build your own site for free


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  


Услуги

Фотодокументални услуги 

Mobirise

● Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали; 

● Документиране на случаи от учебната и лечебна работа в МУ-София;

● Заснемане на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ-София;

● Сканиране и компютърна обработка на оригинали, рентгенови снимки, диапозитиви, микро-и макрообекти.

За информация:  тел. 02/91 72 710; 02/91 72 712