make your own website for free


Обслужване на читатели


Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни медицински специалисти. 


Регистрация и издаване на читателска карта

● Студенти – заверена студентска книжка; лична карта;

● Докторанти – лична карта;

● Преподаватели и служители на МУ-София – лична карта;

● Външни медицински специалисти – лична карта.

● При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта за една година безплатно и указания за ползване на библиотеката.

● Външните специалисти получават временна читателска карта.

● При дипломиране на студентите се издава служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ.

● При загуба на читателската карта се издава дубликат. Услугата е платена.


Заемане за дома

● Студенти могат да заемат учебници, ръководства за 1 учебна година.

● Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти.

● При загуба на учебник или книга то се заменя с най-новото издание на изгубеното заглавие.

● Преподаватели и служители на МУ-София могат да заемат литература само от многоекземплярните фондове на библиотеката.


Международно междубиблиотечно заемане

Доставя библиотечни документи от библиотеки в чужбина. Услугата е платена.

За информация:

тел. 02/952 31 71; 02/92 30 498


Достъп до Интернет:

Всички регистрирани потребители на ЦМБ могат да ползват интернет и

Wi-Fi връзка.  


“Правила за ползване на Централна медицинска библиотека при Медицински университет - София"

© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation