html website templates


Обслужване на читатели

Услугите на библиотеката са достъпни за студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни потребители

Противоепидемични мерки срещу COVID-19

● Работното време за обслужване на потребители е от понеделник до петък от 8.15 ч. до 16.00 ч.

● Всички служители и посетители трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 метра и да носят маска на територията на библиотеката.

● Дезинфекцията на ръцете при влизане в сградата е задължителна.

● Обслужването се осъществява в специално обособени части: Читалня 1, Читалня 2 и заемна служба, Компютърна зала.

● Максималният брой на потребители, които могат да присъстват едновременно в обособените части за ползване на библиотечни документи е до 50% от нормалния капацитет на съответното помещение.

● Ползваните библиотечни документи се връщат на специално обозначените места за изолация, където се оставят за тридневна карантина, след което могат да се подреждат на стелажите и отново да бъдат предоставяни за ползване.

Всички мерки и правила може да прочетете тук. Моля да не посещавате библиотеката, ако имате симптоми на респираторно заболяване (напр. повишена температура , кашлица, хрема и др.)!   


Регистрация и издаване на читателска карта

● Студенти – заверена студентска книжка; лична карта.

● Докторанти – лична карта.

● Преподаватели и служители на МУ-София – лична карта.

● Външни медицински специалисти – лична карта. 

● При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта. 

● При дипломиране на студентите се издава служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ. 

● При загуба на читателската карта се издава дубликат.

Можете да изтеглите и принтирате формуляра за издаване на читателска карта от линка

Заемане за дома 

 ● Студенти могат да заемат учебници, ръководства за 1 учебна година. 

● Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти. При презаписване, моля, носете учебниците със себе си!

● При наличие на просрочени заети библиотечни документи не могат да се вземат нови.

● При загуба на учебник или книга то се заменя с най-новото издание на изгубеното заглавие. 

● Преподаватели и служители на МУ-София могат да заемат литература само от многоекземплярните фондове на библиотеката.

Международно междубиблиотечно заемане

Доставя библиотечни документи от библиотеки в чужбина. Услугата е платена. 
За информация: 
тел. 02/952 31 71; 02/92 30 498

Достъп до Интернет:

Всички регистрирани потребители на ЦМБ могат да ползват интернет и Wi-Fi връзка.  

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation