online website builder

ТЕМАТИЧНА СПРАВКА

Описание на услугата

Издирване на публикации по определена свободно формулирана тема и параметри, зададени от възложителя (например автор, години на публикуване, езици, вид на публикациите и др.).

Тематичните справки се изготвят от ЦМБ чрез:

     електронния каталог на библиотеката (за български източници след 1990 г.)

     международната база данни MEDLINE – за статии от списания, с включено библиографско описание и резюмета

     други пълнотекстови бази данни.

Резултатите от изготвената справка зависят от избрания от възложителя вид на използваните ресурси.

Изготвяме официално писмо с обобщение на резултатите от справката, придружено от списък с издирените резултати.

Срок за изпълнение: до 5 (пет) работни дни.

Цена: според ценоразписа на ЦМБ.


Начини на заявяване на услугата

    • В ЦМБ – попълнете печатния формуляр в отдел „Комплексно информационно осигуряване“, стая 13 в сградата на ЦМБ.

    • Дистанционно – изтеглете формуляра по-долу и го изпратете с попълнените си данни на имейл library@cml.mu-sofia.bg.


Начини за получаване на резултатите от услугата и заплащане

    • В ЦМБ – резултатите от справката можете да получите в отдел „Комплексно информационно осигуряване“, стая 13 в сградата на ЦМБ. Заплащането става при получаването на документите, в брой на касата на библиотеката.

    • Дистанционно – след изготвяне на справката, ще получите уведомление по имейл с информация за таксата, която е необходимо да заплатите по банков път до:

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01

BIC: BPBIBGSF

БАНКА: "Юробанк България" АД

Номер по ДДС: 831385737

След получаване на плащането, ще ви изпратим сканираното писмо и резултати по имейл.

Ако заявите доставка на документите чрез куриер, е необходимо да заплатите цената на доставката и самата услуга с наложен платеж.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation