Endokrinni zaboljavanija


Ендокриннни заболявания

Годишнина – 48/2019
ISSN  0324-1475
Жанров и тематичен обхват: оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на ендокринологията и болестите на обмяната.
Редакционна колегия: Научен редактор:  проф. д-р М. Боянов, д.м.н. проф. д-р Цв. Танкова, д.м., доц. д-р И. Цинликов, д.м.
Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат.
Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: д-р Мира Боянова, e-mail: miravankova@abv.bg; Facebook: Endo newbar960

Nevrologiya i psychiatriya


Неврология и психиатрия

Годишнина – 50/2019
ISSN  1311-6584
Жанров и тематичен обхват: включва оригинални статии и литературни обзори от водещи български специалисти и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на нервните болести, психиатрията, вкл. детска неврология и психиатрия, и неврохирургията.
Редакционна колегия: доц. д-р А. Алексиев, д.м., научен редактор, МЦ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-536, e-mail: asalexiev@abv.bg; проф. д-р О. Григорова, д.м., научен секретар; д-р Хр. Крушков, проф. д-р Г. Ончев, д.м., проф. д-р И. Литвиненко, д.м.
Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат.
Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Магдалена Александрова, тел. 02-952-05-09,
e-mail:
magialexandrova@gmail.com

 

bar960

MMZP

 

 

 

 Медицински мениджмънт и здравна политика

Годишнина – 50/2019
ISSN  1312-0336
Жанров и тематичен обхват: оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: социална медицина, икономика на здравеопазването, медицинска информатика и здравен мениджмънт, медицинска педагогика, трудова медицина и професионални заболявания, спешна медицина, медицина на катастрофите, съдебна медицина, санитарно инженерство.
Редакционна колегия:
Проф. д-р В. Борисов, д.м.н., гл. редактор; Проф. д-р Е. Шипковенска, д.м., научен секретар; Д-р Ж. Сурчева, д.м., отговорен редактор; Проф. д-р М. Апостолов, д.м.н.; Проф. д-р Ц. Воденичаров, д.м.н.

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат.
Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: д-р Женя Сурчева, тел. 02-952-05-16, e-mail: surcheva_j@abv.bg

bar960