how to create your own web page


Обслужване на читатели

Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни медицински специалисти


Регистрация и издаване на читателска карта.

● Студенти – заверена студентска книжка; лична карта.

● Докторанти – лична карта.

● Преподаватели и служители на МУ-София – лична карта.

● Външни медицински специалисти – лична карта. 

● При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта. 

● При дипломиране на студентите се издава служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ. 

● При загуба на читателската карта се издава дубликат.

Можете да изтеглите и принтирате формуляра за издаване на читателска карта от линка

Заемане за дома 

 ● Студенти могат да заемат учебници, ръководства за 1 учебна година. 

● Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти. При презаписване, моля, носете учебниците със себе си!

● При наличие на просрочени заети библиотечни документи не могат да се вземат нови.

● При загуба на учебник или книга то се заменя с най-новото издание на изгубеното заглавие. 

● Преподаватели и служители на МУ-София могат да заемат литература само от многоекземплярните фондове на библиотеката.

Международно междубиблиотечно заемане

Доставя библиотечни документи от библиотеки в чужбина. Услугата е платена. 
За информация: 
тел. 02/952 31 71; 02/92 30 498

Достъп до Интернет:

Всички регистрирани потребители на ЦМБ могат да ползват интернет и Wi-Fi връзка.  

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center