НОВИ КНИГИ

Общ раздел

- 1 -

III 25132 

Nikolova, Vassilka

   Latin for medicine : Latin grammar and specialized terminology for students of medicine / Vassilka Nikolova . - Sofia : Mnemosyne Publ., 2020 . - 168 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-053-7 

  

Сист. No: 21808

- 2 -

III 25116 

Oprova, Yavora et al.

   Medical latin : Textbook for students of medicine, dental medicine and pharmacy / Yavora Oprova, Dimitar Mirchev . - Plovdiv : University Press Paisii Hilendarski, 2020 . - 251 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-619-202596-0 

  

Сист. No: 21663

- 3 -

36305 

Веселинова, Нели

   Медицинска география / Нели Веселинова . - София : Парадигма, 2021 . - 246 с. ; 23 см

   Дар от автора

   ISBN 987-954-326-446-9 

  

Сист. No: 21449

- 4 -

36351 

Традиционни и иновативни практики в медицинската козметика  : Учебник / Данелина Вачева, Хрета Аспарухова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 359 с.

   

   ISBN 978-954-756-2020-8 

  

Сист. No: 21816

Информация

Философия

Психология

- 5 -

36312 

Анзова, Елена Иванова

   Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата / Елена Иванова Анзова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 202 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-221-309-1 

  

Сист. No: 21585

- 6 -

36310 

Куков, Калоян

   Експертна оценка на психологическата травма / Калоян Куков . - Пловдив : Астарта, 2020 . - 371 с.

   

   ISBN 978-954-350-292-9 

  

Сист. No: 21564

- 7 -

36374 

Международен конгрес по психология, ІХ  : Сборник резюмета . - София : Дружество на психолозите в България, 2-20 . - 247 с. ; 24см

   

   ISBN 978-619-90786-2-4 

  

Сист. No: 21959

- 8 -

36304 

Русева, Десислава

   Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт / Десислава Русева . - Варна : Сити Център, 2020 . - 194 см ; 18 см

   

   ISBN 978-619-7503-15-9 

  

Сист. No: 21397

- 9 -

36306 

Савова, Захарина и др.

   Медицинска психология / Захарина Савова, Евгени Иванов . - Габрово : Екс-Прес, 2020 . - 190 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-490-691-7 

  

Сист. No: 21508

Обществени науки

Възпитание. Образование. Педагогика

- 10 -

36369 

Георгиева, Анастасия и др.

   Адаптационният процес в условията на самостоятелната детска ясла (теоретични и практико-приложни аспекти) : Ръководство за екипите, работещи в самостоятелни детски ясли, здравни специалисти и студенти / Анастасия Георгиева, Маринела Грудева . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 113 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-329-9 

  

Сист. No: 21928

Естествени науки

Химия

- 11 -

36364 

Stoyanova, Angelina

   Introduction to organic chemistry / Angelina Stoyanova . - Pleben : Medical University - Pleven, 2021 . - 263 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-756-264-6 

  

Сист. No: 21901

Биология

- 12 -

III 25125 

Митев, Ваньо

   Клетъчна сигнализация / Ваньо Митев . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 619 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-09-1524-1 

  

Сист. No: 21756

Обща генетика. Медицинска генетика

- 13 -

36342 

Practical course in medical genetics for medical students  /  Ed. Draga Toncheva, Savina Hadjidekova . - 2. ed. . - София : Arso, 2020 . - 129 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-619-197-051-3 

  

Сист. No: 21730

- 14 -

36301 

Медицинска генетика и геномика  /  Ред. Драга Тончева, Савина Хаджидекова . - София : Арсо, 2020 . - 618 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-197-057-5 

  

Сист. No: 21375

- 15 -

36341 

Практическо ръководство по медицинска генетика  /  Ред. Драга Тончева, Савина Хаджидекова . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 129 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-197-052-0 

  

Сист. No: 21728

Обща биохимия и биофизика. Молекулярна биология. Микробиология

- 16 -

III 25125 

Митев, Ваньо

   Клетъчна сигнализация / Ваньо Митев . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 619 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-09-1524-1 

  

Сист. No: 21756

Медицина

- 17 -

36314 

Ставрев, Димитър

   Воден травматизъм на море : Проекции за България / Димитър Ставрев . - София : Медицински университет - Варна, 2020 . - 223 с.

   

   ISBN 987-619-221-295-7 

  

Сист. No: 21593

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

- 18 -

A IV 1628 

Atlas of anatomy  /  Ed. Anne M. Gilory, Brain R. MacPherson, Jamie C. Wikenheiser . - New York : Thieme, 2020 . - 759 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-68420-203-4 

  

Сист. No: 20568

- 19 -

III 25130 

Lazarov, Nikolai

   Manual and protocol notebook organ histology : For students of medicine and dentasl medicine / Nikolai Lazarov, Николай Лазаров . - Sofia : Arso, 2021 . - 108 p.

   

   ISBN 978-619-197-060-5 

  

Сист. No: 21803

- 20 -

III 25120 

Manual and protocol notebook : Cytology, general histology, general embriology  : За студенти от I курс по медицина и дентална медицина : For first-year students of medicine and dentasl medicine /  Ed. Nikolai Lazarov . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 71 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-197-058--2 

  

Сист. No: 21733

- 21 -

36340 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за за специалности медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - 4. изд. . - Пловдив : Лакс бук, 2020 . - 279 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-189-148-1 

  

Сист. No: 21726

- 22 -

III 25129 

Лазаров, Николай

   Ръководство и протоколна тетрадка по органна хистология : За студенти по медицина и дентална медицина / Николай Лазаров . - София : Арсо, 2021 . - 95 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-059-9 

  

Сист. No: 21802

- 23 -

III 25114 

Мешер, Антъни

   Junqueira's основи на хистологията : Учебник и атлас / Антъни Мешер ; Ред. Пепа К. Атанасова, Ивета Коева . - Пловдив : Лакс бук, 2021 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-189-154-2 

   Част 1

   

  

Сист. No: 21382

- 24 -

III 25119 

Ръководство и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология  : За студенти от I курс по медицина и дентална медицина /  Ред. Николай Лазаров . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 72 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-056-8 

  

Сист. No: 21732

Физиология

- 25 -

36329 

Георгиева, Катерина

   Андрогени и аеробна работоспособност / Катерина Георгиева . - Пловдив : Аква Графикс, 2018 . - 198 с.

   

   ISBN 978-619-90740-3-9 

  

Сист. No: 21644

- 26 -

III 25123 

Гърчев, Радослав

   Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология : За студенти по медицина и дентална медицина. Летен семестър / Радослав Гърчев . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 376 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-055-1 

  

Сист. No: 21747

- 27 -

III 25118 

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология  : За студенти по медицина и дентална медицина. Зимен семестър /  Ред. Радослав Гърчев . - София : Арсо, 2020 . - 196 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-197-055-1 

  

Сист. No: 21727

- 28 -

36317 

Сборник въпроси по физиология  : За медицински сестри, акушерки и студенти от медицински колеж /  Ред. Катерина Георгиева, Юлия Николова . - Пловдив : Акваграфикс, 2018 . - 117 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7518-00-9 

  

Сист. No: 21624

- 29 -

36322 

Тестови въпроси по физиология  /  Ред. Николай Бояджиев . - Прераб. и доп. изд. . - София : Аква Графикс, 2020 . - 209 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7518-02-3 

  

Сист. No: 21632

Биохимия на човека

- 30 -

36303 

Clinical laboratory  : Interpretation of results /  Ed. Tanya Deneva . - Plovdiv : Lax Book, 2021 . - 287 p. ; 23 i;

   

   ISBN 978-619-189-156-6 

  

Сист. No: 21380

- 31 -

III 25113 

Биволарска, Анелия

   Учебно помагало по биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Анелия Биволарска . - Пловдив : Лакс бук, 2021 . - 464 с. : с ил. ; 30 см.

   

   ISBN 978-619-189-157-3 

  

Сист. No: 21379

- 32 -

36350 

Кръстева, Николина

   Биологичното окисление : Помагало по биохимия / Николина Кръстева . - София : Тип топ прес, 2020 . - 143 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-723-237-2 

  

Сист. No: 21805

Хигиена на труда

- 33 -

III 25124 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари /  Ред. Божидар Попов . - 4. актуал. изд. . - София : б. изд., 2020 . - 630 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

  

Сист. No: 21754

- 34 -

36347 

Христова, Лидия

   Трудовомедицински проблеми, свързани с физични фактори от работната и околната среда : Ръководство за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по трудова медицина и работоспособност / Лидия Христова . - София : Горекс Прес, 2020 . - 287 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-616-302-8 

  

Сист. No: 21777

Хигиена на хранене

- 35 -

III 25124 

Хигиена, хранене и професионални болести  : Учебник за студенти по медицина и общопрактикуващи лекари /  Ред. Божидар Попов . - 4. актуал. изд. . - София : б. изд., 2020 . - 630 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9977-62-2 

  

Сист. No: 21754

- 36 -

III 25117 

Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени  /  Ред. Надка Бояджиева . - София : Медицинско издателство Арсо, 2020 . - 234 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-197-054-4 

  

Сист. No: 21725

Здравеопазване. Социална медицина

- 37 -

III 25128 

Katrova, Lydia G. P.

   Essentials of social medicine and medical ethics / Lydia G. P. Katrova . - Sofia : Leading Technologies in Dentistry company, 2017 . - 125 p. ; 30 p.

   

   ISBN 978-954-90363-5-0 

  

Сист. No: 21798

- 38 -

III 25100 

Park's textbook of preventive and sociall medicine  / K. Park . - 25 ed. . - Hadapsar : Banarsidas Bhanot, 2019 . - 1000 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-93-82219-15-6 

  

Сист. No: 20417

- 39 -

36354 

Ананощев, Никола и др.

   Писмени правила и здравни индикатори на европейско и национално равнище, за оценка дейността на здравните дейности - медицина основана на доказателствата (Evidence - Based Medicine - EBM) / Никола Ананощев, Георги Йорданов, Златка Ямболиева . - Смолян : Зеа-Принт, 2020 . - 222 с. ; 21 см

   Дар от проф. Ананощев

   ISBN 978-619-196-104-7 

  

Сист. No: 21824

- 40 -

36352 

Валентинова, Цветелина и др.

   Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика / Цветелина Валентинова, Ваня Недкова-Миланова ; Ред. Цветелина Валентинова . - Плеввен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2021 . - 144 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-756-259-2 

  

Сист. No: 21817

- 41 -

36331 

Ванкова, Десислава

   Социална медицина : За специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" / Десислава Ванкова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 89 с. ; 24 см

   

   ISBN 987-619-221-316-9 

  

Сист. No: 21649

- 42 -

36332 

Ванкова, Десислава

   Социална медицина и промоция на здравето : За специалност "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" / Десислава Ванкова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 87 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-318-3 

  

Сист. No: 21651

- 43 -

36368 

Гаров, Светослав

   Домашно насилие над мъжете : Медикосоциални и психологически аспекти / Светослав Гаров . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 103 с.

   

   ISBN 978-619-7491-37-1 

  

Сист. No: 21927

- 44 -

36358 

Георгиев, Никола

   Управление на организационни конфликти / Никола Георгиев . - София : Алфа Стар, 2021 . - 113 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7582-10-9 

  

Сист. No: 21836

- 45 -

36359 

Георгиев, Никола Р.

   Предизвикателството организационна промяна / Никола Р. Георгиев . - София : Алфа Стар, 2021 . - 135 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7582-08-6 

  

Сист. No: 21837

- 46 -

36339 

Димитров, Иво

   Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България : Предизвикателства пред здравната сигурност в условията на кризата, породени от COVID-19 / Иво Димитров, Емил Спасов . - Пловдив : Академично издателство "Талант", 2021 . - 434 с. ; 24 см

   Дар от авотрите

   ISBN 978-619-203-310-1 

  

Сист. No: 21724

- 47 -

36337 

Етични и психологически аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти  / Цветелина Михайлова, Евгени Иванов, Десислава Тодорова, Александрина Воденичарова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 71 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-275-8 

  

Сист. No: 21686

- 48 -

36338 

Иванов, Евгени

   Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето / Евгени Иванов . - София : Горекс Прес, 2015 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-616-262-5 

  

Сист. No: 21687

- 49 -

36355 

Йорданов, Георги и др.

   Нов здравен модел солидарност : Европейска ценностна система, за достъпно здравеопазване и престижни трудови възнаграждения / Георги Йорданов, Никола Ананощев . - Смолян : Зеа-Принт, 2020 . - 230 с.

   Дар от проф. Ананощев

   ISBN 978-619-196-096-5 

  

Сист. No: 21825

- 50 -

36307 

Риск базирани проверки в здравеопазването  / Златица Петрова, Тодор Черкезов, Ралица Златанова-Великова, Елисавета Петрова-Джеретто, Александрина Гигова . - София : Бивалия, 2020 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-91569-0-2 

  

Сист. No: 21509

- 51 -

36295 

Социална медицина  /  Ред. Петко Салчев, Тони Веков, Петко Салчев, Тони Веков, Славейко Джамбазов, Пламен Димитров . - София : Български кардиологичен институт, 2020 . - 744 с. ; 21 см

   Дар от авторите

   ISBN 978-619-7184-07-5 

  

Сист. No: 21229

- 52 -

III 25131 

Цолова, Г.

   Ръководство за добра практика при работа с информация за промоция на здравето и превенция на болестите / Елена Теолова . - София : НЦОЗА /Нац. ц-р за общ. здравеопазване и анализи/ . - 55 с. ; 30 с9м

   

   ISBN 978-954-8404-51-8 

  

Сист. No: 21806

Фармакология и фармация. Токсикология. Диагностика и терапия

- 53 -

III 25127 

Basic and clinical pharmacology with toxicology  /  Ed. Nadka Boyadjieva . - 3 ed. . - Sofia : Arso, 2021 . - 449 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-619-197-061-2 

  

Сист. No: 21759

- 54 -

36316 

Арабаджиев, Желязко Илиев

   Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания / Желязко Илиев Арабаджиев . - София : Медик Принт ЕООД, 2020 . - 158 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91371-7-8 

  

Сист. No: 21622

Фармакология

- 55 -

36334 

Момеков, Георги

   Онкофармакология на природните продукти : Основни класове природни и полусинтетични цитостатици, модели и парадигми в експерименталната химиотерапия и собствени изследвания / Георги Момеков . - София : Арбилис, 2020 . - 267 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7063-39-4 

  

Сист. No: 21661

Фармация. Фармакотерапия

- 56 -

36344 

Бенишева-Димитрова, Татяна

   Разрешителни режими на лекарства в Европейския съюз 2005-2019 / Татяна Бенишева-Димитрова . - София : Star, 2020 . - 141 i= ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7582-11-6 

  

Сист. No: 21745

Физиотерапия

- 57 -

III 25102 

Frontera, Walter R.

   DeLisa's physical medicine and rehabilitation : Principles and practice / Walter R. Frontera . - 6. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2020 . - 1448 p. ; 29 cm

   
   http://the point.lww.com/activate 

   ISBN 978-1-4963-7496-7 

  

Сист. No: 20537

- 58 -

36366 

Божкова, Ана

   Теоретико-практически основи на дисциплината "Спорт за всички" в обучението на студентите по кинезитерапия / Ана Божкова . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 140 с. ; 19 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-38-8 

  

Сист. No: 21925

- 59 -

III 25134 

Кинезитерапия и ерготерапия след травми на горен крайник  / Нина Михайлова . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2021 . - 191 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-756-262-2 

  

Сист. No: 21819

Диагностика

- 60 -

36335 

Генова, Камелия

   Кардиомагнитна-резонансна томография / Камелия Генова . - София : Арбилис, 2020 . - 246 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7063-43-1 

  

Сист. No: 21662

- 61 -

36330 

Профилактика, диагностика, терапия  : Актуални проблеми 2020 /  Ред. Борислав Георгиев, Георги Момеков, Любомир Киров . - София : Хавитис . - 469 с. ; 23 с.

   

   ISBN 978-619-7063-42-4 

  

Сист. No: 21645

- 62 -

36299 

Танчева, Стоянка

   Репетиториум по клинична лаборатория : Тестове / Стоянка Танчева . - Варна : Сити Център, 2020 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7503-17-3 

  

Сист. No: 21294

Терапия. Интензивна терапия. Профилактика

- 63 -

35909 

Клинични изпитвания  : Теория, практика, препоръки /  Ред. Тони Веков, Славейко Джамбазов, Евгени Меков, Георги Славчев, Тони Веков . - София : Български кардиологичен институт, 2018 . - 271 с. ; 21 см

   Дар от авторите

   ISBN 978-954-7184-03-7 

  

Сист. No: 21176

- 64 -

36330 

Профилактика, диагностика, терапия  : Актуални проблеми 2020 /  Ред. Борислав Георгиев, Георги Момеков, Любомир Киров . - София : Хавитис . - 469 с. ; 23 с.

   

   ISBN 978-619-7063-42-4 

  

Сист. No: 21645

Сестрински грижи

- 65 -

36367 

Евтимова, Теодора и др.

   Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане / Теодора Евтимова, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 239 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-619-221-302-2 

  

Сист. No: 21926

- 66 -

36365 

Иванова, Диана Кръстева

   Учебник по сестрински грижи : Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечносодовата система / Диана Кръстева Иванова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 174 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-5172-6 

  

Сист. No: 21937

- 67 -

36313 

Илиева, Славена

   Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията / Славена Илиева, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 253 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-306-0 

  

Сист. No: 21590

- 68 -

36308 

Практическо ръководство за сестрински грижи  / Павлинка Добрилова, Галя Янкова, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова . - Враца : "Микротест" ООД, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-7335-03-3 

   Част 1 . - 207 с.

   

  

Сист. No: 21510

- 69 -

36308 

Практическо ръководство за сестрински грижи  / Павлинка Добрилова, Галя Янкова, Калина Стефанова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова . - Враца : "Микротест" ООД, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-7335-05-7 

   Част 2 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 21511

Алергология и имунология

- 70 -

78862 

Abbas, Abul K. et al.

   Basic immunology : Functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai . - 6. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2020 . - 319 p. ; 23 cm

   
   http://studentconsult.inkling.com/redeem 

   ISBN 978-0-323-54943-1 

  

Сист. No: 20482

- 71 -

36357 

Клинична имунология  : Ръководство за студенти /  Ред. Елисавета Наумова . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 336 с. ; 24 см

   Дар от проф. Наумова

   ISBN 978-619-7491-33-3 

  

Сист. No: 21831

Вътрешни болести

- 72 -

36353 

Пропедевтика на вътрешните болести  /  Ред. Даниела Петрова . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 26 см

   Дар от проф. Петрова

   ISBN 978-619-7491-34-0 

   Том 1. Преглед и изследване на пациента

   

  

Сист. No: 21820

Болести на сърце и сърдечно-съдова система

- 73 -

36361 

Велчев, Васил и др.

   Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия / Васил Велчев, Николай Стоянов . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 119 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7491-36-4 

  

Сист. No: 21894

- 74 -

36348 

Коронарна физиология и миокардна исхемия  /  Ред. Пламен Гацов . - София : Централна медицинска библиотека, 2021 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7491-35-7 

  

Сист. No: 21778

- 75 -

36375 

Петров, Иво и др.

   Лечение на умерена до тежка и тежка първична или вторична митрална регулация при пациенти, неподходящи за хирургия на митралната клапа чрез системата за транскатетърно възстановяване на митралната клапа MitraClip / Иво Петров, Славейко Джамбазов . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 255 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1565-4 

  

Сист. No: 21958

- 76 -

36346 

Стефанов, Стефан

   Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати / Стефан Стефанов . - София : Горекс Прес, 2021 . - 181 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-616-308-0 

  

Сист. No: 21751

- 77 -

36360 

Цонев, Светлин Недков

   Коронарна микроциркулация / Светлин Недков Цонев . - София : Print, 2020 . - 186 с. ; 20 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-91708 

  

Сист. No: 21872

Болести на храносмилателната система

- 78 -

III 25126 

Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия  /  Ред. Никола Владов . - София : Военномедицинска академия, 2021 . - 644 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7196-70-2 

  

Сист. No: 21757

- 79 -

36057 

Ханджиев, Стоян

   Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб / Стоян Ханджиев . - София : Парадигма, 2020 . - 171 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-326-435-3 

  

Сист. No: 21750

Онкология

- 80 -

36312 

Анзова, Елена Иванова

   Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата / Елена Иванова Анзова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 202 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-221-309-1 

  

Сист. No: 21585

- 81 -

III 25121 

Обща и клинична онкология 2021  /  Ред. Панайот Куртев . - София : Фердикс консултантска фирма ЕООД, 2021

   
   http://cancerhub.online 

   ISBN 9 786199 179406 

   Том 1

   

  

Сист. No: 21742

- 82 -

36333 

Чилингирова, Наталия

   Онкология : Учебник за студенти по медицина и лекари / Наталия Чилингирова . - София : Арбилис, 2021 . - 733 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7063-44-8 

  

Сист. No: 21602

Урология. Болести на бъбреци. Андрология

- 83 -

36336 

Комплексен поглед към връзката "Наследственост - Среда - Мъжко репродуктивно здраве"  / Евгения Нешова Иванова, Спас Димитров Джоглов, Весела Илиева Митовска, Дойчин Тодоров Бояджиев . - Пловдив : Ракурси, 2021 . - 193 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-7599-02-2 

  

Сист. No: 21673

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

- 84 -

36363 

Соколов, Цветан и др.

   Диагностика и терапия на проблемни кожни ранипо метода на обогатена тромбоцитна плазма / Цветан Соколов, Манчо Ковачев ; Ред. Вихър Манчев Ковачев . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2021 . - 37 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-263-9 

  

Сист. No: 21899

Болести на опорно-двигателния апарат

- 85 -

36372 

Дискогенна лумбо-сакрална радикулопатия  / Стойка Радева, Димитър Тонев, Асен Алексиев, Айча Заралиева . - София : АИ "Проф. Марин Дринов", 2021 . - 119 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-103-5 

  

Сист. No: 21939

Болести на нервната система. Психически болести

- 86 -

III 25133 

Ковачев, Вихър Манчев

   Увреди на периферната нервна система / Вихър Манчев Ковачев . - Плевен : Издателски ц-р МУ-Плевен, 2021 . - 201 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-756-261-5 

  

Сист. No: 21818

- 87 -

III 25122 

Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология  : Фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение / Христо Колчев . - София : Изток - Запад, 2021 . - 402 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-01-0744-6 

  

Сист. No: 21746

- 88 -

36296 

Стоилова, Детелина

   Имунопатогенеза и терапия на мултиплената склероза / Детелина Стоилова . - София : Мултипринт, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-188-348-6 

  

Сист. No: 21230

Инфекциозни, вирусни и паразитни болести

- 89 -

36373 

Беленска-Тодорова, Людмила

   Сепсис / Людмила Беленска-Тодорова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2021 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5163-4 

  

Сист. No: 1049

- 90 -

III 25112 

Ганчева, Галя Иванова

   Прогнозиране при лептоспироза : Етиология, патогенеза, клинико-лабораторни и терапевтични аспекти / Галя Иванова Ганчева . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2020 . - 258 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-756-247-9 

  

Сист. No: 21180

Гинекология. Акушерство

- 91 -

36367 

Евтимова, Теодора и др.

   Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане / Теодора Евтимова, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 239 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-619-221-302-2 

  

Сист. No: 21926

- 92 -

36313 

Илиева, Славена

   Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията / Славена Илиева, Валя Димитрова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2021 . - 253 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-221-306-0 

  

Сист. No: 21590

Хирургия

- 93 -

III 25126 

Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия  /  Ред. Никола Владов . - София : Военномедицинска академия, 2021 . - 644 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7196-70-2 

  

Сист. No: 21757

Ортопедия и травматология

- 94 -

36311 

Патриков, Кирчо Димитров

   Солитарна костна киста / Кирчо Димитров Патриков . - София : ИК ВАЯН, 2021 . - 183 с. ; 24 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-91093-3-5 

  

Сист. No: 21574

Очни болести

- 95 -

36302 

Учебник по очни болести  /  Ред. Ива Петкова, Александър Оскар . - София : Медицинско издателство Арсо, 2021 . - 464 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-197-049-0 

  

Сист. No: 21377

Спортна медицина

- 96 -

36366 

Божкова, Ана

   Теоретико-практически основи на дисциплината "Спорт за всички" в обучението на студентите по кинезитерапия / Ана Божкова . - София : Медицински университет - София, 2021 . - 140 с. ; 19 см

   Дар от автора

   ISBN 978-619-7491-38-8 

  

Сист. No: 21925

История на медицината и здравеопазването

- 97 -

36356 

Ананощев, Никола

   Новата окръжна болница на Смолян "Д-р Братан Шукеров" 1975-1985 г. : Начолото. Първият работен ден. Десетилетието на управление на главния лекар д-р Никола Ананощев / Никола Ананощев . - Смолян : Зеа-Принт, 2021 . - 397 с. ; 23 см

   Дар от проф. Ананощев

   ISBN 978-619-196-097-2 

  

Сист. No: 21827

- 98 -

36272 

Кирова, Анета

   Предпоследното сражение / Анета Кирова . - Варна : Проф. д-р Параскев Стоянов, 2020 . - 255 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-221-250-6 

  

Сист. No: 20580

- 99 -

36371 

Титянов, Благой

   Здравеопазването в град Гоце Делчев в годините 1944-1987 / Благой Титянов . - София : Коти ЕООД, 2021 . - 60 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90419-6-3 

  

Сист. No: 21938


 Индекс по АВТОРИ

Abbas, Abul K. 70 
Boyadjieva, Nadka 53 
Deneva, Tanya 30 
Frontera, Walter R. 57 
Gilory, Anne M. 18 
Hadjidekova, Savina 13 
Katrova, Lydia G. P. 37 
Lazarov, Nikolai 19 20 
Lichtman, Andrew H. 70 
MacPherson, Brain R. 18 
Mescher, Antony L. 23 
Mirchev, Dimitar 2 
Nikolova, Vassilka 1 
Oprova, Yavora 2 
Park, K. 38 
Pillai, Shiv 70 
Stoyanova, Angelina 11 
Toncheva, Draga 13 
Wikenheiser, Jamie C. 18 
Алексиев, Асен 85 
Ананощев, Никола 39 49 97 
Анзова, Елена Иванова 5 80 
Арабаджиев, Желязко Илиев 54 
Аспарухова, Петя 68 69 
Аспарухова, Хрета 4 
Атанасова, Пепа К. 23 
Балтаджиев, Атанас 21 
Балтаджиев, Георги 21 
Беленска-Тодорова, Людмила 89 
Бенишева-Димитрова, Татяна 56 
Биволарска, Анелия 31 
Божкова, Ана 58 96 
Бояджиев, Дойчин Тодоров 83 
Бояджиев, Николай 29 
Бояджиева, Надка 36 53 
Валентинова, Цветелина 40 
Ванкова, Десислава 41 42 
Василев, Васил 21 
Вачева, Данелина 4 
Веков, Тони 51 63 
Велчев, Васил 73 
Веселинова, Нели 3 
Владимирова, Елка 68 69 
Владов, Никола 78 93 
Воденичарова, Александрина 47 
Ганчева, Галя Иванова 90 
Гаров, Светослав 43 
Гацов, Пламен 74 
Генова, Камелия 60 
Георгиев, Борислав 61 64 
Георгиев, Никола 44 
Георгиев, Никола Р. 45 
Георгиева, Анастасия 10 
Георгиева, Катерина 25 28 
Гигова, Александрина 50 
Грудева, Маринела 10 
Гърчев, Радослав 26 27 
Денева, Таня 30 
Джамбазов, Славейко 51 63 75 
Джоглов, Спас Димитров 83 
Димитров, Иво 46 
Димитров, Пламен 51 
Димитрова, Валя 65 67 91 92 
Добрилова, Павлинка 68 69 
Евтимова, Теодора 65 91 
Заралиева, Айча 85 
Златанова-Великова, Ралица 50 
Иванов, Евгени 9 47 48 
Иванова, Диана Кръстева 66 
Иванова, Евгения Нешова 83 
Илиева, Славена 67 92 
Йорданов, Георги 39 49 
Катрова, Лидия 37 
Киров, Любомир 61 64 
Кирова, Анета 98 
Ковачев, Вихър Манчев 84 86 
Ковачев, Манчо 84 
Коева, Ивета 23 
Колчев, Христо 87 
Кръстева, Николина 32 
Куков, Калоян 6 
Куртев, Панайот 81 
Лазаров, Николай 19 20 22 24 
Меков, Евгени 63 
Мешер, Антъни 23 
Мирчев, Димитър 2 
Митев, Ваньо 12 16 
Митовска, Весела Илиева 83 
Михайлова, Нина 59 
Михайлова, Цветелина 47 
Момеков, Георги 55 61 64 
Наумова, Елисавета 71 
Недкова-Миланова, Ваня 40 
Николова, Василка 1 
Николова, Юлия 28 
Опрова, Явора 2 
Оскар, Александър 95 
Патриков, Кирчо Димитров 94 
Петкова, Ива 95 
Петров, Иво 75 
Петрова, Даниела 72 
Петрова, Златица 50 
Петрова-Джеретто, Елисавета 50 
Попов, Божидар 33 35 
Радева, Стойка 85 
Русева, Десислава 8 
Савова, Захарина 9 
Салчев, Петко 51 
Славчев, Георги 63 
Соколов, Цветан 84 
Спасов, Емил 46 
Ставрев, Димитър 17 
Стефанов, Стефан 76 
Стефанова, Калина 68 69 
Стоилова, Детелина 88 
Стоянов, Николай 73 
Стоянова, Ангелина 11 
Танчева, Стоянка 62 
Теолова, Елена 52 
Титянов, Благой 99 
Тодорова, Десислава 47 
Тонев, Димитър 85 
Тончева, Драга 13 14 15 
Хаджидекова, Савина 13 14 15 
Ханджиев, Стоян 79 
Христова, Лидия 34 
Цолова, Г. 52 
Цонев, Светлин Недков 77 
Черкезов, Тодор 50 
Чилингирова, Наталия 82 
Ямболиева, Златка 39 
Янкова, Галя 68 69 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Atlas of anatomy 18 
Basic and clinical pharmacology with toxicology 53 
Basic immunology 70 
Clinical laboratory 30 
DeLisa's physical medicine and rehabilitation 57 
Essentials of social medicine and medical ethics 37 
Introduction to organic chemistry 11 
Junqueira's основи на хистологията 23 
Latin for medicine 1 
Manual and protocol notebook : Cytology, general histology, general embriology 20 
Manual and protocol notebook organ histology 19 
Medical latin 2 
Park's textbook of preventive and sociall medicine 38 
Practical course in medical genetics for medical students 13 
Адаптационният процес в условията на самостоятелната детска ясла (теоретични и практико-приложни аспекти) 10 
Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията 67 92 
Анатомия на човека 21 
Андрогени и аеробна работоспособност 25 
Биологичното окисление 32 
Воден травматизъм на море 17 
Диагностика и терапия на проблемни кожни ранипо метода на обогатена тромбоцитна плазма 84 
Дискогенна лумбо-сакрална радикулопатия 85 
Дистални байпаси и диабет - хирургични техники и резултати 76 
Домашно насилие над мъжете 43 
Експертна оценка на психологическата травма 6 
Етични и психологически аспекти в професионалната практика на медицинските специалисти 47 
Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия 78 93 
Здравеопазването в град Гоце Делчев в годините 1944-1987 99 
Здравната култура на учениците - фактор за ефективна промоция на здравето 48 
Имунопатогенеза и терапия на мултиплената склероза 88 
Кардиомагнитна-резонансна томография 60 
Кинезитерапия и ерготерапия след травми на горен крайник 59 
Клетъчна сигнализация 12 16 
Клинична имунология 71 
Клинични изпитвания 63 
Комплексен поглед към връзката "Наследственост - Среда - Мъжко репродуктивно здраве" 83 
Коронарна микроциркулация 77 
Коронарна физиология и миокардна исхемия 74 
Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания 54 
Лечение на умерена до тежка и тежка първична или вторична митрална регулация при пациенти, неподходящи за хирургия на митралната клапа чрез системата за транскатетърно възстановяване на митралната клапа MitraClip 75 
Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб 79 
Медицинска генетика и геномика 14 
Медицинска география 3 
Медицинска психология 9 
Международен конгрес по психология, ІХ 7 
Нов здравен модел солидарност 49 
Новата окръжна болница на Смолян "Д-р Братан Шукеров" 1975-1985 г. 97 
Обща и клинична онкология 2021 81 
Оказване на емоционална подкрепа при жени, претърпели рак на гърдата 5 80 
Онкология 82 
Онкофармакология на природните продукти 55 
Писмени правила и здравни индикатори на европейско и национално равнище, за оценка дейността на здравните дейности - медицина основана на доказателствата (Evidence - Based Medicine - EBM) 39 
Практическо ръководство за сестрински грижи 68 69 
Практическо ръководство по медицинска генетика 15 
Предизвикателството организационна промяна 45 
Предпоследното сражение 98 
Прогнозиране при лептоспироза 90 
Пропедевтика на вътрешните болести 72 
Профилактика, диагностика, терапия 61 64 
Разрешителни режими на лекарства в Европейския съюз 2005-2019 56 
Репетиториум по клинична лаборатория 62 
Риск базирани проверки в здравеопазването 50 
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология 27 
Ръководство за добра практика при работа с информация за промоция на здравето и превенция на болестите 52 
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология 26 
Ръководство и протоколна тетрадка по органна хистология 22 
Ръководство и протоколна тетрадка по цитология, обща хистология, обща ембриология 24 
Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология 87 
Ръководство по комуникативни умения за медицинската практика 40 
Сборник въпроси по физиология 28 
Сепсис 89 
Солитарна костна киста 94 
Социална медицина 41 51 
Социална медицина и промоция на здравето 42 
Специални акушерски грижи при нормално и патологично раждане 65 91 
Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт 8 
Теоретико-практически основи на дисциплината "Спорт за всички" в обучението на студентите по кинезитерапия 58 96 
Тестови въпроси по физиология 29 
Традиционни и иновативни практики в медицинската козметика 4 
Трудовомедицински проблеми, свързани с физични фактори от работната и околната среда 34 
Увреди на периферната нервна система 86 
Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България 46 
Управление на организационни конфликти 44 
Учебник по очни болести 95 
Учебник по сестрински грижи 66 
Учебно помагало по биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация 31 
Хигиена, хранене и професионални болести 33 35 
Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия 73 
Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени 36 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Accidents 17 
Anatomy - atlases 18 
Anatomy - handbooks 21 
Androgens 25 
Antineoplastic Agents 55 
Bacterial Infections and Mycoses 90 
Biliary Tract Surgical Procedures - handbooks 78 93 
Biochemistry - handbooks 12 16 30 31 32 
Biology - handbooks 12 16 
Blood Platelets 84 
Bone Cysts 94 
Bone Cysts, Aneurysmal 94 
Breast Neoplasms 5 80 
Cardiomyophaty, Hypertrophic 73 
Cardiovascular Diseases 73 74 77 
Cardiovascular Diseases - diagnosis 60 
Cardiovascular Surgical Procedures 76 
Chemistry, Inorganic - handbooks 11 
Child 67 92 
Clinical Trials 63 
Communicable Diseases 90 
Communication 40 52 
Coronary Circulation 77 
Coronary Disease 74 
Cosmetics, Medical 4 
Cytology - handbooks 20 24 
Death - psychology 8 
Diabetic Neuropathies 76 
Diagnosis 62 
Domestic Violence 43 
Drug Toxicity 54 
Drug Utilization - economics 56 
Education 10 
Embryology - handbooks 20 24 
Epilepsy 87 
Ethics, Medical 47 
Ethics, Medical - handbooks 37 
Evidence-Based Medicine 39 
Exercise - physiology 25 
Extremities - injuries - therapy 59 
Eye Diseases - handbooks 95 
Family - psychology 43 
Genetics - handbooks 13 14 15 
Geography 3 
Health Care Economics and Organization 49 
Health Education 48 
Health Personnel - administration and organisation - dissertations 49 
Health Promotion 52 
Health Status Indicators 39 
Heart Diseases 74 
Heart Diseases - therapy 73 
Histology - handbooks 19 20 22 23 24 
History of Medicine 97 98 
Hygiene - handbooks 33 35 
Immune System Diseases - handbooks 70 71 
Immunotherapy 54 
Infertility, Male 83 
Infertility, Male - congenital 83 
Internal Medicine - handbooks 72 
Intervertebral Disc Displacement 85 
Kinesiology, Applied 59 
Kinesiology, Applied - handbooks 58 96 
Laboratory Techniques and Procedures - tests 62 
Leptospirosis 90 
Liver Diseases - surgery - handbooks 78 93 
Liver Neoplasms 79 
Liver Neoplasms - therapy 79 
Magnetic Resonance Imaging 60 
Mental Disorders 6 
Microbiology - handbooks 12 16 
Microcirculation 77 
Midwife Care - handbooks 65 91 
Midwives - handbooks 65 91 
Mitral Valve Insufficiency 75 
Multiple Sclerosis - immunology 88 
Multiple Sclerosis - therapy 88 
Musculoskeletal Diseases 85 94 
Myocardial Ischemia 74 
Neoplasms - drug therapy 55 
Neoplasms - handbooks 81 82 
Neoplasms - immunology 54 
Nervous System Diseases 86 87 88 
Newborn 67 92 
Nurses - handbooks 66 68 69 
Nursing Care 67 92 
Nursing Care - handbooks 66 68 69 
Nutrition - handbooks 33 35 
Obstetrics - handbooks 65 91 
Occupational Diseases - handbooks 33 35 
Occupational Health 34 
Occupational Medicine 34 
Occupational Therapy 59 
Organizational Change see Organizational Innovation 45 
Organizational Culture 44 45 
Organizational Policy 44 45 
Pancreas - surgery - handbooks 78 93 
Peripheral Nervous System Diseases 86 
Peripheral Nervous System Diseases - surgery 86 
Pharmacology 55 
Pharmacology, Clinical - handbooks 53 
Pharmacy - organization and administration 56 
Physical Therapy Techniques - handbooks 57 
Physiology 25 
Physiology - handbooks 26 27 
Physiology - tests 28 29 
Phytotherapy 55 
Poisoning - handbooks 53 
Practice Management, Medical 44 47 50 
Preventive Medicine - handbooks 38 
Psychology 5 80 
Psychology - congresses 7 
Psychology, Clinical 6 8 
Psychology, Medical - handbooks 9 
Public Health 39 40 48 49 51 52 
Public Health - history 99 
Public Health Administration 44 45 46 50 
Quality of Life 5 80 
Radiculopathy - therapy 85 
Rehabilitation - handbooks 57 
Reproductive Medicine 83 
Risk Management 50 
Sepsis 89 
Skin - injuries 84 
Social Medicine 47 51 
Social Medicine - handbooks 37 38 41 42 
Social Problems 43 
Sports Medicine - handbooks 58 96 
Stress, Psychological 6 
Upper Extremity - therapy 59 
Vascular Surgical Procedures 76 
Work Capacity 34 
Wounds and Injuries 17 
Wounds and Injuries - diagnosis 84 
Wounds and Injuries - therapy 84 
Акушерки - учебници 65 91 
Акушерски грижи 67 92 
Акушерски грижи - учебници 65 91 
Акушерство - учебници 65 91 
Анатомия - атласи 18 
Анатомия - учебници 21 
Андрогени 25 
Безплодие - мъже 83 
Безплодие - мъже, вродено 83 
Биология - учебници 12 16 
Биохимия - учебници 12 16 30 31 32 
Болници - история 97 
Бременност - грижи и хигиена 36 
Вътрешни болести - учебници 72 
Генетика - учебници 13 14 15 
Гърда - тумори 5 80 
Детски ясли 10 
Деца 67 92 
Диабетни невропатии 76 
Диагностика 61 62 64 
Диагностика, образна 60 
Дискова херния 85 
Езикознание 1 2 
Ембриология - учебници 20 24 
Епилепсия 87 
Етика, медицинска 47 
Етика, медицинска - учебници 37 
Жлъчно-чернодробна хирургия - учебници 78 93 
Законодателство, фармацевтично 56 
Здравен мениджмънт 44 47 50 
Здравен персонал - организация и управление 49 
Здравен статус - показатели 39 
Здравеопазване 39 40 48 49 51 52 
Здравеопазване - история 99 
Здравеопазване - организация и управление 44 45 46 50 
Здравна икономика 49 
Здравно възпитание 48 
Злополуки - вкл. природни бедствия 17 
Имунна система - болести - учебници 70 71 
Имунотерапия 54 
Инфекции, бактериални и микози 90 
Инфекциозни болести 90 
История на медицината 97 98 
Исхемична болест на сърце 74 
Кардиомиопатия, хипертрофична, обструктивна - терапия 73 
Качество на живот - на онкологично болни 5 80 
Кинезитерапия 59 
Кинезитерапия - учебници 58 96 
Кисти, костни вж Кости - кисти 94 
Клинична лаборатория - тестове 62 
Клинични изпитвания 63 
Кожа - увреждания 84 
Козметика, медицинска 4 
Комуникация 40 52 
Коронарна болест 74 
Кости - кисти 94 
Кости - кисти, аневризмални 94 
Кости - кисти, солитарни вж Кости - кисти 94 
Крайници - травми - терапия 59 
Крайници, горни - терапия 59 
Кръвообращение, коронарно 77 
Лекарства - разрешени за употреба 56 
Лекарства - токсичност 54 
Лекарства - употреба - икономика 56 
Лептоспироза 90 
Медицина основана на доказателствата 39 
Медицинска география 3 
Медицинска психология - учебници 9 
Мениджмънт на риска 50 
Микробиология - учебници 12 16 
Микроциркулация 77 
Митрална недостатъчност 75 
Митрална регургитация вж Митрална недостатъчност 75 
Морска медицина 17 
Мултиплена склероза - имунология 88 
Мултиплена склероза - терапия 88 
Насилие, домашно 43 
Нервна система - болести 86 87 88 
Новородени 67 92 
Опорно-двигателен апарат - болести 85 94 
Организационна култура 44 45 
Организационна политика 44 45 
Организационна промяна 45 
Отравяния - учебници 53 
Очни болести - учебници 95 
Панкреас - хирургия - учебници 78 93 
Педагогика 10 
Периферна нервна система - болести 86 
Периферна нервна система - хирургия 86 
Плазма, тромбоцитна 84 
Превантивна медицина - учебници 38 
Промоция на здравето 52 
Противотуморни средства 55 
Професионална хигиена 34 
Професионални болести - учебници 33 35 
Профилактика 61 64 
Психични разстройства 6 
Психология 5 80 
Психология - конгреси 7 
Психология, клинична 6 8 
Работоспособност 34 
Радикулопатии - терапия 85 
Рани и травми 17 
Рани и травми - диагностика 84 
Рани и травми - терапия 84 
Репродуктивна медицина 83 
Рехабилитация - учебници 57 
Семейство - психология 43 
Сепсис 89 
Сестри - учебници 66 68 69 
Сестрински грижи - учебници 66 68 69 
Смърт - психология 8 
Социална медицина 47 51 
Социална медицина - дисертации 38 
Социална медицина - учебници 37 41 42 
Социални проблеми 43 
Спортна медицина - учебници 58 96 
Стрес, психологически 6 
Съдова хирургия 76 
Сърдечно-съдова хирургия 76 
Сърдечно-съдови болести 73 74 77 
Сърдечно-съдови болести - диагностика 60 
Сърдечно-съдови болести - терапия 75 
Сърце - болести 74 75 
Сърце - болести - терапия 73 
Терапия 61 64 
Томография 60 
Трудова медицина 34 
Трудотерапия 59 
Тумори - имунотерапия 54 
Тумори - учебници 81 82 
Тумори - фармакотерапия 55 
Фармакология 55 
Фармакология, клинична - учебници 53 
Физиология 25 
Физиология - тестове 28 29 
Физиология - учебници 26 27 
Физиотерапия - учебници 57 
Физически упражнения - физиология 25 
Фитотерапия 55 
Хигиена - учебници 33 35 
Химия, органична - учебници 11 
Хистология - учебници 19 20 22 23 24 
Хранене 36 
Хранене - учебници 33 35 
Цитология - учебници 20 24 
Черен дроб - тумори 79 
Черен дроб - тумори - терапия 79 
Ядрено-магнитен резонанс 60