemistry / Angelina Stoyanova . - Pleben : Medical University - Pleven, 2021 . - 263 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-756-264-6 

  

Сист. No: 21901

Биология

- 15 -

III 25125 

Митев, Ваньо

   Клетъчна сигнализация / Ваньо Митев . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 619 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-09-1524-1 

  

Сист. No: 21756

Обща генетика. Медицинска генетика

- 16 -

III 25158 

Concepts in genetics  / William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer, Michael A. Palladino, Darrell J. Killian . - 12 ed. . - New York : Pearson, 2020 . - 862 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-292-26532-2 

  

Сист. No: 22519

- 17 -

III 25152 

Milunsky, Aubrey

   Genetic disorders and the fetus : Diagnosis, prevention and treatment /  Ed. Aubrey Milunsky, Jeff M. Milunsky . - 7 ed. . - Hoboken : Wiley - Blackwell, 2016 . - 1188 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-1189-8152-8 

  

Сист. No: 22441

- 18 -

36342 

Practical course in medical genetics for medical students  /  Ed. Draga Toncheva, Savina Hadjidekova . - 2. ed. . - София : Arso, 2020 . - 129 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-619-197-051-3 

  

Сист. No: 21730

- 19 -

III 25150 

Turnpenny, Peter

   Emery's elements of medical genetics / Peter Turnpenny, Sian Ellard, Ruth Cleaver . - 16 ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2022 . - 435 p. ; 28 p.

   
   http://studentconsult.inkling.com/redeem 

   ISBN 978-0-7020-7966-5 

  

Сист. No: 22432

- 20 -

78866 

Wyandt, Herman E. et al.

   Human chromosome variation : heteromorphism, polymorphism and pathogenesis / Herman E. Wyandt, Golder N. Wilson, Vijay S. Tonk . - 2. ed. . - Singapore : Springer, 2017 . - 490 p. ; 23 cm

   

   ISBN 878-981-10-9770-6 

  

Сист. No: 22444

- 21 -

36301 

Медицинска генетика и геномика  /  Ред. Драга Тончева, Савина Хаджидекова . - София : Арсо, 2020 . - 618 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-197-057-5 

  

Сист. No: 21375

- 22 -

36341 

Практическо ръководство по медицинска генетика  /  Ред. Драга Тончева, Савина Хаджидекова . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 129 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-197-052-0 

  

Сист. No: 21728

Паразитология

- 23 -

III 25149 

Arora, D. R. et al.

   Medical parasitology / D. R. Arora, B. Arora . - 5. ed. . - New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2018 . - 276 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-93-86827-55-5 

  

Сист. No: 22431

Обща биохимия и биофизика. Молекулярна биология. Микробиология

- 24 -

III 25125 

Митев, Ваньо

   Клетъчна сигнализация / Ваньо Митев . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 619 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-09-1524-1 

  

Сист. No: 21756

- 25 -

III 24855 

Ръководство за практически упражнения по медицинска микробиология  /  Ред. Иван Митов . - София : Арсо, 2021 . - 30 см

   

   ISBN 978-619-197-063-6 

   Част І

   

  

Сист. No: 22584

Медицина

- 26 -

78864 

Pescatore, Fred

   Miracle medicine : The scientific truth about nature's most powerfull healing secrets / Fred Pescatore . - Baltimore : Omnivista Health Media, 2020 . - 315 p. ; 23 cm

   

  

Сист. No: 22096

- 27 -

III 25000 

Винарова, Живка

   Здравната парадигма : Монография / Живка Винарова . - София : Парадигма, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7610-03-1 

   2 част. Християнство, медицина, здравеопазване

   

  

Сист. No: 22097

- 28 -

36400 

Сербезова, Асена и др.

   Съвременна регулация на клиничните изпитвания / Асена Сербезова, Антония Янакиева . - София : ФОЗ - МУ, София, 2021 . - 266 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-619-7452-30-3 

  

Сист. No: 22523

- 29 -

36314 

Ставрев, Димитър

   Воден травматизъм на море : Проекции за България / Димитър Ставрев . - София : Медицински университет - Варна, 2020 . - 223 с.

   

   ISBN 987-619-221-295-7 

  

Сист. No: 21593

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

- 30 -

III 25147 

Agur, Anne M. R. et al.

   Moore's essential clinical anatomy / Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley . - 6. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 . - 730 p. ; 27 cm

   
   http://thepoint.lww.com 

   ISBN 978-1-975114-43-5 

  

Сист. No: 22425

- 31 -

A IV 1628 

Atlas of anatomy  /  Ed. Anne M. Gilory, Brain R. MacPherson, Jamie C. Wikenheiser . - New York : Thieme, 2020 . - 759 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-68420-203-4 

  

Сист. No: 20568

- 32 -

III 25130 

Lazarov, Nikolai

   Manual and protocol notebook organ histology : For students of medicine and dentasl medicine / Nikolai Lazarov, Николай Лазаров . - Sofia : Arso, 2021 . - 108 p.

   

   ISBN 978-619-197-060-5 

  

Сист. No: 21803

- 33 -

III 25120 

Manual and protocol notebook : Cytology, general histology, general embriology  : За студенти от I курс по медицина и дентална медицина : For first-year students of medicine and dentasl medicine /  Ed. Nikolai Lazarov . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 71 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-197-058--2 

  

Сист. No: 21733

- 34 -

36340 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за за специалности медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс бук, 2020 . - 279 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-189-148-1 

  

Сист. No: 21726

- 35 -

III 25129 

Лазаров, Николай

   Ръководство и протоколна тетрадка по органна хистология : За студенти по медицина и дентална медицина / Николай Лазаров . - София : Арсо, 2021 . - 95 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-059-9 

  

Сист. No: 21802

- 36 -

III 25114 

Мешер, Антъни

   Junqueira's основи на хистологията : Учебник и атлас / Антъни Мешер ; Ред. Пепа К. Атанасова, Ивета Коева . - Пловдив : Лакс бук, 2021 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-189-154-2 

   Част 1

   

  

Сист. No: 21382

- 37 -

III 25119 

Ръководство и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология  : За студенти от I курс по медицина и дентална медицина /  Ред. Николай Лазаров . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 72 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-056-8 

  

Сист. No: 21732

Физиология

- 38 -

36329 

Георгиева, Катерина

   Андрогени и аеробна работоспособност / Катерина Георгиева . - Пловдив : Аква Графикс, 2018 . - 198 с.

   

   ISBN 978-619-90740-3-9 

  

Сист. No: 21644

- 39 -

III 25123 

Гърчев, Радослав

   Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология : За студенти по медицина и дентална медицина. Летен семестър / Радослав Гърчев . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 376 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-055-1 

  

Сист. No: 21747

- 40 -

III 25118 

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и дентална медицина. Зимен семестър /  Ред. Радослав Гърчев . - София : Арсо, 2020 . - 196 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-197-055-1 

  

Сист. No: 21727

- 41 -

III 25144 

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека  : За студенти по медицина /  Ред. Елена Джамбазова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-5263-1 

   Част 1

   

  

Сист. No: 22378

- 42 -

36317 

Сборник въпроси по физиология  : За медицински сестри, акушерки и студенти от медицински колеж /  Ред. Катерина Георгиева, Юлия Николова . - Пловдив : Акваграфикс, 2018 . - 117 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7518-00-9 

  

Сист. No: 21624

- 43 -

36322 

Тестови въпроси по физиология  /  Ред. Николай Бояджиев . - Прераб. и доп. изд. . - София : Аква Графикс, 2020 . - 209 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7518-02-3 

  

Сист. No: 21632

Биохимия на човека

- 44 -

36303 

Clinical laboratory  : Interpretation of results /  Ed. Tanya Deneva . - Plovdiv : Lax Book, 2021 . - 287 p. ; 23 i;

   

   ISBN 978-619-189-156-6 

  

Сист. No: 21380

- 45 -

III 25113 

Биволарска, Анелия

   Учебно помагало по биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Анелия Биволарска . - Пловдив : Лакс бук, 2021 . - 464 с. : с ил. ; 30 см.

   

   ISBN 978-619-189-157-3 

  

Сист. No: 21379

- 46 -

36350 

Кръстева, Николина

   Биологичното окисление : Помагало по биохимия / Николина Кръстева . - София : Тип топ прес, 2020 . - 143 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-723-237-2 

  

Сист. No: 21805

Хигиена на труда

- 47 -

III 25124 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари /  Ред. Божидар Попов . - 4. актуал. изд. . - София : б. изд., 2020 . - 630 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

  

Сист. No: 21754

- 48 -

36347 

Христова, Лидия

   Трудовомедицински проблеми, свързани с физични фактори от работната и околната среда : Ръководство за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по трудова медицина и работоспособност / Лидия Христова . - София : Горекс Прес, 2020 . - 287 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-616-302-8 

  

Сист. No: 21777

Хигиена на хранене

- 49 -

III 25124 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари /  Ред. Божидар Попов . - 4. актуал. изд. . - София : б. изд., 2020 . - 630 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

  

Сист. No: 21754

- 50 -

III 25117 

Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени  /  Ред. Надка Бояджиева . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 234 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-197-054-4 

  

Сист. No: 21725

Здравеопазване. Социална медицина

- 51 -

III 25128 

Katrova, Lydia G. P.

   Essentials of social medicine and medical ethics / Lydia G. P. Katrova . - Sofia : Leading Technologies in Dentistry company, 2017 . - 125 p. ; 30 p.

   

   ISBN 978-954-90363-5-0 

  

Сист. No: 21798

- 52 -

36354 

Ананощев, Никола и др.

   Писмени правила и здравни индикатори на европейско и национално равнище, за оценка дейността на здравните дейности - медицина основана на доказателствата (Evidence - Based Medicine - EBM) / Никола Ананощев, Георги Йорданов, Златка Ямболиева . - Смолян : Зеа-Принт, 2020 . - 222 с. ; 21 см

   Дар от проф. Ананощев

   ISBN 978-619-196-104-7 

  

Сист. No: 21824

- 53 -

36352 

Валентинова, Цветелина и др.

   Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика / Цветелина Валентинова, Ваня Недкова-Миланова ; Ред. Цветелина Валентинова . - Плеввен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2021 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-756-259-2 

  

Сист. No: 21817

- 54 -

36331 

Ванкова, Десислава

   Социална медицина : За специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" / Десислава Ванкова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 89 с. ; 24 см

   

   ISBN 987-619-221-316-9 

  

Сист. No: 21649

- 55 -

36332 

Ванкова, Десислава

   Социална медицина и промоция на здравето : За специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" / Десислава Ванкова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 87 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-318-3 

  

Сист. No: 21651

- 56 -

36368 

Гаров, Светослав

   Домашно насилие над мъжете : Медикосоциални и психологически аспекти / Светослав Гаров . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 103 с.

   

   ISBN 978-619-7491-37-1 

  

Сист. No: 21927

- 57 -

36358 

Георгиев, Никола

   Управление на организационни конфликти / Никола Георгиев . - София : Алфа Стар, 2021 . - 113 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7582-10-9 

  

Сист. No: 21836

- 58 -

36359 

Георгиев, Никола Р.

   Предизвикателството организационна промяна / Никола Р. Георгиев . - София : Алфа Стар, 2021 . - 135 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7582-08-6 

  

Сист. No: 21837

- 59 -

36339 

Димитров, Иво

   Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България : Предизвикателства пред здравната сигурност в условията на кризата, породени от COVID-19 / Иво Димитров, Емил Спасов . - Пловдив : Академично издателство "Талант", 2021 . - 434 с. ; 24 см

   Дар от авотрите

   ISBN 978-619-203-310-1 

  

Сист. No: 21724

- 60 -

36337 

Етични и психологически аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти  / Цветелина Михайлова, Евгени Иванов, Десислава Тодорова, Александрина Воденичарова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-275-8 

  

Сист. No: 21686

- 61 -

36338 

Иванов, Евгени

   Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето / Евгени Иванов . - София : Горекс Прес, 2015 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-616-262-5 

  

Сист. No: 21687

- 62 -

36383 

Иванов, Евгени

   Професионално развитие и кариера в сферата на здравните грижи / Евгени Иванов . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 128 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7491-41-8 

  

Сист. No: 22100

- 63 -

36386 

Ивков, Божидар

   Траектории на страданието и болката : Биографични микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. Дескриптивен анализ / Божидар Ивков . - София : Лечение без граници, 2021 . - 69 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91958-0-2 

  

Сист. No: 22225

- 64 -

36355 

Йорданов, Георги и др.

   Нов здравен модел солидарност : Европейска ценностна система, за достъпно здравеопазване и престижни трудови възнаграждения / Георги Йорданов, Никола Ананощев . - Смолян : Зеа-Принт, 2020 . - 230 с.

   Дар от проф. Ананощев

   ISBN 978-619-196-096-5 

  

Сист. No: 21825

- 65 -

36307 

Риск базирани проверки в здравеопазването  / Златица Петрова, Тодор Черкезов, Ралица Златанова-Великова, Елисавета Петрова-Джеретто, Александрина Гигова . - София : Бивалия, 2020 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-91569-0-2 

  

Сист. No: 21509

- 66 -

36295 

Социална медицина  /  Ред. Петко Салчев, Тони Веков, Петко Салчев, Тони Веков, Славейко Джамбазов, Пламен Димитров . - София : Български кардиологичен институт, 2020 . - 744 с. ; 21 см

   Дар от авторите

   ISBN 978-619-7184-07-5 

  

Сист. No: 21229

- 67 -

III 25131 

Цолова, Г.

   Ръководство за добра практика при работа с информация за промоция на здравето и превенция на болестите / Елена Теолова . - София : НЦОЗА /Нац. ц-р за общ. здравеопазване и анализи/ . - 55 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-8404-51-8 

  

Сист. No: 21806

Фармакология и фармация. Токсикология. Диагностика и терапия

- 68 -

III 25127 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  /  Ed. Nadka Boyadjieva . - 3 ed. . - Sofia : Arso, 2021 . - 449 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-197-061-2 

  

Сист. No: 21759

- 69 -

36316 

Арабаджиев, Желязко Илиев

   Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания / Желязко Илиев Арабаджиев . - София : Медик Принт ЕООД, 2020 . - 158 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91371-7-8 

  

Сист. No: 21622

Фармакология

- 70 -

36334 

Момеков, Георги

   Онкофармакология на природните продукти : Основни класове природни и полусинтетични цитостатици, модели и парадигми в експерименталната химиотерапия и собствени изследвания / Георги Момеков . - София : Арбилис, 2020 . - 267 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7063-39-4 

  

Сист. No: 21661

Фармация. Фармакотерапия

- 71 -

III 25159 

Hauser, Alan R.

   Antibiotic basics for clinicians : The ABCs of Choosing the right antibacterial agent / Alan R. Hauser . - 3. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 . - 319 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4963-8448-5 

  

Сист. No: 22582

- 72 -

36344 

Бенишева-Димитрова, Татяна

   Разрешителни режими на лекарства в Европейския съюз 2005-2019 / Татяна Бенишева-Димитрова . - София : Star, 2020 . - 141 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7582-11-6 

  

Сист. No: 21745

- 73 -

36379 

Буюклиев, Росен и др.

   Хетероциклени съединения. Задачи, примери, решения : Учебно помагало за студенти по фармация втори курс / Росен Буюклиев, Ирина Лазарова . - Велико Търново : Faber, 2021 . - 99 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-00-1258-0 

  

Сист. No: 21977

Физиотерапия

- 74 -

III 25102 

Frontera, Walter R.

   DeLisa's physical medicine and rehabilitation : Principles and practice / Walter R. Frontera . - 6. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020 . - 1448 p. ; 29 cm

   
   http://the point.lww.com/activate 

   ISBN 978-1-4963-7496-7 

  

Сист. No: 20537

- 75 -

36366 

Божкова, Ана

   Теоретико-практически основи на дисциплината "Спорт за всички" в обучението на студентите по кинезитерапия / Ана Божкова . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 140 с. ; 19 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-38-8 

  

Сист. No: 21925

- 76 -

III 25134 

Кинезитерапия и ерготерапия след травми на горен крайник  / Нина Михайлова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 191 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-756-262-2 

  

Сист. No: 21819

Токсикология

- 77 -

36377 

Съмналиев, Иван и др.

   Токсичност на фосфороорганичните съединения и нервните агенти. Възможности за оптимизиране на антидотната профилактика и терапия на интоксикациите с тях / Иван Съмналиев, А. Неджиб ; Ред. Венцислав Мутафчийски . - София : ВМА, 2021 . - 247 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7196-73-3 

  

Сист. No: 21964

- 78 -

36378 

Съмналиев, Иван и др.

   Характеристика на химическите бойни отровни вещества и на интоксикациите с тях / Иван Съмналиев, Ахмед Неджиб ; Ред. Венцислав Мутафчийски . - София : Военномедицинска академия, 2018 . - 186 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7196-32-0 

  

Сист. No: 21979

Диагностика

- 79 -

36335 

Генова, Камелия

   Кардиомагнитна-резонансна томография / Камелия Генова . - София : Арбилис, 2020 . - 246 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7063-43-1 

  

Сист. No: 21662

- 80 -

36330 

Профилактика, диагностика, терапия  : Актуални проблеми 2020 /  Ред. Борислав Георгиев, Георги Момеков, Любомир Киров . - София : Хавитис . - 469 с. ; 23 с.

   

   ISBN 978-619-7063-42-4 

  

Сист. No: 21645

- 81 -

36299 

Танчева, Стоянка

   Репетиториум по клинична лаборатория : Тестове / Стоянка Танчева . - Варна : Сити Център, 2020 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7503-17-3 

  

Сист. No: 21294

Терапия. Интензивна терапия. Профилактика

- 82 -

III 25154 

Braddomi's physical medicine and rehabilitation

   Braddom's physical medicine and rehabilitation /  Ed. David X. Cifu . - 6 ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2021 . - 1161 p. ; 28 cm

   
   http://expertconsult.inklining.com/redeem 

   ISBN 978-0-323-62539-5 

  

Сист. No: 22453

- 83 -

78867 

Handbook of physical medicine and rehabilitation  /  Ed. Marlis Gonzalez-Fernandez, Stephen Shaaf . - New York : Springer, 2022 . - 579 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-8261-6225-0 

  

Сист. No: 22454

- 84 -

36330 

Профилактика, диагностика, терапия  : Актуални проблеми 2020 /  Ред. Борислав Георгиев, Георги Момеков, Любомир Киров . - София : Хавитис . - 469 с. ; 23 с.

   

   ISBN 978-619-7063-42-4 

  

Сист. No: 21645

Сестрински грижи

- 85 -

36367 

Евтимова, Теодора и др.

   Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане / Теодора Евтимова, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 239 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-619-221-302-2 

  

Сист. No: 21926

- 86 -

36365 

Иванова, Диана Кръстева

   Учебник по сестрински грижи : Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечносодовата система / Диана Кръстева Иванова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 174 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-5172-6 

  

Сист. No: 21937

- 87 -

36313 

Илиева, Славена

   Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията / Славена Илиева, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 253 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-306-0 

  

Сист. No: 21590

- 88 -

36308 

Практическо ръководство за сестрински грижи  / Павлинка Добрилова, Галя Янкова, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова . - Враца : "Микротест" ООД, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-7335-03-3 

   Част 1 . - 207 с.

   

  

Сист. No: 21510

- 89 -

36308 

Практическо ръководство за сестрински грижи  / Павлинка Добрилова, Галя Янкова, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова . - Враца : "Микротест" ООД, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-7335-05-7 

   Част 2 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 21511

Рани и травми

- 90 -

36381 

Шопов, Никола

   Декомпресионна болест / Никола Шопов . - Варна : Стено, 2021 . - 303 с. ; 23 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-241-163-3 

  

Сист. No: 22082

Алергология и имунология

- 91 -

78862 

Abbas, Abul K. et al.

   Basic immunology : Functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . - 6. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2020 . - 319 p. ; 23 cm

   
   http://studentconsult.inkling.com/redeem 

   ISBN 978-0-323-54943-1 

  

Сист. No: 20482

- 92 -

III 25146 

Abbas, Abul K. et al.

   Cellular and molecular immunology / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . - 10. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2022 . - 587 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-323-7548-5 

  

Сист. No: 22424

- 93 -

III 25155 

Clinical Immunology  : Principles and practice /  Ed. Robert R. Rich . - 5. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2019 . - XV, 572 p. : ill. ; 27 cm

   
   http://expertconsult.inklining.com/redeem 

   ISBN 978-0-7020-7039-6 

  

Сист. No: 942

- 94 -

III 25157 

Geha, Raih et al.

   Case studies in immunology : A clinical companion / Raih Geha, Luigi Notarangelo . - 7. ed. . - New York : Garland Science, 2016 . - 374 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-0-8153-4512-1 

  

Сист. No: 22518

- 95 -

III 25151 

Kuby Immunology  / Jenni Punt, Sharon Stranford, Patricia Jones, Judith A. Owen . - 8 ed. . - New York : Macmillan, 2019 . - 805 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-319-11470-1 

  

Сист. No: 22434

- 96 -

36357 

Клинична имунология  : Ръководство за студенти /  Ред. Елисавета Наумова . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 336 с. ; 24 см

   Дар от проф. Наумова

   ISBN 978-619-7491-33-3 

  

Сист. No: 21831

Вътрешни болести

- 97 -

36353 

Пропедевтика на вътрешните болести  /  Ред. Даниела Петрова . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 26 см

   Дар от проф. Петрова

   ISBN 978-619-7491-34-0 

   Том 1. Преглед и изследване на пациента

   

  

Сист. No: 21820

Болести на сърце и сърдечно-съдова система

- 98 -

36361 

Велчев, Васил и др.

   Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия / Васил Велчев, Николай Стоянов . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 119 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7491-36-4 

  

Сист. No: 21894

- 99 -

36382 

Григоров, Владимир

   Кардиологичен ребус - въпроси и отговори / Владимир Григоров . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 160 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-39-5 

  

Сист. No: 6005

- 100 -

36348 

Коронарна физиология и миокардна исхемия  /  Ред. Пламен Гацов . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7491-35-7 

  

Сист. No: 21778

- 101 -

36375 

Петров, Иво и др.

   Лечение на умерена до тежка и тежка първична или вторична митрална регулация при пациенти, неподходящи за хирургия на митралната клапа чрез системата за транскатетърно възстановяване на митралната клапа MitraClip / Иво Петров, Славейко Джамбазов . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 255 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1565-4 

  

Сист. No: 21958

- 102 -

36346 

Стефанов, Стефан

   Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати / Стефан Стефанов . - София : Горекс Прес, 2021 . - 181 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-308-0 

  

Сист. No: 21751

- 103 -

36360 

Цонев, Светлин Недков

   Коронарна микроциркулация / Светлин Недков Цонев . - София : Print, 2020 . - 186 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-91708 

  

Сист. No: 21872

Болести на храносмилателната система

- 104 -

III 25126 

Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия  /  Ред. Никола Владов . - София : Военномедицинска академия, 2021 . - 644 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7196-70-2 

  

Сист. No: 21757

- 105 -

36057 

Ханджиев, Стоян

   Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб / Стоян Ханджиев . - София : Парадигма, 2020 . - 171 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-435-3 

  

Сист. No: 21750

Стоматология

- 106 -

36387 

Доганджийска, Виолета

   Лазери : Съвременни тенденции при третиране на зъбните тъкани / Виолета Доганджийска . - София : Дайрект Сървисиз, 2021 . - 116 с. ; 21 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7671-20-9 

  

Сист. No: 22227

- 107 -

36391 

Маринова-Такорова, Мирела

   Чести причини за неуспех на ендодонтското лечение / Мирела Маринова-Такорова . - София : Таурус Адвертайзинг, 2021 . - 132 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-92000-0-1 

  

Сист. No: 22267

Онкология

- 108 -

36312 

Анзова, Елена Иванова

   Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата / Елена Иванова Анзова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 202 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-221-309-1 

  

Сист. No: 21585

- 109 -

III 25143 

Каменова, Маргарита

   Мозъчни тумори : Съвременни аспекти на морфологичната диагностика / Маргарита Каменова . - София : Симолини-94, 2021 . - 425 с. ; 30 см

   Дар от автора - 2 бр.

   ISBN 978-619-188-630-2 

  

Сист. No: 22231

- 110 -

36395 

Мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата  /  Ред. Свилен Маслянков, Мариела Василева-Славева, Ася Консулова . - София : Парадигма, 2021 . - 737 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-464-3 

  

Сист. No: 22481

- 111 -

III 25121 

Обща и клинична онкология 2021  /  Ред. Панайот Куртев . - София : Фердикс консултантска фирма ЕООД, 2021

   
   http://cancerhub.online 

   ISBN 9 786199 179406 

   Том 1

   

  

Сист. No: 21742

- 112 -

36333 

Чилингирова, Наталия

   Онкология : Учебник за студенти по медицина и лекари / Наталия Чилингирова . - София : Арбилис, 2021 . - 733 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7063-44-8 

  

Сист. No: 21602

Урология. Болести на бъбреци. Андрология

- 113 -

36336 

Комплексен поглед към връзката "Наследственост - Среда - Мъжко репродуктивно здраве"  / Евгения Нешова Иванова, Спас Димитров Джоглов, Весела Илиева Митовска, Дойчин Тодоров Бояджиев . - Пловдив : Ракурси, 2021 . - 193 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-7599-02-2 

  

Сист. No: 21673

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

- 114 -

36398 

Атопичен дерматит  /  Ред. М. Трашлиева, Ж. Казанджиева . - София : Аксел, 2021 . - 20 см

   

   Част 1. Информация за лекари и медицински персонал

   

  

Сист. No: 22520

- 115 -

36399 

Атопичен дерматит  : Информация за лекари и медицински персонал /  Ред. М. Трашлиева, Ж. Казанджиева . - София : Аксел, 2021 . - 20 см

   

   Част 2. Информация за родители и пациенти

   

  

Сист. No: 22521

- 116 -

36363 

Соколов, Цветан и др.

   Диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода на обогатена тромбоцитна плазма / Цветан Соколов, Манчо Ковачев ; Ред. Вихър Манчев Ковачев . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2021 . - 37 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-263-9 

  

Сист. No: 21899

- 117 -

36376 

Цанков, Николай Константинов

   Научна автобиография и творческа справка / Николай Константинов Цанков . - София : Спейс Вижън, 2015 . - 159 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 21960

Болести на опорно-двигателния апарат

- 118 -

36372 

Дискогенна лумбо-сакрална радикулопатия  / Стойка Радева, Димитър Тонев, Асен Алексиев, Айча Заралиева . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2021 . - 119 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-103-5 

  

Сист. No: 21939

Болести на нервната система. Психически болести

- 119 -

III 25133 

Ковачев, Вихър Манчев

   Увреди на периферната нервна система / Вихър Манчев Ковачев . - Плевен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2021 . - 201 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-756-261-5 

  

Сист. No: 21818

- 120 -

III 25122 

Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология  : Фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение / Христо Колчев . - София : Изток - Запад, 2021 . - 402 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-01-0744-6 

  

Сист. No: 21746

- 121 -

36296 

Стоилова, Детелина

   Имунопатогенеза и терапия на мултиплената склероза / Детелина Стоилова . - София : Мултипринт, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-188-348-6 

  

Сист. No: 21230

Инфекциозни, вирусни и паразитни болести

- 122 -

36373 

Беленска-Тодорова, Людмила

   Сепсис / Людмила Беленска-Тодорова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5163-4 

  

Сист. No: 1049

- 123 -

III 25112 

Ганчева, Галя Иванова

   Прогнозиране при лептоспироза : Етиология, патогенеза, клинико-лабораторни и терапевтични аспекти / Галя Иванова Ганчева . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2020 . - 258 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-756-247-9 

  

Сист. No: 21180

Гинекология. Акушерство

- 124 -

III 25145 

Schorge, John O.

   Williams gynecology / Barbara D. Hoffman, John O. Schorge, Lisa M. Halvorson, Cherine A. Hamid, Marlene M. Corton, Joseph I. Schafer . - 4. ed. . - New York : McGraw -Hill, 2020 . - 1295 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-260-46801-4 

  

Сист. No: 22421

- 125 -

36367 

Евтимова, Теодора и др.

   Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане / Теодора Евтимова, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 239 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-619-221-302-2 

  

Сист. No: 21926

- 126 -

36313 

Илиева, Славена

   Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията / Славена Илиева, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 253 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-306-0 

  

Сист. No: 21590

Хирургия

- 127 -

III 25148 

Shield's General thoracic surgery  /  Ed. Joseph Locicero, Richard H. Feins, Yolonda L. Colson, Gaetano Rocco . - 8. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 . - 28 cm

   
   http://medicine.lww.com/activate 

   ISBN 971-4511-9522-4 

   Vol. 2 . - 1829 p.

   

  

Сист. No: 22430

- 128 -

III 25148 

ShieldsGeneral thoracic surgery

   Shield's General thoracic surgery /  Ed. Joseph Locicero, Richard H. Feins, Yolonda L. Colson, Gaetano Rocco . - 8. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 . - 28 cm

   
   http://medicine.lww.com/activate 

   ISBN 971-4511-9522-4 

   Vol.1 . - 1144 p.

   

  

Сист. No: 22429

- 129 -

III 25126 

Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия  /  Ред. Никола Владов . - София : Военномедицинска академия, 2021 . - 644 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7196-70-2 

  

Сист. No: 21757

Ортопедия и травматология

- 130 -

36311 

Патриков, Кирчо Димитров

   Солитарна костна киста / Кирчо Димитров Патриков . - София : ИК ВАЯН, 2021 . - 183 с. ; 24 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-91093-3-5 

  

Сист. No: 21574

Очни болести

- 131 -

36394 

Kazakova, D.

   Course book for medical students in ophtalmology / D. Kazakova . - Sofia : St. Kliment Ohridski" University Press, 2021 . - 72 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-07-5257-0 

  

Сист. No: 22379

- 132 -

III 25153 

Salmon, John F.

   Kanski's clinical ophthalmology : A systematic approach / John F. Salmon . - 9. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2020 . - 941 p. ; 28 cm

   
   http://expertconsult.inklining.com/redeem 

   ISBN 978-0-7020-7711-1 

  

Сист. No: 22450

- 133 -

36388 

Икономов, Росен

   Очни движения : Неврофизиология, изследване и клинично значение / Росен Икономов . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 134 с. ; 19 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7591-42-5 

  

Сист. No: 22264

- 134 -

36393 

Оскар, Александър

   Очни прояви на захарния диабет / Александър Оскар . - София : б. изд., 2021 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-188-705-7 

  

Сист. No: 22349

- 135 -

36302 

Учебник по очни болести  /  Ред. Ива Петкова, Александър Оскар . - София : Медицинско издателство Арсо, 2021 . - 464 с. : с ил. ; 24 см

   1 бр. - дар от доц. Оскар

   ISBN 978-619-197-049-0 

  

Сист. No: 21377

Педиатрия

- 136 -

36384 

Пропедевтика на детските болести  : Учебник за студенти по медицина, специализанти и докторанти по педиатрия, общопрактикуващи лекари /  Ред. Полина Митева-Шумналиева, Даниела Авджиева-Тзавелла, Иван Литвиненко . - София : Медикон Инвес, 2021 . - 358 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-91897-0-2 

  

Сист. No: 22106

Военна медицина

- 137 -

36378 

Съмналиев, Иван и др.

   Характеристика на химическите бойни отровни вещества и на интоксикациите с тях / Иван Съмналиев, Ахмед Неджиб ; Ред. Венцислав Мутафчийски . - София : Военномедицинска академия, 2018 . - 186 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7196-32-0 

  

Сист. No: 21979

Спортна медицина

- 138 -

36366 

Божкова, Ана

   Теоретико-практически основи на дисциплината "Спорт за всички" в обучението на студентите по кинезитерапия / Ана Божкова . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 140 с. ; 19 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-38-8 

  

Сист. No: 21925

История на медицината и здравеопазването

- 139 -

III 25156 

Алманах 1961-2021. История и настояще  : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" /  Ред. Валентин Игнатов . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-221-334-3 

   Том 1

   

  

Сист. No: 22510

- 140 -

36356 

Ананощев, Никола

   Новата окръжна болница на Смолян "Д-р Братан Шукеров" 1975-1985 г. : Начолото. Първият работен ден. Десетилетието на управление на главния лекар д-р Никола Ананощев / Никола Ананощев . - Смолян : Зеа-Принт, 2021 . - 397 с. ; 23 см

   Дар от проф. Ананощев

   ISBN 978-619-196-097-2 

  

Сист. No: 21827

- 141 -

36385 

Иванова, Елияна

   Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944) / Елияна Иванова . - Варна : Самиздат, 2021 . - 219 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-3336-7 

  

Сист. No: 22222

- 142 -

36380 

Памукова-Майкълсън, Роксандра

   Иновативен принос на Дунавската цивилизация към европейската наука, медицина и обществено здраве / Роксандра Памукова-Майкълсън . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2021 . - 255 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-245-111-0 

  

Сист. No: 22081

- 143 -

36396 

Стоянова, Росица и др.

   "Аз служа" : 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021) / Росица Стоянова, Жаклина Симова . - София : КОРС, 2021 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7486-09-4 

  

Сист. No: 22484

- 144 -

36371 

Титянов, Благой

   Здравеопазването в град Гоце Делчев в годините 1944-1987 / Благой Титянов . - София : Коти ЕООД, 2021 . - 60 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90419-6-3 

  

Сист. No: 21938


 Индекс по АВТОРИ

Abbas, Abul K. 91 92 
Agur, Anne M. R. 30 
Arora, B. 23 
Arora, D. R. 23 
Boyadjieva, Nadka 68 
Cifu, David X. 82 
Cleaver, Ruth 19 
Colson, Yolonda L. 127 128 
Corton, Marlene M. 124 
Cummings, Michael R. 16 
Dalley, Arthur F. 30 
Deneva, Tanya 44 
Ellard, Sian 19 
Feins, Richard H. 127 128 
Frontera, Walter R. 74 
Geha, Raih 94 
Gilory, Anne M. 31 
Gonzalez-Fernandez, Marlis 83 
Hadjidekova, Savina 18 
Halvorson, Lisa M. 124 
Hamid, Cherine A. 124 
Hauser, Alan R. 71 
Hoffman, Barbara D. 124 
Jones, Patricia 95 
Katrova, Lydia G. P. 51 
Kazakova, D. 131 
Killian, Darrell J. 16 
Klug, William S. 16 
Lazarov, Nikolai 32 33 
Lichtman, Andrew H. 91 92 
Locicero, Joseph 127 128 
MacPherson, Brain R. 31 
Mescher, Antony L. 36 
Milunsky, Aubrey 17 
Milunsky, Jeff M. 17 
Mirchev, Dimitar 2 
Nikolova, Vassilka 1 
Notarangelo, Luigi 94 
Oprova, Yavora 2 
Owen, Judith A. 95 
Palladino, Michael A. 16 
Pescatore, Fred 26 
Pillai, Shiv 91 92 
Punt, Jenni 95 
Rich, Robert R. 93 
Rocco, Gaetano 127 128 
Salmon, John F. 132 
Schafer, Joseph I. 124 
Schorge, John O. 124 
Shaaf, Stephen 83 
Spencer, Charlotte A. 16 
Stoyanova, Angelina 14 
Stranford, Sharon 95 
Toncheva, Draga 18 
Tonk, Vijay S. 20 
Turnpenny, Peter 19 
Wikenheiser, Jamie C. 31 
Wilson, Golder N. 20 
Wyandt, Herman E. 20 
Авджиева-Тзавелла, Даниела 136 
Алексиев, Асен 118 
Амуджиева, Надежда 3 
Ананощев, Никола 52 64 140 
Анзова, Елена Иванова 6 108 
Арабаджиев, Желязко Илиев 69 
Аспарухова, Петя 88 89 
Аспарухова, Хрета 5 
Атанасова, Пепа К. 36 
Балтаджиев, Атанас 34 
Балтаджиев, Георги 34 
Беленска-Тодорова, Людмила 122 
Бенишева-Димитрова, Татяна 72 
Биволарска, Анелия 45 
Божкова, Ана 75 138 
Бояджиев, Валентин 7 8 
Бояджиев, Дойчин Тодоров 113 
Бояджиев, Николай 43 
Бояджиева, Надка 50 68 
Буюклиев, Росен 73 
Валентинова, Цветелина 53 
Ванкова, Десислава 54 55 
Василев, Васил 34 
Василева-Славева, Мариела 110 
Вачева, Данелина 5 
Веков, Тони 66 
Велчев, Васил 98 
Веселинова, Нели 4 
Винарова, Живка 27 
Владимирова, Елка 88 89 
Владов, Никола 104 129 
Воденичарова, Александрина 60 
Ганчева, Галя Иванова 123 
Гаров, Светослав 56 
Гацов, Пламен 100 
Генова, Камелия 79 
Георгиев, Борислав 80 84 
Георгиев, Никола 57 
Георгиев, Никола Р. 58 
Георгиева, Анастасия 13 
Георгиева, Катерина 38 42 
Гигова, Александрина 65 
Григоров, Владимир 99 
Грудева, Маринела 13 
Гърчев, Радослав 39 40 
Денева, Таня 44 
Джамбазов, Славейко 66 101 
Джамбазова, Елена 41 
Джоглов, Спас Димитров 113 
Димитров, Иво 59 
Димитров, Пламен 66 
Димитрова, Валя 85 87 125 126 
Добрилова, Павлинка 88 89 
Доганджийска, Виолета 106 
Евтимова, Теодора 85 125 
Заралиева, Айча 118 
Златанова-Великова, Ралица 65 
Иванов, Евгени 12 60 61 62 
Иванова, Диана Кръстева 86 
Иванова, Евгения Нешова 113 
Иванова, Елияна 141 
Ивков, Божидар 63 
Игнатов, Валентин 139 
Икономов, Росен 133 
Илиева, Славена 87 126 
Йорданов, Георги 52 64 
Казакова, Дида 131 
Казанджиева, Ж. 114 115 
Каменова, Маргарита 109 
Катрова, Лидия 51 
Киров, Любомир 80 84 
Ковачев, Вихър Манчев 116 119 
Ковачев, Манчо 116 
Коева, Ивета 36 
Колчев, Христо 120 
Консулова, Ася 110 
Кръстева, Николина 46 
Куков, Калоян 9 
Куртев, Панайот 111 
Лазаров, Николай 32 33 35 37 
Лазарова, Ирина 73 
Литвиненко, Иван 136 
Маринова-Такорова, Мирела 107 
Маслянков, Свилен 110 
Мешер, Антъни 36 
Мирчев, Димитър 2 
Митев, Ваньо 15 24 
Митева-Шумналиева, Полина 136 
Митов, Иван 25 
Митовска, Весела Илиева 113 
Михайлова, Нина 76 
Михайлова, Цветелина 60 
Момеков, Георги 70 80 84 
Мутафчийски, Венцислав 77 78 137 
Наумова, Елисавета 96 
Неджиб, А. 77 
Неджиб, Ахмед 78 137 
Недкова-Миланова, Ваня 53 
Николова, Василка 1 
Николова, Юлия 42 
Опрова, Явора 2 
Оскар, Александър 134 135 
Памукова-Майкълсън, Роксандра 142 
Патриков, Кирчо Димитров 130 
Петкова, Ива 135 
Петров, Иво 101 
Петрова, Даниела 97 
Петрова, Златица 65 
Петрова-Джеретто, Елисавета 65 
Попов, Божидар 47 49 
Радева, Стойка 118 
Русева, Десислава 11 
Савова, Захарина 12 
Салчев, Петко 66 
Сербезова, Асена 28 
Симова, Жаклина 143 
Соколов, Цветан 116 
Спасов, Емил 59 
Ставрев, Димитър 29 
Стефанов, Стефан 102 
Стефанова, Калина 88 89 
Стоилова, Детелина 121 
Стоянов, Николай 98 
Стоянова, Ангелина 14 
Стоянова, Росица 143 
Съмналиев, Иван 77 78 137 
Танчева, Стоянка 81 
Теолова, Елена 67 
Титянов, Благой 144 
Тодорова, Десислава 60 
Тонев, Димитър 118 
Тончева, Драга 18 21 22 
Трашлиева, М. 114 115 
Хаджидекова, Савина 18 21 22 
Ханджиев, Стоян 105 
Христова, Лидия 48 
Цанков, Николай Константинов 117 
Цолова, Г. 67 
Цонев, Светлин Недков 103 
Черкезов, Тодор 65 
Чилингирова, Наталия 112 
Шопов, Никола 90 
Ямболиева, Златка 52 
Янакиева, Антония 28 
Янкова, Галя 88 89 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Аз служа" : 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021) 143 
Antibiotic basics for clinicians 71 
Atlas of anatomy 31 
Basic and clinical pharmacology with toxicology 68 
Basic immunology 91 
Braddom's physical medicine and rehabilitation 82 
Case studies in immunology 94 
Cellular and molecular immunology 92 
Clinical Immunology 93 
Clinical laboratory 44 
Concepts in genetics 16 
Course book for medical students in ophtalmology 131 
DeLisa's physical medicine and rehabilitation 74 
Emery's elements of medical genetics 19 
Essentials of social medicine and medical ethics 51 
Genetic disorders and the fetus 17 
Handbook of physical medicine and rehabilitation 83 
Human chromosome variation : heteromorphism, polymorphism and pathogenesis 20 
Introduction to organic chemistry 14 
Junqueira's основи на хистологията 36 
Kanski's clinical ophthalmology 132 
Kuby Immunology 95 
Latin for medicine 1 
Manual and protocol notebook : Cytology, general histology, general embriology 33 
Manual and protocol notebook organ histology 32 
Medical latin 2 
Medical parasitology 23 
Miracle medicine 26 
Moore's essential clinical anatomy 30 
Practical course in medical genetics for medical students 18 
Shield's General thoracic surgery 127 128 
Williams gynecology 124 
Адаптационният процес в условията на самостоятелната детска ясла (теоретични и практико-приложни аспекти) 13 
Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията 87 126 
Алманах 1961-2021. История и настояще 139 
Анатомия на човека 34 
Андрогени и аеробна работоспособност 38 
Атопичен дерматит 114 115 
Биологичното окисление 46 
Воден травматизъм на море 29 
Декомпресионна болест 90 
Диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода на обогатена тромбоцитна плазма 116 
Дискогенна лумбо-сакрална радикулопатия 118 
Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати 102 
Домашно насилие над мъжете 56 
Его психология 8 
Експертна оценка на психологическата травма 9 
Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944) 141 
Етични и психологически аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти 60 
Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия 104 129 
Здравеопазването в град Гоце Делчев в годините 1944-1987 144 
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето 61 
Здравната парадигма 27 
Имунопатогенеза и терапия на мултиплената склероза 121 
Иновативен принос на Дунавската цивилизация към европейската наука, медицина и обществено здраве 142 
Кардиологичен ребус - въпроси и отговори 99 
Кардиомагнитна-резонансна томография 79 
Кинезитерапия и ерготерапия след травми на горен крайник 76 
Класически психоанализ 7 
Клетъчна сигнализация 15 24 
Клинична имунология 96 
Комплексен поглед към връзката "Наследственост - Среда - Мъжко репродуктивно здраве" 113 
Коронарна микроциркулация 103 
Коронарна физиология и миокардна исхемия 100 
Лазери 106 
Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания 69 
Лечение на умерена до тежка и тежка първична или вторична митрална регулация при пациенти, неподходящи за хирургия на митралната клапа чрез системата за транскатетърно възстановяване на митралната клапа MitraClip 101 
Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб 105 
Медицинска генетика и геномика 21 
Медицинска география 4 
Медицинска психология 12 
Международен конгрес по психология, ІХ 10 
Мозъчни тумори 109 
Мултидисциплинарен подход в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата 110 
Научна автобиография и творческа справка 117 
Нов здравен модел солидарност 64 
Новата окръжна болница на Смолян "Д-р Братан Шукеров" 1975-1985 г. 140 
Обща и клинична онкология 2021 111 
Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата 6 108 
Онкология 112 
Онкофармакология на природните продукти 70 
Очни движения 133 
Очни прояви на захарния диабет 134 
Писмени правила и здравни индикатори на европейско и национално равнище, за оценка дейността на здравните дейности - медицина основана на доказателствата (Evidence - Based Medicine - EBM) 52 
Практическо ръководство за сестрински грижи 88 89 
Практическо ръководство по медицинска генетика 22 
Предизвикателството организационна промяна 58 
Прогнозиране при лептоспироза 123 
Пропедевтика на вътрешните болести 97 
Пропедевтика на детските болести 136 
Професионално развитие и кариера в сферата на здравните грижи 62 
Профилактика, диагностика, терапия 80 84 
Разрешителни режими на лекарства в Европейския съюз 2005-2019 72 
Репетиториум по клинична лаборатория 81 
Риск базирани проверки в здравеопазването 65 
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология 40 
Ръководство за добра практика при работа с информация за промоция на здравето и превенция на болестите 67 
Ръководство за практически упражнения по медицинска микробиология 25 
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология 39 
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека 41 
Ръководство и протоколна тетрадка по органна хистология 35 
Ръководство и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология 37 
Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология 120 
Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика 53 
Сборник въпроси по физиология 42 
Сепсис 122 
Солитарна костна киста 130 
Социална медицина 54 66 
Социална медицина и промоция на здравето 55 
Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане 85 125 
Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт 11 
Съвременна регулация на клиничните изпитвания 28 
Теоретико-практически основи на дисциплината "Спорт за всички" в обучението на студентите по кинезитерапия 75 138 
Терминографски стратегии в обучението по клинична терминология 3 
Тестови въпроси по физиология 43 
Токсичност на фосфороорганичните съединения и нервните агенти. Възможности за оптимизиране на антидотната профилактика и терапия на интоксикациите с тях 77 
Традиционни и иновативни практики в медицинската козметика 5 
Траектории на страданието и болката 63 
Трудовомедицински проблеми, свързани с физични фактори от работната и околната среда 48 
Увреди на периферната нервна система 119 
Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България 59 
Управление на организационни конфликти 57 
Учебник по очни болести 135 
Учебник по сестрински грижи 86 
Учебно помагало по биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация 45 
Характеристика на химическите бойни отровни вещества и на интоксикациите с тях 78 137 
Хетероциклени съединения. Задачи, примери, решения 73 
Хигиена, хранене и професионални болести 47 49 
Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия 98 
Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени 50 
Чести причини за неуспех на ендодонтското лечение 107 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Accidents 29 
Aerospace Medicine 90 
Anatomy - atlases 31 
Anatomy - handbooks 30 34 
Androgens 38 
Anti-Bacterial Agents - therapeutic use 71 
Antidotes - therapeutic use 77 
Antineoplastic Agents 70 
Antisocial Personality Disorder 7 
Arachnoid Cysts 63 
Bacterial Infections and Mycoses 123 
Barotrauma 90 
Bibliography 117 
Biliary Tract Surgical Procedures - handbooks 104 129 
Biochemistry - handbooks 15 24 44 45 46 
Biology - handbooks 15 24 
Biomedical Research 28 
Blood Platelets 116 
Bone Cysts 130 
Bone Cysts, Aneurysmal 130 
Breast Diseases 110 
Breast Neoplasms 6 108 110 
Cardiomyophaty, Hypertrophic 98 
Cardiovascular Diseases 98 100 103 
Cardiovascular Diseases - diagnosis 79 
Cardiovascular Diseases - handbooks 99 
Cardiovascular Surgical Procedures 102 
Central Nervous System Diseases 109 
Central Nervous System Neoplasms 109 
Chemistry, Inorganic - handbooks 14 
Chemistry, Pharmazeutical - handbooks 73 
Child 87 126 
Child - handbooks 136 
Chromosome Aberrations 20 
Chromosomes, Human 20 
Communicable Diseases 123 
Communicable Diseases Control - history 141 
Communication 53 67 
Coronary Circulation 103 
Coronary Disease 100 
Cosmetics, Medical 5 
Cytogenetics 20 
Cytology - handbooks 33 37 
Death - psychology 11 
Decompression Sickness 90 
Dental Caries - therapy 106 
Dermatitis, Atopic 114 115 
Diabetes Mellitus, Type 2 - complications 134 
Diabetic Neuropathies 102 
Diagnosis 81 133 
Domestic Violence 56 
Drug Toxicity 69 
Drug Utilization - economics 72 
Education 13 62 
Embryology - handbooks 33 37 
Endodontics 107 
Epilepsy 120 
Ethics, Medical 60 
Ethics, Medical - handbooks 51 
Evidence-Based Medicine 52 
Exercise - physiology 38 
Extremities - injuries - therapy 76 
Eye Diseases 134 
Eye Diseases - handbooks 131 132 135 
Eye Movements 133 
Family - psychology 56 
Fetus 17 
Genetic Diseases, Inborn 17 
Genetics - handbooks 16 18 21 22 
Genetics, Medical 17 20 
Genetics, Medical - handbooks 19 
Genital Diseases, Female - handbooks 124 
Geography 4 
Gynecologic Surgical Procedures - handbooks 124 
Health Care Economics and Organization 64 
Health Education 61 
Health Personnel 62 
Health Personnel - administration and organisation - dissertations 64 
Health Promotion 67 
Health Status Indicators 52 
Heart Diseases 100 
Heart Diseases - therapy 98 
Histology - handbooks 32 33 35 36 37 
History of Medicine 139 140 142 
Hygiene - handbooks 47 49 
Immune System Diseases 94 
Immune System Diseases - handbooks 91 92 93 95 96 
Immunity, Cellular 92 
Immunotherapy 69 
Infertility, Male 113 
Infertility, Male - congenital 113 
Internal Medicine - handbooks 97 
Intervertebral Disc Displacement 118 
Kinesiology, Applied 76 
Kinesiology, Applied - handbooks 75 138 
Laboratory Techniques and Procedures - tests 81 
Lasers - therapeutic use 106 
Leptospirosis 123 
Liver Diseases - surgery - handbooks 104 129 
Liver Neoplasms 105 
Liver Neoplasms - therapy 105 
Magnetic Resonance Imaging 79 
Medical University - Varna 139 
Medicine 27 
Medicine - popular works 26 
Mental Disorders 9 
Microbiology - handbooks 15 24 25 
Microcirculation 103 
Midwife Care - handbooks 85 125 
Midwives - handbooks 85 125 
Mitral Valve Insufficiency 101 
Multiple Sclerosis - immunology 121 
Multiple Sclerosis - therapy 121 
Musculoskeletal Diseases 118 130 
Myocardial Ischemia 100 
Naval Medicine 90 
Neoplasms 110 
Neoplasms - classification 109 
Neoplasms - drug therapy 70 
Neoplasms - handbooks 111 112 
Neoplasms - immunology 69 
Neoplasms - pathology 109 
Nervous System Diseases 119 120 121 
Neurophysiology 133 
Newborn 87 126 
Nurses - handbooks 86 88 89 
Nursing Care 87 126 
Nursing Care - handbooks 86 88 89 
Nutrition - handbooks 47 49 
Obstetrics - handbooks 85 125 
Occupational Diseases - handbooks 47 49 
Occupational Health 48 
Occupational Medicine 48 
Occupational Therapy 76 
Organizational Change see Organizational Innovation 58 
Organizational Culture 57 58 
Organizational Policy 57 58 
Pain 63 
Pancreas - surgery - handbooks 104 129 
Parasitology - handbooks 23 
Peripheral Nervous System Diseases 119 
Peripheral Nervous System Diseases - surgery 119 
Pharmacology 70 
Pharmacology, Clinical - handbooks 68 
Pharmacy - handbooks 73 
Pharmacy - organization and administration 72 
Physical Therapy Techniques - handbooks 74 82 83 
Physiology 38 
Physiology - handbooks 39 40 41 
Physiology - tests 42 43 
Phytotherapy 70 
Poisoning - handbooks 68 
Poisoning - therapy 77 
Polymorphism, Genetic 20 
Practice Management, Medical 57 60 65 
Prenatal Diagnosis 17 
Psychoanalysis 7 
Psychology 6 7 8 108 
Psychology - congresses 10 
Psychology, Clinical 9 11 
Psychology, Medical - handbooks 12 
Psychotherapy 7 8 
Public Health 27 52 53 61 62 64 66 67 
Public Health - history 139 141 144 
Public Health Administration 57 58 59 65 
Quality of Life 6 63 108 
Radiculopathy - therapy 118 
Red Cross - history 143 
Rehabilitation - handbooks 74 82 83 
Religion and Medicine 27 
Reproductive Medicine 113 
Risk Management 65 
Sepsis 122 
Skin - injuries 116 
Skin Diseases 114 115 
Skin Diseases - bibliography 117 
Social Medicine 60 66 
Social Medicine - handbooks 51 54 55 
Social Problems 56 
Sociology, Medical 63 
Sports Medicine - handbooks 75 138 
Stomatognathic Diseases - therapy 106 107 
Stress, Psychological 9 
Surgical Procedures, Operative 127 128 
Terminology - handbooks 3 
Therapy - handbooks 82 83 
Thoracic Neoplasms 127 128 
Thoracic Surgical Procedures 127 128 
Upper Extremity - therapy 76 
Vascular Surgical Procedures 102 
Work Capacity 48 
Wounds and Injuries 29 
Wounds and Injuries - diagnosis 116 
Wounds and Injuries - therapy 116 
Авиационна медицина 90 
Акушерки - учебници 85 125 
Акушерски грижи 87 126 
Акушерски грижи - учебници 85 125 
Акушерство - учебници 85 125 
Анатомия - атласи 31 
Анатомия - учебници 30 34 
Андрогени 38 
Антибиотици - лечебно приложение 71 
Антидот - лечебно приложение 77 
Антисоциално личностно разстройство 7 
Баротравма 90 
Безплодие - мъже 113 
Безплодие - мъже, вродено 113 
Библиографии 117 
Биология - учебници 15 24 
Биохимия - учебници 15 24 44 45 46 
Болка 63 
Болници - история 140 
Бременност - грижи и хигиена 50 
Военна медицина 78 137 
Вътрешни болести - учебници 97 
Генетика - учебници 16 18 21 22 
Генетика, медицинска 17 20 
Генетика, медицинска - учебници 19 
Генетични болести, вродени 17 
Генитални болести - жени - учебници 124 
Гинекологична хирургия - учебници 124 
Гръден кош - тумори 127 128 
Гръдна хирургия 127 128 
Гърда - болести 110 
Гърда - тумори 6 108 110 
Декомпресионна болест 90 
Дентална медицина 106 
Дерматит, атопичен 114 115 
Детски ясли 13 
Деца 87 126 
Деца - учебници 136 
Диабет захарен, тип 2 - усложнения 134 
Диабетни невропатии 102 
Диагностика 80 81 84 133 
Диагностика, образна 79 
Дискова херния 118 
Езикознание 1 2 
Ембриология - учебници 33 37 
Ендодонтия 107 
Епилепсия 120 
Етика, медицинска 60 
Етика, медицинска - учебници 51 
Жлъчно-чернодробна хирургия - учебници 104 129 
Законодателство, фармацевтично 72 
Здравен мениджмънт 57 60 65 
Здравен персонал 62 
Здравен персонал - организация и управление 64 
Здравен статус - показатели 52 
Здравеопазване 27 52 53 61 62 64 66 67 
Здравеопазване - история 139 141 144 
Здравеопазване - организация и управление 57 58 59 65 
Здравна икономика 64 
Здравно възпитание 61 
Злополуки - вкл. природни бедствия 29 
Зъбен кариес - терапия 106 
Имунитет, клетъчен 92 
Имунна система - болести 94 
Имунна система - болести - учебници 91 92 93 95 96 
Имунотерапия 69 
Инфекции, бактериални и микози 123 
Инфекциозни болести 123 
Инфекциозни болести - контрол - история 141 
История на медицината 139 140 141 142 
Исхемична болест на сърце 100 
Кардиомиопатия, хипертрофична, обструктивна - терапия 98 
Качество на живот 63 
Качество на живот - на онкологично болни 6 108 
Кесонна болест вж Декомпресионна болест 90 
Кинезитерапия 76 
Кинезитерапия - учебници 75 138 
Кисти, арахноидни 63 
Кисти, костни вж Кости - кисти 130 
Клинична лаборатория - тестове 81 
Кожа - увреждания 116 
Кожни болести 114 115 
Кожни болести - библиографии 117 
Козметика, медицинска 5 
Комуникация 53 67 
Коронарна болест 100 
Кости - кисти 130 
Кости - кисти, аневризмални 130 
Кости - кисти, солитарни вж Кости - кисти 130 
Крайници - травми - терапия 76 
Крайници, горни - терапия 76 
Кръвообращение, коронарно 103 
Лазерни лъчи - лечебно приложение 106 
Лекарства - разрешени за употреба 72 
Лекарства - токсичност 69 
Лекарства - употреба - икономика 72 
Лептоспироза 123 
Медицина 27 
Медицина - научно-популярни 26 
Медицина основана на доказателствата 52 
Медицинска география 4 
Медицинска психология - учебници 12 
Медицински проучвания 28 
Медицински университет - Варна 139 
Мениджмънт на риска 65 
Микробиология - учебници 15 24 
Микробиология, медицинска - учебници 25 
Микроциркулация 103 
Митрална недостатъчност 101 
Митрална регургитация вж Митрална недостатъчност 101 
Морска медицина 29 90 
Мултиплена склероза - имунология 121 
Мултиплена склероза - терапия 121 
Насилие, домашно 56 
Неврофизиология 133 
Нервна система - болести 109 119 120 121 
Новородени 87 126 
Обучение 62 
Око - движения 133 
Опорно-двигателен апарат - болести 118 130 
Организационна култура 57 58 
Организационна политика 57 58 
Организационна промяна 58 
Отравяния - терапия 77 
Отравяния - учебници 68 
Очни болести 134 
Очни болести - при диабет 134 
Очни болести - учебници 131 132 135 
Панкреас - хирургия - учебници 104 129 
Паразитология - учебници 23 
Педагогика 13 
Периферна нервна система - болести 119 
Периферна нервна система - хирургия 119 
Персонал, здравен вж Здравен персонал 62 
Плазма, тромбоцитна 116 
Полиморфизъм, генетичен 20 
Пренатална диагностика 17 
Промоция на здравето 67 
Противотуморни средства 70 
Професии - здравеопазване 62 
Професионална хигиена 48 
Професионални болести - учебници 47 49 
Профилактика 80 84 
Психични разстройства 9 
Психоанализа 7 
Психология 6 7 8 108 
Психология - конгреси 10 
Психология, клинична 9 11 
Психотерапия 7 8 
Работоспособност 48 
Радикулопатии - терапия 118 
Рани и травми 29 
Рани и травми - диагностика 116 
Рани и травми - терапия 116 
Религия и медицина 27 
Репродуктивна медицина 113 
Рехабилитация - учебници 74 82 83 
Семейство - психология 56 
Сепсис 122 
Сестри - учебници 86 88 89 
Сестрински грижи - учебници 86 88 89 
Смърт - психология 11 
Социална медицина 60 66 
Социална медицина - учебници 51 54 55 
Социални проблеми 56 
Социология, медицинска 63 
Спортна медицина - учебници 75 138 
Стоматологични болести - терапия 106 107 
Стрес, психологически 9 
Съдова хирургия 102 
Сърдечно-съдова хирургия 102 
Сърдечно-съдови болести 98 100 103 
Сърдечно-съдови болести - диагностика 79 
Сърдечно-съдови болести - терапия 101 
Сърдечно-съдови болести - учебници 99 
Сърце - болести 100 101 
Сърце - болести - терапия 98 
Тарлови кисти вж Кисти, арахноидни 63 
Терапия 80 84 
Терапия - учебници 82 83 
Терминология, медицинска - учебници 3 
Токсикология 78 137 
Томография 79 
Трудова медицина 48 
Трудотерапия 76 
Тумори 110 
Тумори - имунотерапия 69 
Тумори - класификация 109 
Тумори - патология 109 
Тумори - учебници 111 112 
Тумори - фармакотерапия 70 
Фармакология 70 
Фармакология, клинична - учебници 68 
Фармация - учебници 73 
Фетус 17 
Физиология 38 
Физиология - тестове 42 43 
Физиология - учебници 39 40 41 
Физиотерапия - учебници 74 82 83 
Физически упражнения - физиология 38 
Фитотерапия 70 
Хигиена - учебници 47 49 
Химическо оръжие 78 137 
Химия, органична - учебници 14 
Химия, фармацевтична - учебници 73 
Хирургия 127 128 
Хистология - учебници 32 33 35 36 37 
Хранене 50 
Хранене - учебници 47 49 
Хромозоми, човешки 20 
Хромозомни аномалии 20 
Централна нервна система - болести 109 
Централна нервна система - тумори 109 
Цитогенетика 20 
Цитология - учебници 33 37 
Червен кръст - история 143 
Черен дроб - тумори 105 
Черен дроб - тумори - терапия 105 
Ядрено-магнитен резонанс 79