website templates


Работно време

От 14 май 2020 г. Централна медицинска библиотека отваря  30% от капацитета си за читатели с работно време ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК ОТ 8 ДО 16 ч

За тематични и цитатни справки, моля,

правете заявки на имейл или на телефон 02 952-62-60

Читални:
За периода 1 октомври - 30 юни:
Понеделник - петък: 08:00 - 18.45

За периода 1 юли - 30 септември:
Понеделник - петък: 08:00 - 16.15

Студентска заемна служба:
Понеделник - петък: 08:00 - 16.00

Читалня - студенти:
Понеделник - петък: 08:00 - 16.00

Работното време подлежи на промяна съгласно Правилата за ползване на ЦМБ. 

За всички отдели на ЦМБ:
Понеделник - петък: 08:00 - 16.30

Регистрация:
Понеделник - петък: 08:00 - 16.00 и Обедна почивка: 12:00 - 12:30

Копирни услуги:
Понеделник - петък 10:00 - 16.00

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center