create your own web page


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  

Услуги 

Обслужване на читатели 

Mobirise

Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни медицински специалисти.

Регистрация и издаване на читателска карта  
● Студенти – заверена студентска книжка; лична карта; 
● Докторанти – лична карта; 
● Преподаватели и служители на МУ-София – лична карта; 
● Външни медицински специалисти – лична карта.  
● При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта за една година безплатно и указания за ползване на библиотеката.  
● Външните специалисти получават временна читателска карта. 
● При дипломиране на студентите се издава служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ. 
● При загуба на читателската карта се издава дубликат. Услугата е платена. 

Заемане за дома 
● Студенти могат да заемат учебници, ръководства за 1 учебна година.  
● Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти. 
●  При загуба на учебник или книга то се заменя с най-новото издание на изгубеното заглавие. 
●  Преподаватели и служители на МУ-София могат да заемат литература само от многоекземплярните фондове на библиотеката.  

Международно междубиблиотечно заемане  
Доставя библиотечни документи от библиотеки в чужбина. Услугата е платена. 
За информация:  
тел. 02/952 31 71; 02/92 30 498 

Достъп до Интернет:  
Всички регистрирани потребители на ЦМБ могат да ползват интернет и Wi-Fi връзка.