html5 templates


Обслужване на читатели

Услугите на библиотеката са достъпни за студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на МУ-София, както и външни потребители

Противоепидемични мерки срещу COVID-19

От 27 октомври 2021 г. (сряда) в сградата на библиотеката се допускат само посетители и служители, които притежават валиден документ за ваксинация срещу COVID-19 или преболедуване, или представят съответните резултати от проведени тестове за COVID-19. Вижте цялата информация в Правилата и противоепидемичните ни мерки.

Носенето на маска и спазването на физическа дистанция от 1,5 метра са задължителни.

Максималният брой потребители в помещенията ни е както следва:

● Входно антре и коридор: 5

● Читалня 1: 18

● Читалня 2: 11

● Компютърна зала: 6

● КИО: 1

● Вътрешен голям коридор: 14

Използваме машина за дезинфекция и обезпрашаване на всички ползвани библиотечни документи. Извършваме ежедневно почистване, дезинфекция и проветряване по график, а читателските места се дезинфекцират след всеки потребител.


Регистрация и издаване на читателска карта

Необходими документи:

● За студенти: заверена студентска книжка и лична карта;

● За преподаватели, служители, докторанти и специализанти на МУ – София: документ, удостоверяващ работното място и лична карта.

● За пенсионирани кадри на МУ – София и външни потребители: лична карта. 

При регистрирането си всеки потребител получава читателска карта. 

При дипломиране или напускане на работа се издава служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ. 

При загуба на читателската карта се издава дубликат, срещу заплащане.

Можете да изтеглите и принтирате формуляра за издаване на читателска карта от линка

Заемане за дома 

Студенти могат да заемат учебници и ръководства за 1 календарна година. 

● Преподаватели, докторанти, специализанти и настоящи служители на МУ – София, могат да заемат определени книги за срок до 30 календарни дни.

● Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти, при условие, че към момента на презаписването няма постъпила заявка за ползването им от друг потребител. При презаписване, моля, носете учебниците със себе си!

● При наличие на просрочени заети библиотечни документи не могат да се вземат нови.

● При загуба на библиотечен документ, той се заменя с най-новото издание на изгубеното заглавие. 

Достъп до Интернет:

Всички регистрирани потребители на могат да ползват интернет и Wi-Fi връзка безплатно.  

Пълните правила и ценоразпис вижте тук

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation