html web templates


Фотодокументални услуги

Заснемане на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ-София

Документиране на случаи от учебната и лечебна работа на МУ-София

Сканиране и компютърна обработка на оригинали, рентгенови снимки, диапозитиви

Фотографиране на препарати, на микро и макрообекти

Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали

Дизайн и изработка на графични елементи,
лога, визитни картички

За информация:

тел. 02/91 72 712

e-mail: k.zografova@cml.mu-sofia.bg m.mihailov@cml.mu-sofia.bg

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation