За списанието

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Списание Български медицински журнал (БМЖ)

ISSN: 1312-2193
Годишнина – 13/2019

 

arrowСписание Български медицински журнал (БМЖ) се издава в три броя годишно и отразява оригинални научни и научно-практически разработки от всички области на медицината. Същевременно във всеки брой редакционната колегия запознава широката читателска аудитория и с постиженията на наши и чуждестранни специалисти. Смятаме това за необходимо, тъй като, за да има прогрес в медицинската наука, са необходими приемственост и памет за предходното. Наред с това, всички ние трябва да познаваме изминатия път от древността до високите технологии и да се отнасяме с почит към всички наши колеги, допринесли за развитието на медицинската наука и изкуство.

arrow Български медицински журнал публикува и научни обзори за съвременни и авангардни методи на диагностиката, лечението и профилактиката във всички области на медицината. Трябва да се отбележи, че фундаменталната наука е приоритет на големите и богати държави, но независимо от това теоретичните знания и широката информираност на всеки лекар са от съществено значение за неговата обща медицинска култура. Именно чрез съвременни и значими проблеми на медицинската наука и практика, отразени в научните обзори, Български медицински журнал има амбицията да разшири кръгозора на колегията от различните специалности. В рубриката за трудни диагностични и рядко срещани случаи се публикуват описания на клинични случаи от всички възрастови групи и различни медицински специалности.

 

arrow Български медицински журнал публикува и научни обзори за съвременни и авангардни методи на диагностиката, лечението и профилактиката във всички области на медицината. Трябва да се отбележи, че фундаменталната наука е приоритет на големите и богати държави, но независимо от това теоретичните знания и широката информираност на всеки лекар са от съществено значение за неговата обща медицинска култура. Именно чрез съвременни и значими проблеми на медицинската наука и практика, отразени в научните обзори, Български медицински журнал има амбицията да разшири кръгозора на колегията от различните специалности. В рубриката за трудни диагностични и рядко срещани случаи се публикуват описания на клинични случаи от всички възрастови групи и различни медицински специалности.

 

arrow Във връзка с внедряването на съвременни диагностични и терапевтични методи Български медицински журнал публикува приети ръководни правила и консенсуси за диагностика и лечение на социалнозначими заболявания.

 

arrow Редакционната колегия на Български медицински журнал искрено се надява да предлага медицинско списание, което да съответства на високите съвременни изисквания, което би допринесло полза и удовлетворение на всички вас!

 

Последно обновяване:17.01.2019 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а