how to develop your own website

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 

Описание на услугата

Междубиблиотечното заемане е специализирана услуга, при която една библиотека получава от друга библиотека от страната или чужбина търсен от потребителя библиотечен документ, който библиотеката не притежава в собствения си фонд. 

Централна медицинска библиотека предоставя услугата междубиблиотечно заемане на:

печатни книги за/ от други библиотеки в България

статии от периодични издания в електронен или печатен формат – от/ за други библиотеки в България или чужбина.


Заявяване на услугата

Изтеглете съответния формуляр по-долу и го изпратете с попълнените си данни на имейл library@cml.mu-sofia.bg.

Срок за изпращане: до 5 (пет) работни дни след получаване на заявката.
Цена: според ценоразписа на ЦМБ.
Статиите се изпращат по електронен път, в pdf формат.
Формуляр-заявка  

Срок и начини за изпълнение: според правилата на доставящата библиотека.
Цена: според ценоразписа на ЦМБ и ценоразписа на доставящата библиотека.
Формуляр-заявка

Изпращането на определена книга от фонда на ЦМБ е по преценка на ръководителя на отдел „Библиотечно информационен“ или директора, и е възможно само за книги, налични в повече от едно копие. Не се изпращат редки и ценни издания или такива, чиито физическо състояние би било застрашено при изнасяне от библиотеката.
Срок за изпълнение: в зависимост от наличността на книгата и срока на доставка на избраната пощенска услуга.
Срок за ползване на предоставената книга: определя се от ръководителя на отдел „Библиотечно информационен“ или директора на ЦМБ.
Цена: според ценоразписа на ЦМБ.
Формуляр-заявка

Срок и начини за изпълнение: според правилата на доставящата библиотека.
Цена: според ценоразписа на ЦМБ и ценоразписа на доставящата библиотека.
Предоставените книги се ползват само в читалните на ЦМБ, за срок, определен от доставящата библиотека. При повреда на книгата от читателя, се изпълняват санкциите според Правилата за обслужване на ЦМБ  и Правилата на доставящата библиотека.
Формуляр-заявка

Заплащане

По банков път до:

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01

BIC: BPBIBGSF

БАНКА: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

Номер по ДДС: 831385737

или в брой на касата на ЦМБ.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation