easy web creator

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИЯ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

Описание на услугата

За научни или образователни цели, предоставяме пълнотекстови копия на статии от български или чуждестранни периодични издания, до които имаме достъп чрез онлайн бази данни или в печатния фонд на библиотеката.

Срок на изготвяне: до 5 (пет) работни дни.

Цена: според ценоразписа на ЦМБ.


Начини на заявяване на услугата

• В ЦМБ – попълнете печатния формуляр в отдел „Комплексно информационно осигуряване“, стая 13 в сградата на ЦМБ.

• Дистанционно – изтеглете формуляра по-долу и го изпратете с попълнените си данни на имейл library@cml.mu-sofia.bg.


Начини за получаване на резултатите от услугата и заплащане

    • В ЦМБ – резултатите от справката можете да получите в отдел „Комплексно информационно осигуряване“, стая 13 в сградата на ЦМБ. Заплащането става при получаването на документите, в брой на касата на библиотеката.

    • Дистанционно – след изготвяне на справката, ще получите уведомление по имейл с информация за таксата, която е необходимо да заплатите по банков път до:

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01

BIC: BPBIBGSF

БАНКА: "Юробанк България" АД

Номер по ДДС: 831385737

След получаване на плащането, ще ви изпратим сканираното писмо и резултати по имейл.

Ако заявите доставка на документите чрез куриер, е необходимо да заплатите цената на доставката и самата услуга с наложен платеж.


Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation