how to develop own website


Фотодокументални услуги

Заснемане на важни моменти и събития, свързани с дейността и историята на МУ-София

Документиране на случаи от учебната и лечебна работа на МУ-София

Сканиране и компютърна обработка на оригинали, рентгенови снимки, диапозитиви

Фотографиране на препарати, на микро и макрообекти

Изработване на мултимедийни презентации, постери и рекламни материали

Дизайн и изработка на графични елементи,
лога, визитни картички

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation