free web maker


Фотодокументални услуги

Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали

Документиране на случаи от учебната и лечебна работа в МУ-София

Заснемане на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ-София

Сканиране и компютърна обработка на оригинали, рентгенови снимки, диапозитиви, микро и макрообекти


За информация:

тел.: 02/91 72 712

e-mail: kaliazografova@gmail.com   


© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation